Vraag

Eigen Fibermodem


Reputatie 6
Badge +2

Ik ben altijd een fervent Fritz!Box gebruiker geweest, maar nu ik overgeschakeld ben van VDSL2 naar Fiber, wil ik mijn huidige Fritz!Box 7590 vervangen door een Fritz!Box 5590 Fiber: FRITZ!Box 5590 Fiber | Overzicht | AVM Nederland

Eigenlijk zijn er 3 manieren hoe je een eigen modem/router kan aansluiten op een Proximus Fiber:

  1. gebruiken als router achter de Proximus Internet Box (eventueel na activeren van de bridged LAN host).
  2. gebruiken als router direct op de Proximus ONT (na activeren van VLAN-ID 20 en IPoE).
  3. een eigen Fiber modem aansluiten op de Proximus Fiber aansluitdoos (met een fiber optic patch kabeltje).

In het eerste geval heb je 3 (actieve) apparaten: Proximus ONT, Proximus Internet Box en de Fritz!Box. In het tweede geval spaar je de Internet Box uit, en heb je dus 2 (actieve) apparaten: de ONT en de Fritz!Box.

In het derde geval heb je maar één toestel: de Fritz!Box met een Fritz!SFP GPON module (of een Fritz!SFP XGS-PON module als Proximus overgaat naar XGS-PON).

Voor de installatie van de eigen Fiber modem (SPF module) heb je echter de nodige gegevens nodig van Proximus.

Met deze dus het verzoek aan Proximus @moderator om mij de nodige gegevens te bezorgen om mijn eigen Fiber modem te kunnen activeren (via PB).

Volgens de wet betreffende de elektronische communicatie is Proximus verplicht om mij deze gegevens te bezorgen.

LOI - WET (fgov.be)

 Art. 36.§ 1. Apparatuur die voldoet aan de wettelijke voorwaarden, mag worden aangesloten op de daartoe geschikte interfaces.
Een operator van een openbaar elektronische-communicatienetwerk mag een dergelijke aansluiting niet om technische redenen weigeren.

 

Ik heb een GPON compatibele modem, die technisch aan alle specificaties voldoet, en die in het buitenland op bijna alle Fibernetwerken toegestaan is en rimpelloos werkt. Proximus is verplicht mijn compatibele modem te registreren, tenzij ze kunnen bewijzen dat ik hiermee hun netwerk stoor:

 § 2. Het gebruik alsook de commercialisering van apparatuur die voldoet aan de wettelijke voorwaarden en toch schade toebrengt aan het netwerk, de werking ervan schaadt, of schadelijke storing veroorzaakt, kan overeenkomstig de nadere regels vastgesteld door de Koning, na advies van het Instituut, worden beperkt of verboden.

 

Graag uw feedback (gegevens in mijn profiel).


22 reacties

Ik ben ook geïnteresseerd om te weten hoe ik een SFP-module kan configureren op Proximus glasvezel.
Kan dit eens nagevraagd worden alsjeblieft?

@HadewychT@GeertC@Michael V@Luc.M@HeidiE@tina.b 

Reputatie 5
Badge +2

@philippe_d  Hier vind je de juiste manier terug hoe je een router kunt aansluiten. We geven hier geen ondersteuning op.

Inlog gegevens worden niet via het forum gedeeld. Ook niet via een privé bericht.

Reputatie 7
Badge +4

Werkplan_2023 (bipt.be)

p.16 & 20

→ voor het BIPT in Y2024 misschien…. 

C/1/2023/13 Identificering van het netwerkaansluitpunt voor de breedbanddiensten en tv-diensten Telecommarkten & Media 

Opstellen van een ontwerpbesluit betreffende de breedband- en omroepmarkt

 

Toegegeven de EU richtlijn en de BEREC aanbeveling dienaangaande zijn reeds jaren oud

 

 

Reputatie 6
Badge +2

@philippe_d  Hier vind je de juiste manier terug hoe je een router kunt aansluiten. We geven hier geen ondersteuning op.

Inlog gegevens worden niet via het forum gedeeld. Ook niet via een privé bericht.

 

@Michael V Ik vraag geen ondersteuning. Ik vraag de nodige info om een eigen glasvezel router te kunnen aansluiten op het Proximus glasvezel netwerk.

Dit conform Art. 36.§ 1 van de Telecom wet.

Mag ik uit uw antwoord concluderen dat Proximus weigert om mij deze gegevens te bezorgen, zodat ik klacht kan indienen bij de Ombudsdienst wegens schending van de telecom wet?

 

Misschien helpt dit: https://nl.avm.de/service/knowledge-base/dok/FRITZ-Box-5530/636_Internettoegang-via-FRITZ-Box-niet-mogelijk/

Ik begrijp dat je de FRITZ!Box kan laten ontgrendelen door het Modem-ID (GPON Serial) aan Proximus door te geven?

@Michael V Kan je alsjeblieft eens navragen bij de bevoegde dienst binnen Proximus wat er nodig is om je eigen fibermodem te gebruiken op het Proximus-netwerk?

Reputatie 5
Badge +2

@philippe_d Ik heb niet gezegd dat proximus weigerd de gegevens te geven. Ik heb alleen gemeld dat we ze niet via het forum delen. Dit is een openbare plaats en de gegevens die u vraagt zijn gevoelige gegevens dus die kan u steeds telefonisch bekomen.

@Michael V Niemand vraagt om persoonlijke gegevens via het forum te delen.
Vraag alsjeblieft gewoon eens na wat de procedure is om een eigen fibermodem te registreren.

Kan ik het Modem-ID (GPON Serial) van mijn eigen fibermodem doorgeven via de Proximus-klantendienst om verbinding te krijgen met het glasvezelnetwerk?

Wat moet ik doen? Bij de telefonische klantendienst wist de medewerker van niets.

Kan je dit alsjeblieft eens navragen?

Reputatie 5
Badge +2

@Medard Het antwoord over de login gegevens was ook niet op bedoeld naar jou.

Over het aansluiten van een privé router heb ik reeds de link Hierboven vermeld waar je de manier kunt vinden hoe je een privé router kan gebruiken. Voor de rest geven we hier verder geen enkele ondersteuning op.

@Michael V Ik heb nooit over een router gesproken. Jij begint steeds over een router. Maar dat was de vraag toch niet? Waarom ontwijk jij het antwoord op mijn vraag?
Mijn vraag is:

Mijn fibermodem krijgt momenteel geen verbinding met het glasvezelnetwerk van Proximus.
Kan ik mijn fibermodem laten ontgrendelen door Proximus aan de hand van het Modem-ID (GPON Serial)?
Blokkeert Proximus mijn fibermodem met opzet? Want dat is illegaal. (artikel 36 wet elektronische communicatie)

Wat moet ik doen zodat mijn fibermodem verbinding krijgt met het Proximus-glasvezelnetwerk?

Ik wacht op jouw antwoord.

Reputatie 7
Badge +4

@Medard 

Cfr Proximus wholesales website

The Optical Network Terminal (ONT), connected to the ONTP, is an optical modem.
It’s an active network element managed via the OLT and it’s a part of the Proximus network

= the Proximus Fiber modem (ONT) is een onderdeel van het Proximus netwerk en wordt dus in afwachting van een (eventuele) richtlijn van het BIPT dienaangaande (Y2024?) als NTP (Network Termination Point) beschouwd

 Art. 36.§ 1. Apparatuur die voldoet aan de wettelijke voorwaarden, mag worden aangesloten op de daartoe geschikte interfaces.

Vermits het BIPT tot op heden nagelaten heeft - maar wel de betrokken nationale bevoegdheid heeft - zijn er (voorlopig) tot op heden geen zulke “wettelijke voorwaarden” 

In principe kan elke fabrikant (of individu)aan Proximus (of een andere operator) vragen aan welke technische voorwaarden zijn/haar apparatuur voor aansluiting moet voldoen en deze vervolgens mits betaling van een kost X aan Proximus ter controle aan te bieden

Voor zover mij bekend is dit tot op heden enkel voor xdsl via Proximus wholesales gedefiniëerd/gedocumenteerd

Ik vrees dan ook dat u/elkeen onder ons (en voor alle vaste netwerken) spijtig genoeg op een BIPT richtlijn m.b.t. NTP zult moeten wachten, tenzij de federale politieke overheid (minister/staatssecretaris/parlement) dit instituut tot “enige spoed” zouden aanmanen

 

Ik vermoed dan ook dat @philippe_d noch telefonisch noch via de ombudsman tot nader order de gevraagde info zal kunnen bekomen

 

@Michael V 

Het kan mogelijks opportuun zijn de betrokken vraag via de hiërarchische lijn - en via de juridische dienst - desgevallend formeel te laten beantwoorden 

 

 

 

Reputatie 7
Badge +5

@Medard @philippe_d @M_016 Ik ga hierover eens informeren bij mijn collega’s.

Voorlopig zal ik je dit antwoord schuldig moeten blijven maar van zodra ik hier antwoord op heb kom ik hier op terug.

@Medard

= the Proximus Fiber modem (ONT) is een onderdeel van het Proximus netwerk

 

Is dit een grap? De Proximus-fibermodem zit in mijn stopcontact en verbruikt mijn elektriciteit. Als ik de voeding uit het stopcontact haal dan blijft het Proximus-netwerk perfect functioneren.
Neen, dit is onmogelijk een onderdeel van het Proximus-netwerk.
Proximus kan proberen de werkelijkheid verkeerd voor te stellen, maar bij mij zal dat niet pakken.

@DaisySDank je wel om hierover informatie in te winnen. Ik apprecieer het enorm dat iemand mijn vraag ter harte neemt!

@Medard Is het niet gewoon dat ze daarmee bedoelen of wille vermijden dat  als je een eigen fiber modem van fabrikant X zou aansluiten, je hun fiber netwerk zou kunnen storen als die modem niet goedgekeurd is = niet aan bepaalde specificaties voldoet?

Reputatie 7
Badge +5

@Medard @philippe_d @M_016 @Martin Ik heb een antwoord voor jullie.

Voorlopig is dit dus niet mogelijk, BIPT heeft bekend gemaakt dat zij hier een beslissing over zullen nemen tegen eind 2023.

Er is inderdaad informatie beschikbaar bij AVM dat dit in verschillende landen al mogelijk is maar tot op heden hoort België daar nog niet bij.

Reputatie 6
Badge +2

@DaisyS 

Bedankt voor het inwinnen van de info bij de collega’s, en jouw antwoord hierboven.

In tegenstelling tot het antwoord van @Michael V hierboven, is het dus niet mogelijk om via de klantendienst de nodige gegevens te bekomen voor het aansluiten van een eigen Fibermodem.

Mag is hieruit besluiten dat Proximus formeel weigert om mijn eigen Fibermodem te activeren op het Proximus Fiber netwerk, conform artikel 36.1 van de telecom wet  LOI - WET (fgov.be)

Indien niet, kunt U mij dan doorverwijzen naar de collega’s die mij wel de nodige info kunnen/willen bezorgen voor de activering van mijn fibermodem (Fritz!Box 5590 met een Fritz!SFP GPON module)

 

@Medard Is het niet gewoon dat ze daarmee bedoelen of wille vermijden dat  als je een eigen fiber modem van fabrikant X zou aansluiten, je hun fiber netwerk zou kunnen storen als die modem niet goedgekeurd is = niet aan bepaalde specificaties voldoet?

 

@Martin 

GPON is een internationale ITU-T standard G.984 https://en.wikipedia.org/wiki/GPON

Apparatuur die voldoet aan deze standard mag door een operator niet geweigerd worden om vermeende “technische gronden”, tenzij zij kunnen bewijzen dat mijn apparatuur de werking van hun netwerk stoort.

Reputatie 6
Badge +2

Ik vrees dan ook dat u/elkeen onder ons (en voor alle vaste netwerken) spijtig genoeg op een BIPT richtlijn m.b.t. NTP zult moeten wachten, tenzij de federale politieke overheid (minister/staatssecretaris/parlement) dit instituut tot “enige spoed” zouden aanmanen

 

In Nederland was er ook deze discussie, en uiteindelijk het besluit van de ACM (Nederlandse tegenhanger van het BIPT) die de vrije modemkeuze bepaalde (juli 2021).

Vooral de kabelproviders bleven tot op het laatste ogenblik zeer dwarsliggen, maar KPN (Nederlandse tegenhanger van Proximus) heeft al één jaar voor de deadline de verplichte modem afgeschaft 😀.

Proximus zou ook pro-actief kunnen zijn (in plaats van tegendraads) en niet wachten tot het BIPT het “ontwerpbesluit betreffende de identificering van het netwerkaansluitpunt” publiceert. Want dat komt er vroeg of laat toch (er is geen reden aan te nemen dat de definitie van de NTP op “punt A” in België anders zou zijn dan in de rest van Europa).

Gezien het BIPT blijkbaar niet zeer gehaast is (besluit voorzien tegen einde 2023, waarna de providers nog 6 maanden krijgen om het te implementeren), zal de “deadline” ergens mid-2024 zijn 😣.

Maar Proximus is toch niet verplicht om te wachten tot ze “het mes op de keel” krijgen ??? 😉

 

Weet je hoe het in Nederland werkt?

De klant geeft gewoon zijn modem-ID aan KPN (XS4All) via een website, en enkele minuten later kan je je eigen Fibermodem gebruiken. Zo simpel kan het zijn.

Modem-ID staat afgedrukt op de onderkant van de Fritz!Box 5590 (iets als “AVMG ABCD WXYZ”)

Reputatie 7
Badge +4

@philippe_d 

de situatie - en werkwijze - in o.a. Nl is bij bekend

op enkele uitzonderingen na is er in de EU landen nog steeds geen “vrije keuze” (cfr mijn reactie hierboven en ook op userbase o.a. EU Commissie/Parlement geven blijkbaar ook niet direct thuis om de lidstaten aan te porren de Directives te implementeren)

toegegeven er zijn ondertussen wel reeds enige tijd BEREC Guidelines m.b.t. “Open Internet”

Guidelines | BEREC (europa.eu)

maar het is en blijft in de EU de nationale regulator/wetgever om bovenstaande guidelines/directives te implementeren

 

u kunt uiteraard proberen van Proximus de nodige info te bekomen, maar zolang het BIPT geen besluit formuleert en/of er een KB uitvoeringsbesluit voor de Belgische “kaderwet telecom” dienaangaande gepubliceerd wordt, vrees ik dat u tot nader order zulke (ONTP) toegang niet zult kunnen bekomen

er is mijns inziens niet direct een reden/”incentive”  voor een “incumbant” operator om “proactief” te werken (= keep it easy & simple)

 

 

 

Het ziet ernaar uit dat we moeten wachten tot ten laatste 1 november 2024.

https://www.bipt.be/consumenten/publicatie/het-bipt-opent-de-markt-voor-modems

Is hier al wat meer informatie over vanuit Proximus?

Toch nog niks van opgemerkt in hun persberichten!

Reputatie 6
Badge +2

Het ziet ernaar uit dat we moeten wachten tot ten laatste 1 november 2024.

https://www.bipt.be/consumenten/publicatie/het-bipt-opent-de-markt-voor-modems

Is hier al wat meer informatie over vanuit Proximus?

 

1 november 2024 is de deadline waarop eindgebruikers hun eigen eindapparatuur kunnen aansluiten op het netwerk (VDSL2, Coax, Fiber) ...

1 mei 2024 is de deadline waarop alle operatoren de kenmerken van de NTPs en de technische specificaties van de modems en routers moeten publiceren.

Deze deadline is er dus binnen 14 dagen, en we hebben inderdaad nog niets gehoord (noch Proximus, noch Telenet). Ik verwacht toch dat we deze publicaties eerstdaags gaan kunnen raadplegen. Operatoren hebben er m.i. toch geen belang bij om dwars te liggen of te vertragen …

 

Wat betreft de Fritz!Box 5590 Fiber (met een Fritz!SFP GPON module).

Ik heb het Proximus (Nokia) ONT Serienummer gecloaned en ingebracht in de Fritz!Box.

De Fritz!Box ziet perfect “het licht”, maar ik krijg geen verbinding. De Proximus “Fiber Centrale” (OLT) heeft dus méér nodig dan alleen het ONT Serienummer 😒.

 

Wat Proximus TV betreft: de TV-settopboxen (= decoders) vallen buiten het BIPT besluit.

  • dat heeft tot gevolg dat we wel nog altijd de TV-decoders van de operator moeten blijven gebruiken.
  • maar ik verwacht dat Proximus de technische specificaties publiceert waaraan de routers moeten voldoen om Proximus-TV mogelijk te maken met onze eigen eindapparatuur (zodat AVM de nodige profielen kan aanmaken om de decoders in “routed mode” te kunnen gebruiken achter een Fritz!Box). 🙂

OLT laat vaak ook enkel toegelaten ONT hardware toe. ONT stuurt meer dan enkel SN door naar OLT. 
 

Kan rechtstreeks sfp+ in men firewall pluggen, geen zin om nog extra onnodige kastjes te gaan plaatsen. Ze mogen gaan komen met hun  specs etc.

Enkel documentatie in het Engels. 🙄

https://www.proximus.be/support/nl/id_sfaqr_own_device/particulieren/support/internet/internet-thuis/geavanceerde-instellingen/je-eigen-uitrusting-gebruiken.html

 

https://tweakers.net/nieuws/221456/belgische-providers-delen-technische-specificaties-voor-gebruik-van-eigen-modem.html

 

Reageer