Vraag

demon

  • 8 November 2021
  • 12 reacties
  • 118 Bekeken

Dag, 

 

Contact gehad met demon games. Moet factuur betalen, maar wens dit niet te doen. Zij geven aan door smsen te sturen dat ze in hun recht zijn. Ik had bij mjjn weten geen smsen ontvangen.  Na wat opzoekingswerk blijken deze bij de spam te zitten. 

Suggestie Mss kan proximus deze berichten beter niet meer tegenhouden en laten toekomen zosat mensen effectief geïnformeerd geraken?

Graag een tussenkomst van jullie opdat deze bedragen niet mieten betaald worden. 

Mvg Dina 

 


12 reacties

morgen komen de prox forummedewerker hier terug langs en daarom best zoveel mogelijk privégegevens invullen/aanvullen in je → ForumProfiel, in de met "privé aangeduide tekstvelden, enkel proximusmedewerkers kunnen deze info bekijken.
Klik tenslotte onderaan links op "sla wijzigingen op"
In het vak "Ticket (Privé)" kun je bv. nog bijkomende informatie zetten.
Zodat de Proximus forummedewerkers hiermee direct verder aan de slag kunnen van zodra ze hier de draad opnemen.  

Reputatie 7
Badge +3

@Dinavd  Ik heb hiervoor dossier 49599837 opgemaakt en antwoordelementen gevraagd aan Demon Games in verband met deze aanrekeningen. Zodra ik antwoord heb, laat ik je dit weten.

Mochten de bedragen onterecht aangerekend zijn en er een terugbetaling zou volgen vanuit Demon Games, dan wordt deze terugbetaling altijd verrrekend op de factuur waarbij ze wordt meegestuurd. De informatie dat je de huidige factuur moet betalen, klopt dus wel. Dit doe je best om kosten zoals bijvoorbeeld herinneringskosten te vermijden.

Groetjes,
Antonella

Reputatie 7
Badge +3

@Dinavd Je bent uitgeschreven voor de dienst Demon Games en vanuit Proximus werden op jouw gsm-nummer de blokkeringen voor derde diensten geactiveerd. Demon Games zal overgaan tot terugbetaling van de aangerekende bedragen. Zoals eerder uitgelegd zal dit gebeuren op de volgende factuur. Ik sluit hierbij dossier 49599837 af. Groetjes, Antonella

Dag, 

 

Contact gehad met demon games. Moet factuur betalen, maar wens dit niet te doen. Zij geven aan door smsen te sturen dat ze in hun recht zijn. Ik had bij mjjn weten geen smsen ontvangen.  Na wat opzoekingswerk blijken deze bij de spam te zitten. 

Suggestie Mss kan proximus deze berichten beter niet meer tegenhouden en laten toekomen zosat mensen effectief geïnformeerd geraken?

Graag een tussenkomst van jullie opdat deze bedragen niet mieten betaald worden. 

Mvg Dina 

 

Dag Dina,

 

Geen genoegen nemen met bovenstaande standaard copy/paste ‘Betaal ons toch maar, en binnen een paar maanden ziet u wellicht wel iets van uw geld terug’. Deed het ook niet, opende klacht o.a. bij ombudsman, en Proximus was wel degelijk in fout. In mijn geval krijg ik een schadevergoeding.

https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/test-aankoop-stelt-proximus-in-gebreke-wegens-gedwongen-abonnementen-van-streamingapps~b622d5d6/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Halo Bart,
Wat ik dan wel positief vind,  is dat ik hier toch ook regelmatig lees dat Proximus ook voor terugbetalingen zorgt.

En ook dat vanuit Proximus de blokkeringen voor derde diensten werden  geactiveerd, wat - laat ons eerlijk zijn - de ellende van in het begin zou hebben voorkomen.

Halo Bart,
Wat ik dan wel positief vind,  is dat ik hier toch ook regelmatig lees dat Proximus ook voor terugbetalingen zorgt.

 

Dat wouden ze niet initiëel Martin, de antwoorden die ik eerst hier kreeg waren de standaard copy/paste zaken zoals hierboven, en dat het maar mijn/de klant zijn verantwoordelijkheid was. Zoals herhaaldelijk al duidelijk gemaakt met artikels zoals hierboven klopt dat niet, en is Proximus al herhaaldelijk in gebreke gesteld. Met behulp van de ombudsdienst en zaken op te vragen bleek er uit de historiek wel degelijk dat ik méérdere keren zélf had uitgezet dat diensten als deze 3e partijen zouden mij zaken kunnen beginnen aanrekenen, en heeft Proximus zélf die steeds weer binnen de 24u terug aangezet, tegen mijn wil in én zonder mij hiervan op de hoogte te stellen. Een deftige reden waarom konden ze niet geven, dus los van de terugbetaling van die kosten voor zoals deze persoon heeft aan Demon Games, heb ik gevraagd voor een schadevergoeding (Te meer door mijn tijd te moeten verliezen hierin), en die heeft Proximus aanvaard.

 

Als ze door zaken als test-aankoop e.d. in gebreke werden gesteld en personen van de ombudsdienst zelf zeggen te verzuipen in klachten hierrond, is die standaard antwoorden niet ok meer, en ook fout. Als ze bovendien klanten die zelf al aangaven die diensten niet te willen, stilletjes ongevraagd zelf terug activeren én die klanten zaken beginnen te worden aangerekend, zit er ergens iets dus grondig fout en kan men zich afvragen wat voor afspraken er bestaan tussen die derde betalers en Proximus.

 

In feite zouden die opties gewoon standaard allemaal UIT moeten staan TENZIJ een gebruiker zelf aangeeft dat hij die wil, in plaats van andersom. Slechts een minderheid van klanten wenst dat deze firmas plots mogen beginnen zaken aanrekenen.

En ook dat vanuit Proximus de blokkeringen voor derde diensten werden  geactiveerd, wat - laat ons eerlijk zijn - de ellende van in het begin zou hebben voorkomen.

 

Ik heb mijn historiek opgevraagd en heb bewijs dat ik die diensten zelf manueel had geblokkeerd toen ik er weet van kreeg dat Proximus ze had geactiveerd. Proximus heeft ze achter mijn rug dan terug geactiveerd (En toen ik dat erna te weten kwam heb ik ze weer afgezet, en deden ze het toch opnieuw). De reden konden ze noch aan mij noch aan de ombudsdienst geven. In feite kon je dus die diensten niet uitzetten, *tenzij* je eerst iets voorhebt, klaarblijkelijk.

 

Het nummer werd op 12/08/2011 bij Proximus Mobile geactiveerd onder klantaccount XXXXXXXXXXX

 

Op 18/02/2013 werd de dienst M-Commerce voor al de Mobile klanten een eerste maal geactiveerd.

 

Op 13/08/2018 heeft de heer XXXXXXX deze dienst laten stopzetten. Op 14/08/20213 werd ze opnieuw geactiveerd.

 

Op 13/11/2018 werd de dienst M-Commerce opnieuw stopgezet. Op 14/11/2018 werd ze opnieuw geactiveerd.

 

Wij kunnen niet nagaan waarom de dienst M-Commerce daags na de opzeg terug werd geactiveerd, maar wij

vermoeden dat dit automatisch gebeurde door de systemen van Proximus Mobile

 

Hoeveel procent van alle klanten op proximus zou wél willen dat zaken als die Demon Games, internationaal al meerdere klachten lopen voor frauduleuze praktijken als deze,  en diverse anderen plots om het even wat voor sommen kunnen beginnen toevoegen aan je factuur, zonder dat je daar van op de hoogte was tot je een torenhoog factuur krijgt? 5 procent? Die diensten zouden moeten standaard uit staan tenzij je ze zelf echt wilt.

 

Halo Bart,
Wat ik dan wel positief vind,  is dat ik hier toch ook regelmatig lees dat Proximus ook voor terugbetalingen zorgt.

…...

In feite zouden die opties gewoon standaard allemaal UIT moeten staan TENZIJ een gebruiker zelf aangeeft dat hij die wil, in plaats van andersom. Slechts een minderheid van klanten wenst dat deze firmas plots mogen beginnen zaken aanrekenen.

Inderdaad daar ben ik het volkomen eens met je.

Reputatie 7
Badge +3

@Bart_082 Wij zijn gebonden aan wettelijke richtlijnen in verband met de behandeling van klachten over derde diensten. Indien je niet akkoord bent met deze wettelijke richtlijnen, kan je dit melden aan de FOD Economie. Graag willen we u daarom vragen om geen foutieve informatie meer te geven aan onze forum-gebruikers in verband met de behandeling van dergelijke klachten. In geval dit nog voorkomt, zijn we genoodzaakt uw berichten te verwijderen. Groetjes, Antonella

@Bart_082 Wij zijn gebonden aan wettelijke richtlijnen in verband met de behandeling van klachten over derde diensten. Indien je niet akkoord bent met deze wettelijke richtlijnen, kan je dit melden aan de FOD Economie. Graag willen we u daarom vragen om geen foutieve informatie meer te geven aan onze forum-gebruikers in verband met de behandeling van dergelijke klachten. In geval dit nog voorkomt, zijn we genoodzaakt uw berichten te verwijderen. Groetjes, Antonella

 

Welke info zou dan fout zijn?

Reputatie 7
Badge +3

@Bart_082 

De “standaard-antwoorden” dat wij volgens jou copy/pasten zijn ook gebonden aan wettelijke richtlijnen. Klanten adviseren om geen genoegen te nemen met deze antwoorden is foutieve informatie aangezien we hierin wettelijk beperkt zijn.

De historiek van Proximus-Mobile waarnaar werd gerefereerd in jouw specifiek dossier dateert van meer dan 3 jaar geleden en komt uit een systeem dat niet meer operationeel is. Wij kunnen hier geen details meer in opzoeken en daarom kan er geen “deftige reden” worden gegeven als antwoord op jouw vraag waarom de blokkeringen werden uitgeschakeld. Het is enkel en alleen om dit gebrek aan het kunnen terugvinden van de juiste informatie dat werd overgegaan tot een commerciële schadevergoeding van 1 maand abonnement in jouw dossier. Dit is echter niet voor iedereen van toepassing. Dus aan andere klanten zeggen dat ze meer kunnen terugkrijgen dan door de derde dienst effectief werd aangerekend, is foutieve informatie. De commerciële schadevergoeding van 1 maand abonnement staat los van de aanrekening door de derde dienst.

De factuur met de aanrekeningen van derde diensten moet steeds eerst worden betaald en als er een terugbetaling volgt door de derde partij gebeurt deze op de volgende aanrekening(en). Aan klanten adviseren om de factuur met de aanrekeningen van derde diensten niet te betalen, dat mag je niet doen. Het niet betalen van de factuur kan leiden tot herinneringen en extra kosten.

Wat voor jouw dossier van toepassing was, slaat niet terug op de situatie van andere klanten.

Groetjes,
Antonella

Reageer