Stelen van zieke bejaarde

  • 18 December 2017
  • 2 reacties
  • 144 Bekeken

Het is een groot schandaal, maar mijn moeder heeft net ontdekt dat ze 100den euro's is opgelicht door Proximus.
Ze heeft het voorbije jaar met haar gezondheid gesukkeld en heeft daarom haar facturen minder in de gaten gehouden. Dat had ze beter wel gedaan, want men had haar heel de tijd haar gesprekken in de daluren, die normaal gratis waren, dubbel en dik aangerekend.
Op 13 november ontdekte ze dat, toen ze haar factuur opende en merkte dat die voor vaste lijn alleen maar liefst meer dan 106 euro was. We hebben er toen voor gebeld en het ging rechtgezet worden. De vorige facturen vielen niet meer te corrigeren, maar ze gingen ruim 92 euro van die laatste factuur trekken.
Toch trok men op 5 december het volledig bedrag van over de 106 euro van haar rekening. We hebben de klantendienst hiervoor proberen te bellen. Mijn moeder zit vol vragen, vooral hoe dit kon.
Het antwoord weten we nog niet, want na herhaalde pogingen, heeft er nog niemand van de klantendienst opgenomen.
Dus zal het weer een zaak voor de ombudsdienst worden.

2 reacties

Ter info: je kan ook nog altijd bijkomend een klacht indienen als volgt:
surf naar > contacteer onze klantendienst .
(of via alternatieve link > spaar tijd kom snel in contact met de juiste dienst)
*️⃣ klik achtereenvolgens op: "Regel het meteen" > "ik ken mijn Telefoon nummer" > "OK" > voer nummer in > "Ik heb een vraag over mijn factuur"
> "klacht indienen" (of kies ander optie bv. > "andere vraag")
> scroll naar beneden > Klik op "Mail Ons" >
Vul de voorziene tekstvakken in en klik op "Verzenden"
Reputatie 7
Badge +4
In de wetgeving is m.b.t. het betwisten/protesteren van een factuur enkel het begrip redelijke termijn opgenomen (= een rechter beslist & kijkt hierbij o.a. ook in hoeverre de factuur in overeenstemming is met het afgesloten contract)

Eventueel (best) per aangetekend schrijven
(Proximus Klantendienst Residentieel Koning Albert II laan 27 1030 Brussel)
klacht neerleggen om tot een andere betere overeenkomst te komen (dan enkel een korting op de laatste factuur)
In MyProximus zijn in principe de details van de 6 laatste maanden voorhanden (en deze zouden in principe dus zeker voor een correctie kunnen worden gebruikt)

Mocht geen (betere) overeenkomst mogelijk zijn, ombudsdienst telecom inschakelen
http://www.ombudsmantelecom.be/nl/hoe-klacht-indienen.html?IDC=41

Reageer