Vraag

Proximus Pickx crasht op Apple TV


Sinds vandaag crasht de Proximus Pickx app steeds bij het openen op de Apple TV. De app al meerdere keren opnieuw geïnstalleerd, alsook de Apple TV hersteld, probleem blijft…

 

Ben ik de enige met dit probleem? Of is er een update gebeurd van de app?

 

Mvg,

Dries.


124 reacties

Hier de voorbije dagen hetzelfde probleem. Vandaag werkt de Pick app wel als daarvoor (met dezelfde opname bug in “Mijn video’s” en het niet updaten van het programma als je swiped).

 

Heb er de crash logs en console even bijgehaald. De “Thread Pool Worker” gooit iedere keer alle Pickx threads eruit.

De werkende app geeft ook nog wat bijzondere errors. De UIKitCore geeft steeds een 100-tal foutmeldingen over LayoutConstraints wanneer je cold start. Daarnaast zijn er nog een aantal bestanden (waaronder een database) die niet ingeladen kunnen worden bij het opstarten.

 

Een logfile van de eerste crash

Incident Identifier: 34880BD2-13C8-4B6B-B4CB-0FC02BC1527A
CrashReporter Key: eac7bba56499ec22b6f1977d9c87c6f2bab2bef3
Hardware Model: AppleTV6,2
Process: PxTV [26683]
Path: /private/var/containers/Bundle/Application/3092AA45-3835-4223-910C-510962D374C4/PxTV.app/PxTV
Identifier: be.proximus.proximustv
Version: 1.5.1 (70952)
AppStoreTools: 13A1030d
AppVariant: 1:AppleTV6,2:14
Code Type: ARM-64 (Native)
Role: Foreground
Parent Process: launchd [1]
Coalition: be.proximus.proximustv [294]

Date/Time: 2021-12-01 19:58:01.9079 +0100
Launch Time: 2021-12-01 19:57:55.5979 +0100
OS Version: Apple TVOS 15.1.1 (19J581)
Release Type: User
Report Version: 104

Exception Type: EXC_CRASH (SIGABRT)
Exception Codes: 0x0000000000000000, 0x0000000000000000
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY
Triggered by Thread: 29

Application Specific Information:
abort() called


Thread 0 name: tid_103 Dispatch queue: com.apple.uikit.datasource.diffing
Thread 0:
0 UIKitCore 0x1df95e090 -[UIView(UIKitManual) retain] + 28
1 PxTV 0x1062fc400 0x102d30000 + 56411136
2 PxTV 0x102d7bfa4 0x102d30000 + 311204
3 UIKitCore 0x1df9352dc -[UIView _firstCommonAncestorToView:givenCommonAncestor:] + 44
4 UIKitCore 0x1df8704d4 -[UIView(AdditionalLayoutSupport) nsli_lowerAttribute:intoExpression:withCoefficient:forConstraint:onBehalfOfLayoutGuide:] + 3916
5 UIKitCore 0x1df86f570 -[UIView(AdditionalLayoutSupport) nsli_lowerAttribute:intoExpression:withCoefficient:forConstraint:] + 308
6 CoreAutoLayout 0x1d4950630 -[NSLayoutConstraint _lowerIntoExpression:reportingConstantIsRounded:] + 76
7 CoreAutoLayout 0x1d495037c -[NSLayoutConstraint _addToEngine:mutuallyExclusiveConstraints:] + 136
8 UIKitCore 0x1df869938 __57-[UIView(AdditionalLayoutSupport) _switchToLayoutEngine:]_block_invoke_2 + 368
9 CoreAutoLayout 0x1d4938614 -[NSISEngine withBehaviors:performModifications:] + 80
10 UIKitCore 0x1df86978c __57-[UIView(AdditionalLayoutSupport) _switchToLayoutEngine:]_block_invoke + 528
11 UIKitCore 0x1df869548 -[UIView(AdditionalLayoutSupport) _switchToLayoutEngine:] + 188
12 UIKitCore 0x1df940290 __45-[UIView(Hierarchy) _postMovedFromSuperview:]_block_invoke + 96
13 UIKitCore 0x1df9401a4 -[UIView(Hierarchy) _postMovedFromSuperview:] + 748
14 UIKitCore 0x1df94f074 -[UIView(Internal) _addSubview:positioned:relativeTo:] + 2144
15 PxTV 0x1033d57ac 0x102d30000 + 6969260
16 PxTV 0x103342834 0x102d30000 + 6367284
17 PxTV 0x106171054 0x102d30000 + 54792276
18 PxTV 0x10622aa20 0x102d30000 + 55552544
19 PxTV 0x106232690 0x102d30000 + 55584400
20 PxTV 0x1061d53b8 0x102d30000 + 55202744
21 PxTV 0x1061e66d8 0x102d30000 + 55273176
22 PxTV 0x1031ddbf8 0x102d30000 + 4905976
23 PxTV 0x1031ddce8 0x102d30000 + 4906216
24 PxTV 0x102ff3ddc 0x102d30000 + 2899420
25 UIKitCore 0x1dec5eb3c -[__UIDiffableDataSource collectionView:cellForItemAtIndexPath:] + 180
26 UIKitCore 0x1dec45418 -[UICollectionViewDiffableDataSource collectionView:cellForItemAtIndexPath:] + 88
27 UIKitCore 0x1dec95884 -[UICollectionView _createPreparedCellForItemAtIndexPath:withLayoutAttributes:applyAttributes:isFocused:notify:] + 1132
28 UIKitCore 0x1dec951ec -[UICollectionView _preparedCellForItemAtIndexPath:withLayoutAttributes:applyAttributes:isFocused:notify:] + 224
29 UIKitCore 0x1decb5568 __78-[UICollectionView _viewAnimationsForCurrentUpdateWithCollectionViewAnimator:]_block_invoke.1887 + 432
30 UIKitCore 0x1decb2edc -[UICollectionView _viewAnimationsForCurrentUpdateWithCollectionViewAnimator:] + 3500
31 UIKitCore 0x1decb8fbc __102-[UICollectionView _updateWithItems:tentativelyForReordering:propertyAnimator:collectionViewAnimator:]_block_invoke.1985 + 248
32 UIKitCore 0x1df948008 +[UIView(Animation) performWithoutAnimation:] + 96
33 UIKitCore 0x1decb8030 -[UICollectionView _updateWithItems:tentativelyForReordering:propertyAnimator:collectionViewAnimator:] + 3140
34 UIKitCore 0x1decb1704 -[UICollectionView _endItemAnimationsWithInvalidationContext:tentativelyForReordering:animator:collectionViewAnimator:] + 11780
35 UIKitCore 0x1decba420 -[UICollectionView _performBatchUpdates:completion:invalidationContext:tentativelyForReordering:animator:animationHandler:] + 548
36 UIKitCore 0x1dec6428c __179-[_UIDiffableDataSourceViewUpdater _performUpdateWithCollectionViewUpdateItems:dataSourceSnapshot:updateHandler:completion:viewPropertyAnimator:customAnimationsProvider:animated:]_block_invoke.30 + 248
37 UIKitCore 0x1decc8e00 -[UICollectionView _performInternalBatchUpdates:] + 48
38 UIKitCore 0x1decc8c2c -[UICollectionView _performDiffableUpdate:] + 96
39 UIKitCore 0x1dec63c8c -[_UIDiffableDataSourceViewUpdater _performUpdateWithCollectionViewUpdateItems:dataSourceSnapshot:updateHandler:completion:viewPropertyAnimator:customAnimationsProvider:animated:] + 588
40 UIKitCore 0x1dec5c2fc -[__UIDiffableDataSource _commitNewDataSource:withViewUpdates:viewPropertyAnimator:customAnimationsProvider:animated:commitAlongsideHandler:completion:] + 408
41 UIKitCore 0x1dec5b2d4 __122-[__UIDiffableDataSource _applyDifferencesFromSnapshot:viewPropertyAnimator:customAnimationsProvider:animated:completion:]_block_invoke.221 + 452
42 UIKitCore 0x1dec5b5e8 __122-[__UIDiffableDataSource _applyDifferencesFromSnapshot:viewPropertyAnimator:customAnimationsProvider:animated:completion:]_block_invoke.245 + 124
43 libdispatch.dylib 0x1a2d47f74 _dispatch_client_callout + 16
44 libdispatch.dylib 0x1a2d55d44 _dispatch_lane_barrier_sync_invoke_and_complete + 52
45 UIKitCore 0x1dec5ada4 -[__UIDiffableDataSource _applyDifferencesFromSnapshot:viewPropertyAnimator:customAnimationsProvider:animated:completion:] + 988
46 UIKitCore 0x1dec5a4d8 -[__UIDiffableDataSource applyDifferencesFromSnapshot:animatingDifferences:completion:] + 116
47 UIKitCore 0x1dec44ed8 -[UICollectionViewDiffableDataSource applySnapshot:animatingDifferences:completion:] + 104
48 PxTV 0x1033d7e74 0x102d30000 + 6979188
49 PxTV 0x10334a2a8 0x102d30000 + 6398632
50 PxTV 0x1033e4420 0x102d30000 + 7029792
51 libdispatch.dylib 0x1a2d47f74 _dispatch_client_callout + 16
52 libdispatch.dylib 0x1a2d55154 _dispatch_main_queue_callback_4CF + 916
53 CoreFoundation 0x1a32d15f8 __CFRUNLOOP_IS_SERVICING_THE_MAIN_DISPATCH_QUEUE__ + 12
54 CoreFoundation 0x1a32cba78 __CFRunLoopRun + 2528
55 CoreFoundation 0x1a32cab54 CFRunLoopRunSpecific + 572
56 GraphicsServices 0x1a6525afc GSEventRunModal + 160
57 UIKitCore 0x1df46f0e8 -[UIApplication _run] + 1080
58 UIKitCore 0x1df4744e4 UIApplicationMain + 164
59 PxTV 0x1033e00ac 0x102d30000 + 7012524
60 PxTV 0x103338158 0x102d30000 + 6324568
61 PxTV 0x106171054 0x102d30000 + 54792276
62 PxTV 0x10622aa20 0x102d30000 + 55552544
63 PxTV 0x106230cc4 0x102d30000 + 55577796
64 PxTV 0x10614f56c 0x102d30000 + 54654316
65 PxTV 0x106302074 0x102d30000 + 56434804
66 PxTV 0x102d94814 0x102d30000 + 411668
67 dyld 0x106a0d1d0 start + 444

Thread 1 name: tid_1507
Thread 1:
0 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f69778 start_wqthread + 0

Thread 2:
0 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f69778 start_wqthread + 0

Thread 3 name: SGen worker
Thread 3:
0 libsystem_kernel.dylib 0x1a2ed14c4 __psynch_cvwait + 8
1 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6402c _pthread_cond_wait + 1216
2 PxTV 0x1062cd794 0x102d30000 + 56219540
3 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f60914 _pthread_start + 116
4 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6978c thread_start + 8

Thread 4 name: tid_1c07
Thread 4:
0 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f69778 start_wqthread + 0

Thread 5 name: Finalizer
Thread 5:
0 libsystem_kernel.dylib 0x1a2ed1514 __psynch_mutexwait + 8
1 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6622c _pthread_mutex_firstfit_lock_wait + 80
2 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f66180 _pthread_mutex_firstfit_lock_slow + 304
3 PxTV 0x1061c5404 0x102d30000 + 55137284
4 PxTV 0x106199d14 0x102d30000 + 54959380
5 PxTV 0x106174544 0x102d30000 + 54805828
6 PxTV 0x1032c07dc 0x102d30000 + 5834716
7 PxTV 0x103107f1c 0x102d30000 + 4030236
8 PxTV 0x10629c1b8 0x102d30000 + 56017336
9 PxTV 0x1061cd414 0x102d30000 + 55170068
10 PxTV 0x106278648 0x102d30000 + 55871048
11 PxTV 0x1062784b4 0x102d30000 + 55870644
12 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f60914 _pthread_start + 116
13 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6978c thread_start + 8

Thread 6 name: com.apple.uikit.eventfetch-thread
Thread 6:
0 libsystem_kernel.dylib 0x1a2eace00 mach_msg_trap + 8
1 libsystem_kernel.dylib 0x1a2eac1e0 mach_msg + 72
2 CoreFoundation 0x1a32d1134 __CFRunLoopServiceMachPort + 368
3 CoreFoundation 0x1a32cb538 __CFRunLoopRun + 1184
4 CoreFoundation 0x1a32cab54 CFRunLoopRunSpecific + 572
5 Foundation 0x1a3ffa898 -[NSRunLoop(NSRunLoop) runMode:beforeDate:] + 232
6 Foundation 0x1a3ffab50 -[NSRunLoop(NSRunLoop) runUntilDate:] + 88
7 UIKitCore 0x1df51359c -[UIEventFetcher threadMain] + 388
8 Foundation 0x1a40217a8 __NSThread__start__ + 792
9 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f60914 _pthread_start + 116
10 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6978c thread_start + 8

Thread 7 name: tid_4b07
Thread 7:
0 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f69778 start_wqthread + 0

Thread 8 name: tid_4207
Thread 8:
0 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f69778 start_wqthread + 0

Thread 9 name: tid_3d07
Thread 9:
0 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f69778 start_wqthread + 0

Thread 10 name: AVAudioSession Notify Thread
Thread 10:
0 libsystem_kernel.dylib 0x1a2eace00 mach_msg_trap + 8
1 libsystem_kernel.dylib 0x1a2eac1e0 mach_msg + 72
2 CoreFoundation 0x1a32d1134 __CFRunLoopServiceMachPort + 368
3 CoreFoundation 0x1a32cb538 __CFRunLoopRun + 1184
4 CoreFoundation 0x1a32cab54 CFRunLoopRunSpecific + 572
5 AudioSession 0x1d2fec75c CADeprecated::GenericRunLoopThread::Entry(void*) + 156
6 AudioSession 0x1d2fff6f4 CADeprecated::CAPThread::Entry(CADeprecated::CAPThread*) + 88
7 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f60914 _pthread_start + 116
8 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6978c thread_start + 8

Thread 11 name: tid_9d03
Thread 11:
0 libsystem_kernel.dylib 0x1a2ed14c4 __psynch_cvwait + 8
1 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6402c _pthread_cond_wait + 1216
2 PxTV 0x1062dcd2c 0x102d30000 + 56282412
3 PxTV 0x1062e5a6c 0x102d30000 + 56318572
4 PxTV 0x10626c7dc 0x102d30000 + 55822300
5 PxTV 0x106278648 0x102d30000 + 55871048
6 PxTV 0x1062784b4 0x102d30000 + 55870644
7 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f60914 _pthread_start + 116
8 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6978c thread_start + 8

Thread 12 name: Thread Pool Worker
Thread 12:
0 libsystem_kernel.dylib 0x1a2eace54 semaphore_timedwait_trap + 8
1 PxTV 0x10626d098 0x102d30000 + 55824536
2 PxTV 0x106278648 0x102d30000 + 55871048
3 PxTV 0x1062784b4 0x102d30000 + 55870644
4 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f60914 _pthread_start + 116
5 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6978c thread_start + 8

Thread 13 name: Thread Pool Worker
Thread 13:
0 libsystem_kernel.dylib 0x1a2eace54 semaphore_timedwait_trap + 8
1 PxTV 0x10626d098 0x102d30000 + 55824536
2 PxTV 0x106278648 0x102d30000 + 55871048
3 PxTV 0x1062784b4 0x102d30000 + 55870644
4 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f60914 _pthread_start + 116
5 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6978c thread_start + 8

Thread 14 name: Timer-Scheduler
Thread 14:
0 libsystem_kernel.dylib 0x1a2ed14c4 __psynch_cvwait + 8
1 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6402c _pthread_cond_wait + 1216
2 PxTV 0x1062dcd2c 0x102d30000 + 56282412
3 PxTV 0x106283d80 0x102d30000 + 55917952
4 PxTV 0x106283c58 0x102d30000 + 55917656
5 PxTV 0x106283e7c 0x102d30000 + 55918204
6 PxTV 0x106272b68 0x102d30000 + 55847784
7 PxTV 0x1061ee9a0 0x102d30000 + 55306656
8 PxTV 0x1031d4328 0x102d30000 + 4866856
9 PxTV 0x102f79174 0x102d30000 + 2396532
10 PxTV 0x102f72260 0x102d30000 + 2368096
11 PxTV 0x106171054 0x102d30000 + 54792276
12 PxTV 0x10622aa20 0x102d30000 + 55552544
13 PxTV 0x10623035c 0x102d30000 + 55575388
14 PxTV 0x106278740 0x102d30000 + 55871296
15 PxTV 0x1062784b4 0x102d30000 + 55870644
16 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f60914 _pthread_start + 116
17 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6978c thread_start + 8

Thread 15 name: tid_831b
Thread 15:
0 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f69778 start_wqthread + 0

Thread 16 name: Thread Pool Worker
Thread 16:
0 libsystem_kernel.dylib 0x1a2eace54 semaphore_timedwait_trap + 8
1 PxTV 0x10626d098 0x102d30000 + 55824536
2 PxTV 0x106278648 0x102d30000 + 55871048
3 PxTV 0x1062784b4 0x102d30000 + 55870644
4 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f60914 _pthread_start + 116
5 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6978c thread_start + 8

Thread 17:
0 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f69778 start_wqthread + 0

Thread 18 name: Thread Pool Worker
Thread 18:
0 libsystem_kernel.dylib 0x1a2eace54 semaphore_timedwait_trap + 8
1 PxTV 0x10626d098 0x102d30000 + 55824536
2 PxTV 0x106278648 0x102d30000 + 55871048
3 PxTV 0x1062784b4 0x102d30000 + 55870644
4 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f60914 _pthread_start + 116
5 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6978c thread_start + 8

Thread 19 name: Thread Pool Worker
Thread 19:
0 PxTV 0x102f14f70 0x102d30000 + 1986416
1 PxTV 0x102f152b8 0x102d30000 + 1987256
2 PxTV 0x104dc50fc 0x102d30000 + 34164988
3 PxTV 0x104d3a0e0 0x102d30000 + 33595616
4 PxTV 0x102f72260 0x102d30000 + 2368096
5 PxTV 0x102f84a0c 0x102d30000 + 2443788
6 PxTV 0x102f8348c 0x102d30000 + 2438284
7 PxTV 0x102f8348c 0x102d30000 + 2438284
8 PxTV 0x102f72260 0x102d30000 + 2368096
9 PxTV 0x102f84a0c 0x102d30000 + 2443788
10 PxTV 0x102f8348c 0x102d30000 + 2438284
11 PxTV 0x102f72260 0x102d30000 + 2368096
12 PxTV 0x102f84a0c 0x102d30000 + 2443788
13 PxTV 0x102f8348c 0x102d30000 + 2438284
14 PxTV 0x102f72260 0x102d30000 + 2368096
15 PxTV 0x102f84a0c 0x102d30000 + 2443788
16 PxTV 0x102f8348c 0x102d30000 + 2438284
17 PxTV 0x102f8348c 0x102d30000 + 2438284
18 PxTV 0x102f88078 0x102d30000 + 2457720
19 PxTV 0x102f83898 0x102d30000 + 2439320
20 PxTV 0x103321178 0x102d30000 + 6230392
21 PxTV 0x106171054 0x102d30000 + 54792276
22 PxTV 0x10622c304 0x102d30000 + 55558916
23 PxTV 0x10626f62c 0x102d30000 + 55834156
24 PxTV 0x10626cea0 0x102d30000 + 55824032
25 PxTV 0x106278648 0x102d30000 + 55871048
26 PxTV 0x1062784b4 0x102d30000 + 55870644
27 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f60914 _pthread_start + 116
28 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6978c thread_start + 8

Thread 20 name: com.apple.NSURLConnectionLoader
Thread 20:
0 libsystem_kernel.dylib 0x1a2eace00 mach_msg_trap + 8
1 libsystem_kernel.dylib 0x1a2eac1e0 mach_msg + 72
2 CoreFoundation 0x1a32d1134 __CFRunLoopServiceMachPort + 368
3 CoreFoundation 0x1a32cb538 __CFRunLoopRun + 1184
4 CoreFoundation 0x1a32cab54 CFRunLoopRunSpecific + 572
5 CFNetwork 0x1a3c92f8c 0x1a3a57000 + 2342796
6 Foundation 0x1a40217a8 __NSThread__start__ + 792
7 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f60914 _pthread_start + 116
8 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6978c thread_start + 8

Thread 21 name: Thread Pool Worker
Thread 21:
0 libsystem_kernel.dylib 0x1a2eace54 semaphore_timedwait_trap + 8
1 PxTV 0x10626d098 0x102d30000 + 55824536
2 PxTV 0x106278648 0x102d30000 + 55871048
3 PxTV 0x1062784b4 0x102d30000 + 55870644
4 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f60914 _pthread_start + 116
5 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6978c thread_start + 8

Thread 22 name: Thread Pool Worker
Thread 22:
0 libsystem_kernel.dylib 0x1a2eace54 semaphore_timedwait_trap + 8
1 PxTV 0x10626d098 0x102d30000 + 55824536
2 PxTV 0x106278648 0x102d30000 + 55871048
3 PxTV 0x1062784b4 0x102d30000 + 55870644
4 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f60914 _pthread_start + 116
5 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6978c thread_start + 8

Thread 23 name: Thread Pool Worker
Thread 23:
0 libsystem_kernel.dylib 0x1a2eace54 semaphore_timedwait_trap + 8
1 PxTV 0x10626d098 0x102d30000 + 55824536
2 PxTV 0x106278648 0x102d30000 + 55871048
3 PxTV 0x1062784b4 0x102d30000 + 55870644
4 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f60914 _pthread_start + 116
5 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6978c thread_start + 8

Thread 24 name: Thread Pool Worker
Thread 24:
0 libsystem_kernel.dylib 0x1a2eace54 semaphore_timedwait_trap + 8
1 PxTV 0x10626d098 0x102d30000 + 55824536
2 PxTV 0x106278648 0x102d30000 + 55871048
3 PxTV 0x1062784b4 0x102d30000 + 55870644
4 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f60914 _pthread_start + 116
5 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6978c thread_start + 8

Thread 25 name: Thread Pool Worker
Thread 25:
0 libsystem_kernel.dylib 0x1a2eace54 semaphore_timedwait_trap + 8
1 PxTV 0x10626d098 0x102d30000 + 55824536
2 PxTV 0x106278648 0x102d30000 + 55871048
3 PxTV 0x1062784b4 0x102d30000 + 55870644
4 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f60914 _pthread_start + 116
5 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6978c thread_start + 8

Thread 26 name: Thread Pool Worker
Thread 26:
0 libsystem_kernel.dylib 0x1a2eace54 semaphore_timedwait_trap + 8
1 PxTV 0x10626d098 0x102d30000 + 55824536
2 PxTV 0x106278648 0x102d30000 + 55871048
3 PxTV 0x1062784b4 0x102d30000 + 55870644
4 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f60914 _pthread_start + 116
5 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6978c thread_start + 8

Thread 27 name: Thread Pool Worker
Thread 27:
0 libsystem_kernel.dylib 0x1a2eace54 semaphore_timedwait_trap + 8
1 PxTV 0x10626d098 0x102d30000 + 55824536
2 PxTV 0x106278648 0x102d30000 + 55871048
3 PxTV 0x1062784b4 0x102d30000 + 55870644
4 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f60914 _pthread_start + 116
5 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6978c thread_start + 8

Thread 28 name: Thread Pool Worker
Thread 28:
0 libsystem_kernel.dylib 0x1a2eace54 semaphore_timedwait_trap + 8
1 PxTV 0x10626d098 0x102d30000 + 55824536
2 PxTV 0x106278648 0x102d30000 + 55871048
3 PxTV 0x1062784b4 0x102d30000 + 55870644
4 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f60914 _pthread_start + 116
5 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6978c thread_start + 8

Thread 29 name: Thread Pool Worker
Thread 29 Crashed:
0 libsystem_kernel.dylib 0x1a2ed16f4 __pthread_kill + 8
1 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f61778 pthread_kill + 208
2 libsystem_c.dylib 0x1a2e330c8 abort + 120
3 PxTV 0x1062f9a70 0x102d30000 + 56400496
4 PxTV 0x1061c9ee0 0x102d30000 + 55156448
5 PxTV 0x106278030 0x102d30000 + 55869488
6 PxTV 0x10626f694 0x102d30000 + 55834260
7 PxTV 0x10626cea0 0x102d30000 + 55824032
8 PxTV 0x106278648 0x102d30000 + 55871048
9 PxTV 0x1062784b4 0x102d30000 + 55870644
10 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f60914 _pthread_start + 116
11 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6978c thread_start + 8

Thread 30 name: Thread Pool Worker
Thread 30:
0 libsystem_kernel.dylib 0x1a2eace54 semaphore_timedwait_trap + 8
1 PxTV 0x10626d098 0x102d30000 + 55824536
2 PxTV 0x106278648 0x102d30000 + 55871048
3 PxTV 0x1062784b4 0x102d30000 + 55870644
4 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f60914 _pthread_start + 116
5 libsystem_pthread.dylib 0x1a2f6978c thread_start + 8


Thread 29 crashed with ARM Thread State (64-bit):
x0: 0x0000000000000000 x1: 0x0000000000000000 x2: 0x0000000000000000 x3: 0x0000000000000000
x4: 0x0000000106c3c580 x5: 0x0000000000000000 x6: 0x0000000000001600 x7: 0x0000000000000000
x8: 0x000000016fa27000 x9: 0x6d0c5112c419df19 x10: 0x0000000000001708 x11: 0x0000000000000000
x12: 0x000000011ca07800 x13: 0x000000010a51b0b3 x14: 0x00000000000003e0 x15: 0x0000000080000000
x16: 0x0000000000000148 x17: 0x000000000000f028 x18: 0x0000000000000000 x19: 0x0000000000000006
x20: 0x000000000000df03 x21: 0x000000016fa270e0 x22: 0x0000000000000082 x23: 0x0000000280aaa380
x24: 0x000000011c9a7000 x25: 0x000000010a51d358 x26: 0x0000000106600000 x27: 0x0000000106600560
x28: 0x00000001066005b8 fp: 0x000000016fa26c10 lr: 0x00000001a2f61778
sp: 0x000000016fa26bf0 pc: 0x00000001a2ed16f4 cpsr: 0x40000000
far: 0x0000000000000000 esr: 0x56000080 Address size fault

Binary Images:
0x1de9d3000 - 0x1dfe8afff UIKitCore arm64 <c005403dc7c334ea9075e123c8e2afef> /System/Library/PrivateFrameworks/UIKitCore.framework/UIKitCore
0x102d30000 - 0x106417fff PxTV arm64 <24fe085b92f53094a8a837239e09efaa> /private/var/containers/Bundle/Application/3092AA45-3835-4223-910C-510962D374C4/PxTV.app/PxTV
0x1d4927000 - 0x1d496efff CoreAutoLayout arm64 <d030447dabd23591971ddb310b994821> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAutoLayout.framework/CoreAutoLayout
0x1a2d43000 - 0x1a2d86fff libdispatch.dylib arm64 <85ad910fa6c536cf9d02d7d64091dc39> /usr/lib/system/libdispatch.dylib
0x1a3257000 - 0x1a3692fff CoreFoundation arm64 <65855881169b3270a37878f08971ee3c> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/CoreFoundation
0x1a651f000 - 0x1a652afff GraphicsServices arm64 <265b4a1f2bcd3d9cbc0d67d803eb0282> /System/Library/PrivateFrameworks/GraphicsServices.framework/GraphicsServices
0x106a0c000 - 0x106a5bfff dyld arm64 <b07164858d9e3785a16f80df48fb78d1> /usr/lib/dyld
0x1a2f5f000 - 0x1a2f6afff libsystem_pthread.dylib arm64 <96670162bde03a5d955af7ab9b1b96be> /usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib
0x1a2ea7000 - 0x1a2edafff libsystem_kernel.dylib arm64 <797d8b5355bd331791002d706f3ce698> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib
0x1a3ee7000 - 0x1a41befff Foundation arm64 <f8d2dbeec40f374bbfed38ce5247e569> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Foundation
0x1d2feb000 - 0x1d3012fff AudioSession arm64 <e30964f49bd7352293a7230d24432312> /System/Library/PrivateFrameworks/AudioSession.framework/AudioSession
0x1a3a57000 - 0x1a3ee6fff CFNetwork arm64 <e76678d9ff7f30e09ad797a6febd716d> /System/Library/Frameworks/CFNetwork.framework/CFNetwork
0x1a2dbf000 - 0x1a2e3afff libsystem_c.dylib arm64 <5d821bbd1a9a302780b5656220b5890a> /usr/lib/system/libsystem_c.dylib

EOF

 

Deze foutmeldingen krijg je telkens bij het opstarten:

error	21:16:07.476880+0100	kernel	Sandbox: PxTV(8539) deny(1) file-write-create /private/var/mobile/Containers/Data/Application/6A64CD21-1B64-40EE-8B70-6997F02F44E5/Library/HTTPStorages
error 21:16:07.488466+0100 PxTV cannot open file at line 45262 of [d24547a13b]
error 21:16:07.488483+0100 PxTV os_unix.c:45263: (2) open(/var/mobile/Containers/Data/Application/6A64CD21-1B64-40EE-8B70-6997F02F44E5/Library/HTTPStorages/be.proximus.proximustv/httpstorages.sqlite) - No such file or directory

 

Deze fout krijg ik telkens bij het veranderen van tabblad (Home | Live TV | ..)

error	21:21:32.448949+0100	mediaserverd	160403   HALS_IOContext_Legacy_Impl.cpp:1513  Failed to start the workgroup with code: 22 - Invalid argument

 

Vandaag kon ik voor de eerste keer de app gebruiken . De taal stond op alle, ik heb ze op NL gezet. Na volledig afsluiten startte hij opnieuw op. Of dat dan met de taalinstelling  te maken heeft ???

Reputatie 2

‘k heb de App opnieuw geïnstalleerd en ook meteen de taalinstelling op Ned gezet. Openen en sluiten van de app lijkt voorlopig te lukken. We wachten af. Positief als tijdelijke oplossing, maar ik ga er niet vanuit dat een app omwille van dergelijke instelling crasht.

Probleem was gisterenavond terug met NL als instelling. Om gek van te worden. Ik heb dan maar de VTM Go app gebruikt. Graag snel een oplossing.

Reputatie 2

Probleem ook teug met instelling op NL gisterenavond.  Er is nog veel werk aan om deze app op dezelfde hoogte te brengen als de decoders. Gebruik hem vooral omdat ik vind dat de beeldkwaliteit van de SD zenders net iets beter is dan mijn V6 decoder. Maar op gebied van gebruiksgemak is er nog een grote weg af te leggen om op hetzelfde niveau van de decoders te komen. 

Reputatie 3
Badge

En het is weeral van dat….  de app sluit na 3 sec.   En dat lapmiddel om op NL te zetten, helpt niets (wat ook te denken was dat een app op zoiets zou crashen en dat nog steeds na een week...).  Zielig...

Helaas heb ik dit ook terug. Alleen heb ik het probleem sinds 2 weken . Gisteren hebben ze een update gepushed en heeft  1 d

Reputatie 2

Ik zou Proximus aanraden om deze update terug te draaien zodanig dat bepaalde klanten niet verder verhinderd worden om te kijken. Ondertussen heeft het ontwikkelteam rustig de tijd om dit probleem te fixen in labo omgeving.
Aangezien het probleem zich voornamelijk voordoet bij het veelvuldig openen en sluiten op korte tijd van de app raad ik de gebruikers voorlopig aan op het moment dat alles werkt de app niet af te sluiten ! Op zich vormt dat geen probleem want de Apple TV is ontworpen om te multitasken. Bij mij heeft het alleszins gewerkt.

 

Hier zelfde probleem. Alleen heb ik dit al meer dan 2 weken.  Al meer op de chat gezeten met proximus dan met iemand anders. Gisteren na de update was alles terug normaal.

Helaas was de euforie van korte duur , terug zelfde probleem 

Pickx sluit na 3 seconden op apple tv . reinstall, apple tv  factory reset  nisk helpt.

kan er helaas niet aan doen  maar geef die developers hun C4 en werf een capabele mensen aan . bende prutsers.

We betalen meer dan genoeg voor ons internet en tv pack. Dus de service mag er ook zijn. helaas op de chat duurt het uren voor je een antwoord hebt en je wordt van kaste op de muur gestuurd.

Een serieuze compensatie mag  er wel komen en ook een product dat werkt zoals het moet 

 

 

Hier was het ook van korte duur.. heeft 2 dagen gewerkt en nu weer problemen!!

Hier ook hetzelfde probleem, echt wel belachelijk ...

Zelfde probleem hier, geraak zelfs nooit aan de taalinstellingen omdat de app ervoor al crasht.

Reputatie 2

Pickx app op smartphone en tablet werkt ook niet meer ! Zoiets noemen ze van de regen in de drop vallen. Zou hier verder willen aanvullen maar ben beleefd opgevoed.

Louter ter info: hier op mijn android phone en iphone en ipad nog altijd geen problemen, dus moet ik beleefd blijven :blush:

Reputatie 2

Martin, We kunnen er zeker nog mee lachen. Trouwens tv kijken via deze toestellen is niet aan mij besteed. Hoogstens in het buitenland op vakantie en daar moet je ook al geluk hebben met het netwerk dat je verbonden bent. Maar ik ben wel technisch geïnteresseerd. Volgens mij ligt het probleem niet zozeer in die app maar in het bijhouden van het aantal apparaten die verbonden zijn om toelating te krijgen tot hun servers. Het is gissen hé. Een oplossing zal er zeker wel komen want zo te zien wordt de druk op dit forum (lees klachten) verder opgevoerd. Fijne dag nog aan iedereen.

👍
Ik gebruik dit ook inderdaad niet zo frequent, maar natuurlijk iemand die voor een Apple TV gekozen heeft om naar TV te kijken i.p.v. via een decoder, die is natuurlijk wel gezien voor de moeite.

Reputatie 3
Badge

Inderdaad Martin….  Ik ben iemand die d’r voor heeft gekozen om TV te kijken via Apple TV ipv via decoder.  Niets fout aan, denk ik en ik ben waarschijnlijk niet de enige.  Apple TV is niks revolutionair meer…. daarom is het spijtig dat het reeds meer dan een week moet duren voor d’r een oplossing in zicht is. Vind het zo ergerlijk dat apps als VTM GO, Netflix, Disneyplus,… zelden of nooit problemen vertonen en als het uitzonderlijk een keer voorvalt (zeer zelden) krijg je netjes een bericht met de melding dat er iets fout is….   Hier moet je al naar een forum gaan om te zien dat je geen alleenstaand geval bent.  Heb het al vaak gezegd en blijf het herhalen :  Proximus, jullie kunnen werkelijk prachtige dingen leveren zoals jullie in alle reclamespots laten zien.  Maak het ook waar aub.   5G en overal bereikbaar zijn,  is schitterend…. een eenvoudige en werkende Apple TV app… zou OOK al schitterend zijn en veel mensen gelukkiger maken dan ze nu zijn. In naam van alle Apple TV users : aub doe iets aan dit probleem.

 

 

Same problem here. App openen op Apple TV, crash na 3sec. 

Aub een oplossing 

Reputatie 2

Philippe-Dieter, ik denk dat veel Apple TV gebruikers zitten te wachten op de VRT-Nu app. De providers en ook DPG zien die er liever niet komen. Wou je ook meegeven dat Apple ook soms steken laat vallen ! Je vraagt je soms af waarvoor beta versies toe dienen. Maar ik moet je gelijk geven er zijn minder problemen met andere apps. Wat Proximus betreft, en het is niet gemeend bedoeld, als jullie support en dienstverlening even goed werkt als jullie marketing -machine komen jullie op de top één van de telecombedrijven in België. 

En de vraag is , wanneer krijgen we hier een antwoord .  Zou toch graag mijn programma’s, ebbed diensten waarvoor ik betaal kunnen gebruiken . 
graag antwoord aub 

Reputatie 3
Badge

Dat is nu net de frustratie die het vaak nog erger maakt…. Problemen kunnen d’r altijd zijn en zullen d’r altijd zijn maar het is de manier hoe d’r mee wordt omgegaan.  Je moet eerst al “ruiken” dat er een probleem is alvorens je 10 keer de app begint te herinstalleren en 20 keer de stekker uit het stopcontact trekt omdat je DENKT dat je de enige bent..  Je wil niet weten hoe vaak ik al aan mijn Apple TV heb geroken  (lol).   Vervolgens wordt er vaak banaal gedaan over het probleem.  Een week geen TV zien omwille van een niet-werkende app lijkt mij ernstig genoeg om sneller actie te ondernemen of correct te informeren.  Het gaat tenslotte niet om een GRATIS app zoals VTM Go.  We betalen maandelijks genoeg voor het gebruik van Proximus TV.

Zelfde probleem hier, app crasht continu. 
Hoe kan ik dit oplossen, want heb geen box orzo om op een andere manier te kijken. 

tijdelijk oplossen door via apps van de zender zelf te werken als je dit kan, tot Prox een oplossing heeft.

Ik heb een business abonnement, betaal meer dan 200 euro per maand, hoe zal dit gecompenseerd worden?

Reageer