Raadpleging BIPT dataopvraging vaste breedbandnetwerken - type aansluiting - snelheid - vooruitzichten

  • 19 January 2022
  • 3 reacties
  • 64 Bekeken

Reputatie 7
Badge +4

Ter info

Raadpleging betreffende de aan te leveren gegevens voor het geografische onderzoek van breedbanddiensten | BIPT

Reageren kan tot 4/2/22

Betreft info voorhanden voor vaste breedbandnetwerken op het dataportaal van het BIPT 

ibpt | Dataportaal - Dataportaal van het BIPT (bipt-data.be)

 

Vanaf 2023 dient blijkbaar info over de aangeboden snelheid, de gebruikte technologie en de vooruitzichten qua investeringen/aanpassingen binnen een periode van 3 jaar per adres te worden meegedeeld (en zou deze info dus aldaar ook voor elkeen vij beschikbaar komen)

De vraag is en blijft evenwel waarom voor 2022 het BIPT vasthoudt aan het “begrip statische sector” wat geen enkel toegevoegde waarde biedt voor de “gewone gebruiker”

 


3 reacties

heb deze publicatie via mail nog niet binnengekregen van Bipt waarschijnlijk door vertraging van het proximus mailsysteem.

Edit: terwijl ik hier mijn bericht aan het typen was, komt deze publicatie via mail binnen :relaxed:

Publicaties | Operatoren | BIPT

 

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 4 februari 2022
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be 
  • Met de referentie CONSULT-2022-A8
  • Aanspreekpunt: Sven Homan, ingenieur-adviseur ( 32 2 226 88 58)
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Raadpleging BIPT dataopvraging vaste breedbandnetwerken - type aansluiting - snelheid - vooruitzichten | Proximus Forum

S2.2022 kunt u naar alle verwachting de planning m.b.t. de infrastructuur van de vaste netwerkoperatoren voor de eerstvolgende 3 jaar kunnen raadplegen 

 

De nieuwe telecomwet (die naar alle verwachting eerstdaags in voege zal treden) 

De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers (dekamer.be)

omvat o.a. bovenstaande verplichting en onderstaande info

“artikel 70, § 1, moet de eindgebruikers in staat stellen te beschikken over adequate breedbandinternettoegangsdienst”

deze adequate breedbandinternettoegangsdienst, naar behoren rekening houdende met de specifieke marktomstandigheden, met name de door de meerderheid van de abonnees gebruikte bandbreedte”

Een expliciete verwijzing naar de EU richtlijn 100% 30 Mbps & 50% 100 Mbps te implementeren in de nationale wetgeving uiterlijk 21/12/2020 is op het  eerste zicht niet voorhanden in deze tekst van +/- 1500 pagina’s wel staat er o.a.

Het vaste geografische element van de universele dienst bestaat uit de levering tegen een betaalbare prijs op het gehele grondgebied aan elke consument die daartoe een redelijk verzoek indient, ongeacht diens geografische locatie, van toegang, op een vaste locatie, tot een beschikbare adequate breedbandinternettoegangsdienst en tot spraakcommunicatiediensten, van een in de bijlage gespecifieerde kwaliteit, met inbegrip van de aansluiting op het net.”;

Indien het Instituut onder meer op basis van het in artikel 49/1 bepaalde geografisch onderzoek van oordeel is dat in één of meerdere welbepaalde geografische zones het vaste geografische element van de universele dienst niet wordt verstrekt aan éénieder die hiertoe een redelijk verzoek indient, publiceert het op zijn website een mededeling waarin het deze vaststelling motiveert en waarin de aanbieder van adequate breedbandinternettoegangsdiensten en/of spraakcommunicatiediensten uitgenodigd wordt om op vrijwillige basis de dienst te verstrekken in de betrokken geografische zones, zonder compensatie zoals bepaald in de artikelen 100 tot 102. Indien binnen één maand na de publicatie van de mededeling zich geen aanbieder heeft aangeboden om op vrijwillige basis en zonder vergoeding de dienst te verstrekken in de in de voormelde mededeling aangeduide zone, kan het Instituut overgaan tot een aanduiding conform paragraaf 3

Dus kan het BIPT indien nodig een netwerkoperator aanduiden die in de witte zones een adequate breedbandaansluiting moet leveren (en hiervoor indien nodig enige compensatie/subsidie zal bekomen)

De witte zones zijn volgens het BIPT op dit ogenblik beperkt tot de onderstaande

Ontwerp lijst witte zones BIPT -waar geen enkele telecomoperator 30 Mbps down aanbiedt | Proximus Forum

Reputatie 7
Badge +3

@M_016 Dank je wel voor de interessante info. Heb deze meteen gedeeld in mijn team. Groetjes, Antonella

FYI: voor wie zich interesseert,  je kan deze berichten ook evt automatisch binnenkrijgen via mail van BIPT, door je in te schrijven.

Of zelf regelmatig eens naar deze webpagina gaan kijken → Publicaties | Operatoren | BIPT

Reageer