Vraag

Probleem met internet, digitale tv en vaste lijn (13 dagen!)

  • 28 December 2019
  • 6 reacties
  • 199 Bekeken

Beste,

Woensdag, 11 december, waren er mannen van Proximus aan het werken in onze straat (in kortrijkstraat aan nummer 12). Sindsdien hadden we geen internet, konden we geen televisie kijken en onze huistelefoon werkte sindsdien ook niet meer. 

We hadden gebeld naar de technische dienst en gaven door dat we sinds die werken problemen hadden thuis. Er werd gezegd dat er op vrijdag de 13de een technieker ging langskomen rond de middag. Hij had vastgesteld dat het probleem niet in ons huis zat, maar in de straat.
Hij had een verslag gemaakt en stuurde deze door naar zijn “verantwoordelijke”. Ze gingen ons vrijdag of zaterdag terugbellen om verdere afspraken te maken. 

We hadden geen telefoontje gekregen dus hebben we gewacht tot maandag. Maandag moesten we zelf terugbellen naar Proximus. We moesten alles opnieuw uitleggen aan een mevrouw en iemand ging ons terugbellen. Plots kregen we een sms dat er een technieker op de 23ste december ging langskomen (zonder enig overleg). Hierop moesten we terugbellen en zeggen dat die dag voor ons niet past en dat het geen correcte manier was qua communicatie. Het is niet normaal dat we 12 dagen moesten wachten voor iets dat niet onze schuld is. 

Toen de andere techniekers langskwamen (op de 23ste december), stelden ze vast dat de vorige techniekers (aan nummer 12) een fout maakten. Het probleem was dat de kabels verwisseld waren met als gevolg dat wij zonder internet zaten. Schandalig! 

Ik begrijp dat wij niet de enige zijn, maar in die 12 dagen was het examen dat heeft ons redelijk wat problemen veroorzaakt. 
Hopelijk wordt dit in het vervolg sneller opgelost. Uiteindelijk hadden we een halve maand geen gebruik kunnen maken van jullie diensten waarvoor we wel betalen. Er werd voorgesteld dat jullie ons zouden tegemoetkomen voor het ongemak, we zijn benieuwd. 

Ik wens jullie toch nog fijne feestdagen en wacht vol ongeduld op jullie antwoord. 

Vriendelijke groeten,

Een toch wel ontevreden klant.


This topic has been closed for comments

6 reacties

Ter info: Maandag komen de proximus medewerkers hier terug langs op het forum om je verder te helpen.
Een compensatie wordt inderdaad pas bepaald als de werken/problemen opgelost zijn maar maandag kunnen ze u hierbij ook verder info geven.

Reputatie 6
Badge +3

In de algemene voorwaarden van Proximus zal je voor de dagen dat je zonder diensten zat uw abonnementskosten terugbetaald zien worden:

5. Algemene rechten en plichten van Proximus 5.1 Proximus verbindt zich ertoe de nodige middelen in te zetten voor de goede werking van de Dienst en deze Dienst te leveren in overeenstemming met de Overeenkomst en zo spoedig mogelijk. Alleen Proximus bepaalt de technische middelen die nodig zijn om de Dienst te verlenen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, moeten de verplichtingen van Proximus worden beschouwd als een middelenverbintenis. 5.2 Proximus stelt een helpdesk ter beschikking van de Klant voor technische bijstand en probleemoplossing. Proximus moet alle redelijke inspanningen leveren om de problemen van de Klant zo spoedig mogelijk op te lossen. 5.3 Onverminderd het voorgaande artikel heeft de Klant in geval van aanhoudende storingen of onderbrekingen recht op terugbetaling van de abonnementskosten die overeenkomen met de duur van de onderbreking, tenzij deze onderbreking toe te schrijven is aan de Klant of een andere operator.

Bron: https://www.proximus.be/dam/jcr:8f594b70-b373-4475-b2e2-4a5ecbdfb666/cdn/sites/iportal/documents/pdfs/common/from20191101/Algemene-voorwaarden-voor-consumenten-en-kleine-ondernemingen---NL~2019-10-28-14-17-50~cache.pdf Jammer genoeg voor gewone consumenten krijg je geen extra vergoeding wanneer de herstelling langer duurt dan opgegeven dat is enkel maar voor bedrijven.

Een compensatie zal @fa351492 zeker zonder twijfel wel krijgen want mijn pa heeft dit ook gekregen in een gelijkaardige situatie maar dit wordt pas bekeken of bepaald als alles terug in orde is.

Reputatie 6
Badge +3

@Martin : Ik bedoelde op de extra vergoeding voor bedrijfsklanten zie hier: https://www.proximus.be/dam/jcr:107153fe-38fe-4316-a91e-66770834c138/cdn/sites/iportal/documents/pdfs/common/from20191101/expenses_indemnities_cse_nl~2019-08-28-14-35-12~cache.pdf (pagina 5). Dat is enkel voor Proximus Privilège klanten. Sorry voor de onduidelijkheid. De topicstarter heeft enkel recht op de vergoeding in de vorm van abonnementsgeld voor de storingsdagen.

ja dat weet ik maar de vergoeding bij particulieren hangt ook soms af van wie ze geeft en ik kan je verzekeren dat mijn pa daarin geluk gehad (het waren compensatie storingsdagen van 48u :grinning: ) dit was nog in die tijd dat je naar Hasselt moest bellen voor deze compensatie maar in huidige tijd van besparingen zal er waarschijnlijk een nauwkeuriger berekening gemaakt worden, maar het positieve is dat als je erom vraagt ze zeker niet moeilijk doen en als het eens goed is bij proximus mag dit zeker ook eens gemeld worden  :relaxed:

Reputatie 7
Badge +3

@fa351492  Ik heb een dossier opgemaakt voor de bevoegde dienst. Een dossierbeheerder contacteert je zo spoedig mogelijk. Groetjes, Antonella