Vraag

Dynamisch IP lijkt toch fixed

 • 11 December 2020
 • 23 reacties
 • 1566 Bekeken

Ik heb twijfels of de DDNS service op mijn NAS nog wel echt werkt… de funktionaliteit is in orde, maar mijn IP adres lijkt ook gelijk te blijven.

Om te testen of die service ook daadwerkelijk zich aanpast als ik een ander IP adres krijg zou ik mijn extern toegekend IP adres op de BBox3 willen wijzigen.

Vroeger kon dat door even af te schakelen, te wachten en weer in te schakelen … het is immers DHCP maar … ik krijg toch steeds hetzelfde adres terug toegewezen.

Hoe kan ik dit nu - en ev. in de toekomst - release/renew doen ?


This topic has been closed for comments

23 reacties

Dat is inderdaad zo dat het Wan-Ip adres van de bbox niet meer veranderd na herstarten van de bbox (of na een reset van de bbox) heb ik ook gemerkt, vroeger was dit wel het geval maar ik zie niet in hoe je dit zelf zou kunnen veranderen aangezien dit van proximus uit gaat .

Daar gaat het juist om … Het model is dat een ISP aan zijn klanten dynamische IP’s voorstelt - voor een fixed IP moet je een ander abonnement afsluiten én bijbetalen.

Dus vraag ik aan Proximus gewoon dat ze hun model waarmaken, m.a.w. ervoor zorgen dat ik een dynamisch IP kan hebben.   Als ze niet willen dat de gebruiker dat zelf kan doen, heb ik daar geen probleem mee.   Maar dan moeten ze wel meedelen hoe ik het bij hen kan bekomen.

het is nog dynamisch in die zin dat het wel af en toe kan veranderen maar het gaat niet meer zo gemakkelijk als vroeger door gewoon de bbox te herstarten/resetten.

We zullen moeten afwachten tot er maandag hier iemand van Prox terug langskomt op het forum voor een antwoord/oplossing hierop.

Reputatie 6
Badge +2

Daar gaat het juist om … Het model is dat een ISP aan zijn klanten dynamische IP’s voorstelt - voor een fixed IP moet je een ander abonnement afsluiten én bijbetalen.

 

Dus jij wilt een ander IP adres, gewoon omdat je denkt dat DDNS niet werkt en dat eens wilt testen? Of is er een andere reden?

Ik denk niet dat er in jouw contract met Proximus een clausule staat waarmee je Proximus kan vragen/verplichten om jou een nieuw IPv4 adres toe te kennen.

Een dynamisch IP adres, is een adres dat toegekend wordt door een DHCP server. Nergens in het DHCP protocol (https://tools.ietf.org/html/rfc2131) staat er vermeld dat je bij iedere nieuwe lease een nieuw IP adres moet krijgen.

@philippe_d Prox moet toch ergens iets veranderd hebben want vroeger kreeg je na herstart/reset een ander wan IP,  heb dit vroeger dikwijls getest.

Reputatie 6
Badge +2

Ja, blijkbaar wel. Dat is gewoon een instelling op hun DHCP server, die nu waarschijnlijk het MAC adres en bijhorend IP bijhoudt, en bij voorkeur het bestaand IP terug toekent in plaats van een nieuw?

Vroeger kreeg je zelfs om de 36uur een nieuw IP adres. Blijkbaar zijn er nu argumenten om klanten zolang mogelijk hetzelfde IPv4 adres te laten behouden (idem bij Telenet, EDPNet, ...).

Het vergemakkelijkt in ieder geval het opsporen van een klant aan de hand van het IP adres (bij misbruik, politioneel onderzoek, ...) ?

Het even uitzetten van de modem, of kortstondig uittrekken van de DSL kabel (waarmee je een PPPoE reconnect krijgt) is niet hetzelfde als een IP RELEASE/RENEW.

 

Iemand die absoluut een nieuw IPv4 adres wilt op één apparaat kan dat heel gemakkelijk bekomen door een aparte PPPoE sessie op te zetten (breedband inbelverbinding). Bijvoorbeeld op jouw gaming PC als jouw IP adres geblokkeerd werd.

Geen oplossing voor de topic starter die dit alleen wilde om de DDNS service op zijn NAS te testen :slight_smile: ...

@philippe_d  bedankt voor de duidelijke informatie :thumbsup_tone2:

Reputatie 1

Goede middag,
 @PhilipVerstraeten  Geen idee of het zal helpen en ik heb (nog) geen ervaring met DDNS, doch als u
 een ander adres wil toegewezen kregen, dan stel ik voor dat u uw laptop of NAS controleert of die geschikt is om IPv6 te gebruiken. Dat zou ondertussen wel moeten, tenzij de apparatuur uit het stenen tijdperk dateert... :wink: De BBOX-3 heeft ook IPv6 aan boord. Of het standaard aan staat weet ik niet meteen maar het werkt zeer behoorlijk.

Op een Windows-computer, bvb., zie je dit:

C:\Windows\system32>ipconfig

Windows IP-configuratie

Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding:

   Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: home
   IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2a02:a03f:ea9e:3a00:***********
   Tijdelijk IPv6-adres. . . . . : 2a02:a03f:ea9e:3a00:2d31:b2fd:253f:6b4f
   Link-local IPv6-adres . . . : fe80::***********
   IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.34
   Subnetmasker. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Standaardgateway. . . . . . : fe80::**************
                                                   192.168.1.1
 Het bovenstaande “IPv6-adres” is gebaseerd op het “Link-local IPv6-adres”, het interessante en regelmatige veranderende adres is het “Tijdelijk IPv6-adres”.
Dat wordt gebruikt als bronadres voor TCP-verbindingen. Als ik op mijn Unix-server ergens op het Net via ssh aanlog, zie ik:
 
$ netstat -anW | grep EST
tcp6       0     36 2001:41d0:404:200::127a:22 2a02:a03f:ea9e:3a00:2d31:b2fd:253f:6b4f:49192 ESTABLISHED
$

Hoe kan je een ander IPv6-adres forceren? Door op  bijvoorbeeld een Windows-computer het volgende te doen:
- open een "command prompt" window als Administrator
- C:\Windows\system32>netsh interface set interface name="Draadloze netwerkverbinding" admin=dis
- even wachten
- C:\Windows\system32>netsh.exe interface set interface name="Draadloze netwerkverbinding" admin=ena
- en met "ipconfig" controleren of het tijdelijke IPv6-adres veranderd is.

Het is een hint, dus ik weet niet of dit voor uw netwerkconfiguratie lukt. Het lukt alleszins voor mijn test setup

Vriendelijke groeten

Sorry, maar totaal naast de kwestie … dit wijzigt het intern IP-adres van een PC en daar gaat het helemaal niet om.  Mijn vraag stelt duidelijk dat ik het extern IP-adres wil wijzigen en dus van de BBox3...

Reputatie 1

@PhilipVerstraetenDan hebt u mijn antwoord maar half gelezen: het IPv6-adres van mijn testlaptop verandert na het uitvoeren van de “netsh” commando’s en bijgevolg ook het publiek IPv6-adres, zoals getoond in de output van mijn server op het Internet. En vergeet niet: er is geen intern noch extern IP-adres met IPv6. De redenen waarom dit meer dan 20 jaar geleden is ontwikkeld is o.a. :

 1. om meer IP-adressen te hebben want de IPv4-adressen zijn op.
 2. om van die vermaledijde NAT (netwerk address translation) af te zijn.

Dus mijn (volgens u “intern”) adres 2a02:a03f:ea9e:3a00:2d31:b2fd:253f:6b4f is ook mijn extern adres, zichtbaar op het hele Internet. Het IPv6-adres van de BBOX verandert inderdaad niet, maar dat van uw toestel (PC,...) wel en is als dusdanig zichtbaar op het Internet. Met IPv4 wordt uw intern adres (192.168.1.10 bvb) omgezet naar het publieke adres van de BBOX + een poort en uw extern IPv4-adres verandert dan inderdaad niet.

Wist ik niet … iets bijgeleerd.   

Maar u zegt zelf dat het IPv6 van de BBox niet wijzigt, al evenmin als het IPv4 adres.  Enkel een PC kan dus direkt met zijn eigen IPv6 worden aangesproken vanop het internet.   Zie ik dat juist ?

Dan zie ik niet meteen hoe dit mijn probleem oplost, want een DDNS service die moet toelaten dat buitenstaanders connecteren met mijn NAS server draait ook op de NAS server uiteraard en heeft geen boodschap aan adressen, noch IPv4, noch IPv6, van individuele computers die zich op het LAN bevinden.

Toch bedankt voor het meedenken.

ik kan eerlijk gezegd ook niet goed volgen (mij hierin nog niet genoeg verdiept)  als ipv6 niet wijzigt heb je dan toch geen DDNS meer vandoen, zoals je dit wel vandoen hebt als je ipv4 wan adres van bbox wijzigt ?

Ah .. welk adres moet ik dan intikken in een browser om op die NAS te landen ?  Niet denkbaar dat ik aan mijn huisgenoten vraag om dat ingewikkelde nummer te onthouden hé …  omzetting naar een DNS is nog altijd nodig hé … ook al is die dan fixed.

Overigens als je met een browser naar een adres surft gebruikt de browser beide systemen naast elkaar en moeten ze dus beide correct zijn in zijn tabel.

Reputatie 1

@PhilipVerstraeten  Alweer gegroet!

Het IPv6- en publieke IPv4-adres van de BBOX3 kan wel veranderen maar als gebruiker heb je er sinds een geruime tijd geen of bijna geen controle over. De IP-adressen van uw interne toestellen kunnen natuurlijk wel veranderen.
Dus als ik het goed begrijp draait uw DDNS service op uw NAS die op het interne netwerk staat en die moet bereikbaar zijn voor externe, lees internetgebruikers?

Hoe moet ik dan uw opmerking begrijpen dat uw huisgenoten (terecht!) geen IP-adres moeten intikken? Is uw DDNS-service enkel op uw interne netwerk voor uw huisgenoten of moet de internetwereld (ik bvb.) er ook aan kunnen ? Spijt mij, maar ik heb nog niet de tijd gehad om uit te vlooien hoe die DDNS service + BBOX precies werkt... :-(

 

Reputatie 1

@PhilipVerstraeten  U hebt natuurlijk mijn nieuwsgierigheid geprikkeld :sunglasses: Ik maak geen reclame of ben ook niet aan een of andere constructeur verbinden maar hebt u een netwerkopstelling zoals deze ?

gegroet!

DDNS dient om een externe IP adres verandering op te vangen en niet voor de interne IP adres veranderingen

@JeanDoet  --- huisgenoten op verplaatsing hé … vb. mijn studenten vanop hun kot in Gent … en ja, dat is toch zo ongeveer de opstelling.

@Martin  -- inderdaad, daarover ben ik vanaf het eerste bericht duidelijk …

 

Zonder ons al te veel verliezen in allerlei technische omtrekbewegingen misschien goed dat ik de vraag herformuleer : welke dienst, welke persoon, welk mailadres kan ik bij Proximus contacteren om een reset van het IP adres te vragen dat aan mijn BBox3 wordt toegewezen.
 

Al de rest is mij duidelijk - ik ben technisch onderlegd in dit soort zaken ...

was het maar zo simpel dan zouden er hier heel veel forumbezoekers blij zijn als dit zou mogelijk zijn om een dienst, persoon, of via mailadres , iemand te bereiken!

Het is het eenvoudigste door wat je nu gedaan hebt de vraag te stellen op het forum en dan kunnen de Prox forummedewerkers de bevoegde dienst contacteren om je met je vraag verder te helpen.

Het zou gewoon geen topic voor een forum mogen zijn - je zou dat zo moeten kunnen vinden op hun website.  Maar na 10 rondjes van support naar contact naar mail naar faq en weer terug naar de support, …. geef ik dat toch op.

Proximus wil liefst niet gestoord worden.

Er is inderdaad nog niet veel veranderd, dat zijn zaken die je nu aanbrengt die hier al herhaaldelijk aangekaart werden op het forum en dit van reeds vele jaren terug !!!

Reputatie 1

@PhilipVerstraeten  Alweer gegroet! Het is inderdaad vervelend dat u niet meteen de DDNS-service kan uittesten. Doch, als uw NAS en DDNS-service IPv6 adressen aankan, kunt u het, denk ik, wel uitproberen. Anders - zoals ik hoger toonde - met een laptopje met WIndows waar u met de “netsh” commando’s een adresverandering kan forceren.

Best wel vervelend dat je niet weet of je adres zal veranderen en als het dat doet, wanneer...:unamused:  Zelfs met IPv6 waar je geen NAT nodig hebt en je computeradres op het Internet gekend is, weet je niet wanneer of hoe vaak Proximus het adresbereik, toegewezen aan je BBOX3, zal veranderen. Op mijn BBOx zie ik 2a02:a03f:ea9e:3a00::/64  als adresbereik. Ik kan mij niet voorstellen dat het hele /64 bereik alleen voor mijn BBOX is gereserveerd. Hoogstwaarschijnlijk is dat een adresverzameling voor een paar duizend BBOX’en in mijn streek.

Reputatie 6
Badge +2

Volgens mij zit het zo:

Als je dyndns activeert op de B-box3 zelf, dan krijgt dydns één IPv4 adres en één IPv6 adres:

 • Via het IPv4 adres ben je van buitenaf bereikbaar, en met de nodige port forwardings naar je NAS, is je NAS via IPv4 bereikbaar (NAT).
 • Via het IPv6 adres (dat is het /64 SLAAC adres van je WAN poort) is je B-box3 van buitenaf bereikbaar (hiermee kan je bijvoorbeeld het management interfcae van de B-box3 openen). De NAS niet.

Als je dyndns activeert op de NAS B-box3 zelf, dan krijgt dydns één IPv4 adres en één IPv6 adres:

 • Het IPv4 adres is het publiek IPv4 adres van de B-box dat de NAS heeft achterhaald.
 • Het IPv6 adres is het (publiek) IPv6 adres van de NAS. Hierop is je NAS bereikbaar (op voorwaarde dat de firewall de nodige poorten doorlaat).

 

Op mijn BBOx zie ik 2a02:a03f:ea9e:3a00::/64  als adresbereik. Ik kan mij niet voorstellen dat het hele /64 bereik alleen voor mijn BBOX is gereserveerd. Hoogstwaarschijnlijk is dat een adresverzameling voor een paar duizend BBOX’en in mijn streek.

 

a02:a03f:ea9e:3a00::/64  als adresbereik ???

Een b-box3 waarop IPv6 actief staat krijgt:

 1. één IPv6 /64 adres via SLAAC, vb: 2a02:a03f:eff3:xxxx:aaaa:bbbb:cccc:dddd. Dit is het IPv6 WAN adres van de B-box3.
 2. één IPv6-prefix /56 prefix, vb: 2a02:a03f:e69f:xxxx::/56, uit deze prefix krijgen de LAN apparaten een /64 IPv6 adres via DHCPv6.
Reputatie 6
Badge +2

Zonder ons al te veel verliezen in allerlei technische omtrekbewegingen misschien goed dat ik de vraag herformuleer : welke dienst, welke persoon, welk mailadres kan ik bij Proximus contacteren om een reset van het IP adres te vragen dat aan mijn BBox3 wordt toegewezen.

Al de rest is mij duidelijk - ik ben technisch onderlegd in dit soort zaken ...

 

Het antwoord is ook duidelijk: niet mogelijk :relaxed: .

Kan je aan een 2de B-box geraken om te testen? Dan zou dat de oplossing zijn: gewoon b-box3 verwisselen, je krijgt een nieuw IPv4 adres (gezien DSL MAC adres gewijzigd), jouw NAS zou dit keurig moeten updaten bij dyndns.

Test geslaagd? Zet je eigen b-box3 terug :smirk: