Vraag

Data verbruik per maand?


Reputatie 1

Ik heb een internet start fiber.
Als ik naar mijn verbruikgegevens kijk zie ik dat ik 2,91 TB zou verbruikt hebben van de 3 en word ik aangemaand extra (gratis 300 GB) te bestellen.
Dat verbruik is onmogelijk want in de maandcijfers voor juli staat vermeld dat ik tot heden 60,97 GB verbruikt heb. Het verbruik wordt toch weergegeven per maand?
Voor de volledigheid moet ik er wel bij vertellen dat ik sinds 2 juli een “internet only “heb , daarvoor had ik een minimus-pack waaruit ik in juni ook het mobile onderdeel eruit gehaald heb. En bij een internet only mag je bliojkbaar maar 150 GB per maand verbruiken , terwijl in een pack is dat 3TB, een enorm verschil; hoe kan dit? ik voeg overzicht scherm hieronder
 

 


15 reacties

internet start fiber → 150 GB

zie > https://www.proximus.be/dam/jcr:c2e4664f-dcb1-41e9-94da-ebab77355996/cdn/sites/iportal/documents/pdfs/res/infofiche/fiber_internet_start_nl~2020-04-01-10-26-48~cache.pdf

 

Reputatie 6
Badge +3

Dat is ook een bewuste strategie van Proximus om mensen toch te overhalen naar een pack. Dan redeneren ze dat je niet zo snel van hen weggaat voor andere producten. Wat wel vreemd is dat je toch de 3 TB ziet verschijnen onder My Proximus dat zou niet mogen.

Je weet ook dat hier af en toe gemeld wordt dat die aanduiding soms niet klopt, ik persoonlijk heb dit ook al meegemaakt maar toch nog maar één keer dat ik dit opgemerkt heb.

Reputatie 6
Badge +3

Of het wordt pas aangepast op het einde van deze maand want tot en met 1 juli was er nog een pack van GSM abonnement+internet. Maar het kan ook zoals Martin zei om een foute weergave gaan.

Reputatie 7
Badge +4

Er is inderdaad ook bij mij een probleem daaromtrent 

cijfers internet data surf  5* groter dan deze vermeld in de verbindingsdetails/maand juli

zelfs met de maanden juni en juli samen is wordt dit volume geenzins gehaald (product/abo niet gewijzigd maar er zijn wel technische aanpassingen op de lijn gebeurd)

het in juni (gratis) aangerekende internetverbruik voor mei is ook beduidend hoger dan hetgeen vemeld wordt in de verbindingsdetails voor mei (stay@home 3TB was op dat ogenblik nog van toepassing)

misschien kan @Proximus licht in de duisternis scheppen 

 

 

Dan moeten ze morgen het licht opzetten :slight_smile:

Reputatie 6
Badge +3

Ik vermoed dat op 1 of andere manier de teller niet op terug op 0 werd gezet bij het begin van een nieuwe maand.

Dat is inderdaad ook al gebeurd, dus je zou zeker kunnen gelijk hebben.

Reputatie 7
Badge +4

@ Proximus

Bovenstaande probleem  staat blijkbaar nog open

Ik heb mijn afrekeningen en detail op MyProximus ook eens naderbij bekeken en ben de mening toegedaan dat er duidelijk een probleem is met de verbruiksinfo voorhanden in MyProximus

Info 28/07/20 14h10 verbruik 47,4 GB

Detailverbruik juli : 12,4 GB (vergelijkbaar met optelsom van de sessies)

→ Info MyPx juli incoherent, verbruik 47.4 GB fout

Als ik naar de factuur juli verkeer juni kijk: 13,1 GB & TV app 12,5MB

Detailverbruik juni MyPx: 10,3 GB

juni gefactureerd verbruik en de info in MyPx  zijn ruimschoots uiteenlopend 

→ & ik maak geen gebruik van de TV app (app noch op PC/smartphone geïnstalleerd) 

Vraag om toelichting & (voorstel voor) oplossing door “het engineering team” om in de nabije toekomst tot coherente cijfers te komen 

 

Reputatie 7
Badge +4

Stand van zaken a.u.b.

Reputatie 7
Badge +4

Komt er of komt er geen antwoord/toelichting op bovenstaande?

 

Je zijn ondertussen weer bijna een maand verder 

Info My Proximus 22/08/20

  • data 23,56 GB
  • verbindingsdetails juni  10,25 GB  juli 13,93 GB aug 4,33 GB

Afrekening 51,86 GB voor juli

&

Voor mobiel 5G abo wordt nog eens de niet geïnstalleerde of gebruikte TV app vermeld voor 10,37 MB vermeld

 

Graag duidelijkheid of zinvolle uitleg voor 28/08/20

Reputatie 7
Badge +4

Ter info

we zij vandaag 28/08/20 en nog steeds geen adequaat antwoord van Proximus-medewerkers 

dit begint toch werkelijk de spuigaten uit te lopen

wat is er aan de hand dames en heren?

 

 

Reputatie 7
Badge +4

Blijkbaar is er naast bovenstaande ook een probleem met de mobiele afrekeningen

Voor de laatste afrekening met het verkeer van juli is er enkel info m.b.t. de gespreksduur terug te vinden; er is evenwel geen info m;b.t. volume van de datasessies (mob internet) en werd de niet gebruikte favoriete app blijkbaar ook op één dag op verschillende tijdstippen aangesproken (zonder volume info)

Concreet zijn dergelijke afrekeningen derhalve niet te controleren

Vraag: is er enig zicht op een datum van een “IT”-aanpassing zodat de dienstverlening die naam waardig terug op peil komt?

Reputatie 6
Badge +2

U kent ondertussen wel mijn methode om Proximus aan te zetten te antwoorden!

Reputatie 7
Badge +4

Van het westelijk front geen nieuws ©️ (zijnde de Proximus-medewerkers op dit publieke forum )

 

Daarom enige bijkomende informatie mijnentwege m.b.t.

vast internet verbruik informatie in MyProximus:

  • de verbindingsdetails per maand zijn (continu) fout
  • het dataverbruik daarentegen is in lijn met de gegevens verkrijgbaar onder windows 10 (netwerk en internetinstellingen openen)

mobiel data verbruik info in MyProximus:

  • geen verbindingsdetails voorhanden (vermoedelijk vermits binnen forfait)
  • het dataverbruik is in lijn met de gegevens voorhanden op smartphone

 

©️  All Quiet On The Western Front Erich Maria Remarque

https://en.wikipedia.org/wiki/

Reageer