Het BIPT opent de markt voor modems. Hierdoor zijn gebruikers niet langer verplicht de modem/router af te nemen bij hun operator bij het afsluiten van hun internetabonnement.

  • 11 October 2023
  • 0 reacties
  • 198 Bekeken

Reputatie 7
Badge +3

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE PERSBERICHT

Het BIPT heeft in een nieuw besluit het netwerkaansluitpunt (NTP) voor vaste netwerken vastgelegd.

Het NTP bepaalt vanaf welk punt de gebruiker zeggenschap heeft over zijn internetverbinding.

Het BIPT aanziet modems en routers als een onderdeel van de eindapparatuur van de eindgebruiker waardoor deze vrij te kiezen zijn voor breedband en internettelefonie.

Hierdoor zijn gebruikers niet langer verplicht de modem/router af te nemen bij hun operator bij het afsluiten van hun internetabonnement.

Document downloaden "Het BIPT opent de markt voor modems" (0.13 MB)

Het BIPT opent de markt voor modems Brussel, 11 oktober 2023.

Het BIPT heeft in een nieuw besluit het netwerkaansluitpunt (NTP) voor vaste netwerken vastgelegd. Het NTP bepaalt vanaf welk punt de gebruiker zeggenschap heeft over zijn internetverbinding.

Het BIPT aanziet modems en routers als een onderdeel van de eindapparatuur van de eindgebruiker waardoor deze vrij te kiezen zijn voor breedband en internettelefonie. Hierdoor zijn gebruikers niet langer verplicht de modem/router af te nemen bij hun operator bij het afsluiten van hun internetabonnement.

Reeds geruime tijd worden er op het niveau van de Europese Unie initiatieven genomen om de mededinging op de markt van telecommunicatie-eindapparatuur te verbeteren. Zo werd het principe dat de gebruiker eindapparatuur (zoals bv modems, decoders of telefoons…) vrij moet kunnen kiezen in meerdere richtlijnen en verordeningen ingeschreven. Om dit in de praktijk te kunnen omzetten moet de locatie van het netwerkaansluitpunt (“NTP”) bepaald worden dat aangeeft op welk punt de gebruiker verantwoordelijk wordt voor de telecommunicatie eindapparatuur.

Voor de locatie van het NTP heeft het BIPT zich gebaseerd op de richtsnoeren die op Europees niveau werden opgesteld. Het BIPT acht dat een vrije modemkeuze eindklanten in staat zou kunnen stellen om gemakkelijker te veranderen van operator op dezelfde netwerkinfrastructuur, wat voor een versterking van de concurrentie op de telecommarkt kan zorgen, en om eventueel zelf bewust te kunnen kiezen voor een meer duurzaam toestel of een toestel met extra functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld op vlak van veiligheid of WiFi mogelijkheden.

België is geen uitzondering met dit standpunt: in een 10-tal landen, waaronder bijvoorbeeld Nederland, Finland, Duitsland en Italië, bestaat dezelfde visie en kunnen eindklanten reeds vrij een modem kiezen. Voor aansluitingen op een kopernetwerk en glasvezelnetwerk, kan men de locatie van het netwerkaansluitpunt voorstellen als de wandcontactdoos waarmee de modem verbonden wordt. Voor een aansluiting op een coaxnetwerk, is dit de zwarte netwerkverdeler waarop de modem wordt aangesloten.

Echter wat betreft TV-diensten, verwacht het BIPT dat er geen alternatieve TV-settopboxen zullen ontwikkeld worden (omwille van een gebrek aan marktvraag en toekomstige netwerkontwikkelingen), waardoor een gelijkaardig besluit hierover dan ook weinig nut heeft. Dat heeft tot gevolg dat de eindklanten wel nog de TV-settopbox van de operator moet blijven gebruiken. Ook klassieke telefoonverbindingen en diensten met hogere kwaliteitsniveaus (typisch voor zakelijke diensten) worden uitgesloten van dit besluit.

Met het oog op een vlotte ontwikkeling van modems door geïnteresseerde partijen, moeten alle operatoren de kenmerken van de NTPs en de technische specificaties van de modems en routers publiceren zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit. Binnen een termijn van twaalf maanden na de inwerkingtreding van dit besluit moeten operatoren de nodige IT-aanpassingen uitvoeren die volgen uit dit besluit. Eindgebruikers moeten dus twaalf maanden na de inwerkingtreding van dit besluit, wat neerkomt op 1 november 2024, hun eigen eindapparatuur kunnen aansluiten op het netwerk.

Voor meer informatie: Jimmy Smedts | Woordvoerder Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Ellipsgebouw C | Koning Albert II-laan 35 bus 1 | 1030 Brussel T +32 2 226 88 22 | M +32 478 63 91 82 | www.bipt.be

 

 


0 reacties

Geen reactie

Reageer