Vraag

Nederlandse documenten/installateurs ????

  • 3 January 2023
  • 3 reacties
  • 95 Bekeken

Beste,

Ik had vandaag een afspraak met een installateur na verhuis. 5 uur later dan afgesproken kwam die man er door. De man met Franse wagen kon geen woord Nederlands en ik geen woord Frans. Dat was dus heel handig. Hij heeft 3.5 uur over de installatie gedaan, aangezien hij enkele zaken vergeten was en die telkens ergens een uur verder moest gaan halen. De software installatie heb ik zelf moeten regelen via de klantenservice van Proximus omdat hij daar niet mee kon communiceren om dezelfde taalredenen. Kortom de installatie heeft een ganse dag in beslag genomen (Van 8 uur ‘s morgens wachten tot het tegen 16uur geregeld was.(afspraak voormiddag)

Ook handig wanneer je met de nacht staat en dus heel de dag niet kan slapen door deze service.

Nu heb ik van hem een verslag ontvangen over zijn installatiewerkzaamheden. Hetgeen ik er van kan verstaan (uur van aankomst,...) klopt allemaal niet. Dus ik zou graag een Nederlandstalig verslag ontvangen. Hoe kan ik dit bekomen ?


3 reacties

Reputatie 5
Badge +2

@MegroedtK We hebben het doorgegeven aan de betrokken diensten voor je.

 In afwachting van een reactie van een PX forummedewerker, een vertaling:

Beste klant,
Op 02/01/2023 07:24:00 ging ik naar je huis.
Sta me toe mijn verschillende interventies hieronder samen te vatten.
Ik heb de volgende taken uitgevoerd:
• Installatie, configuratie en beveiliging van de b-box of Internet Box
• Controleer de signaalsterkte in kamers waar u wifi gebruikt

Kamer Kwaliteit
eetkamer /
De verkregen wifi-snelheden zijn in lijn met de verwachtingen, de ideale snelheid is
huiskamer Ook bereikt.

• Activering en tv-demonstratie
• Activering, configuratie en demonstratie van MyProximus
• Activering en demonstratie van de Proximus Pickx-app op smartphone of tablet
• Uw e-mailadres configureren
• PC-installatie
• Configuratie van smartphone(s) of tablet(s)
• Doorlopen van de privacy-instellingen op je televisie (meer info op
www.proximus.be/privacy). Deze keuzes kunnen op elk moment worden geraadpleegd en gewijzigd via Mijn
Proximus – Mijn account – Mijn privacy (op de app: klik linksboven op initialen of
foto, Mijn instellingen - privacy). Dit kan ook via de tv-instellingen
(prive leven). Hier is hoe.
• Surfsnelheidsregeling met een ethernetkabel die rechtstreeks op de router is aangesloten
Apparatuur geïnstalleerd (*)
Product Aantal Eenheidsprijs Prijs inclusief BTW

ONT-GPON-1PORT V4 1 - -
Internet Box 1 - -
Wi-Fi Booster V2 1 Te Huur Te Huur

(*) De aangegeven prijzen houden geen rekening met eventuele promoties of kortingen.
Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951 R.P.M. Brussel, BE61 0001 7100 3017 BPOTBEB1
Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951 R.P.M. Brussel, BE61 0001 7100 3017 BPOTBEB1
Let op: u hoeft pas te betalen nadat u de factuur heeft ontvangen.
Geretourneerde producten (**)
Product kwantiteit

Modem ADSL/VDSL2/TV PSTN b-box 3 1

(**) In het geval van een saldo in uw voordeel voor het geretourneerde product, is het betreffende bedrag
afgetrokken van uw volgende factuur.
Uw handtekening
Heb je andere vragen of wil je nog beter gebruik maken van onze producten en diensten: surf naar
www.proximus.be/support en www.proximus.be/video
Gebruiker van nieuwe diensten? Deze link is voor jou: Een vlotte start met Proximus | Proximus
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Taoufic
Uw Proximus-technicus

 

Cher client,
Le 02/01/2023 07:24:00, je me suis rendu à votre domicile.
Permettez-moi de récapituler ci-dessous mes différentes interventions.
J'ai effectué les tâches suivantes:
• Installation, configuration et sécurisation de la b-box ou Internet Box
• Contrôle de la puissance du signal dans les pièces où vous utilisez le wi-fi

Chambre Qualité
dining room /
Les vitesses du Wi-fi obtenues sont en ligne avec les attentes, la vitesse idéale est
living room également atteinte.

• Activation et démonstration TV
• Activation, configuration et démonstration de MyProximus
• Activation et démonstration de l'app Proximus Pickx sur smartphone ou tablette
• Configuration de votre adresse e-mail
• Configuration de PC
• Configuration de smartphone(s) ou tablette(s)
• Parcourir les paramètres de confidentialité sur votre télévision (plus d’info sur
www.proximus.be/privacy). Ces choix peuvent être consultés et modifiés à tout moment via My
Proximus – Mon compte – Ma vie privée (sur App: coin supérieur gauche, cliquez sur initiales ou
photo, Mes paramètres - vie privée). Ceci est également possible via les paramètres de la télévision
(vie privée). Voici comment s’y prendre.
• Contrôle de la vitesse de surf avec un câble Ethernet branché directement sur le router
Matériel installé (*)
Produit Quantité Prix unitaire Prix TVAC

ONT-GPON-1PORT V4 1 - -
Internet Box 1 - -
Wi-Fi Booster V2 1 EN LOCATION EN LOCATION

(*) Les prix indiqués ne tiennent pas compte d'éventuelles promotions ou réductions.
Proximus SA de droit public, Bd du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles, T.V.A. BE 0202.239.951 R.P.M. Bruxelles, BE61 0001 7100 3017 BPOTBEB1
Proximus SA de droit public, Bd du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles, T.V.A. BE 0202.239.951 R.P.M. Bruxelles, BE61 0001 7100 3017 BPOTBEB1
Attention : vous ne devez payer qu'après avoir reçu la facture.
Produits repris (**)
Produit Quantité

Modem ADSL/VDSL2/TV PSTN b-box 3 1

(**) En cas de solde en votre faveur pour le produit repris, le montant concerné sera
déduit de votre prochaine facture.
Votre signature
Vous avez d'autres questions ou souhaitez encore mieux utiliser nos produits et services : surfez sur
www.proximus.be/support et www.proximus.be/video
Utilisateur de nouveaux services ? Ce lien est pour vous : www.proximus.be/biendemarrer
Merci d’avance de votre collaboration.
Taoufic
Votre technicien Proximus

Reageer