corona movies

  • 1 April 2020
  • 9 reacties
  • 220 Bekeken

Heb ondertussen films opgenomen van kanaal movies en series en nu na 31 maart kan men niet meer zien op pvr belachelijk dank u proximus .betalen we nog niet genoeg ?, 😨😨😡😡

familievandesype 3 jaar geleden

Proximus heeft enkel een licentie om bepaalde zenders te mogen uitzend, opnames te laten nemen. Zij is nooit eigenaar van de content. Wanneer de oorspronkelijk eigenaar de licentie beëindigd dan is Proximus verplicht om al het opgenomen materiaal onleesbaar te maken, om geen heel hoge boetes te moeten betalen voor iedere inbreuk op de auteursrechten.Dat staat ook in de bijzondere voorwaarden van Proximus voor TV: 

 

6. Intellectuele rechten 6.1 De Klant verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van derden in acht te nemen. Hij mag de Content op geen enkele wijze en op geen enkele drager, noch kosteloos noch tegen Bijzondere Voorwaarden voor de Dienst TV Bijzondere Voorwaarden voor de Dienst TV – Proximus, NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW: BE 0202.239.951 RPR Brussel, IBAN ; BE 61 0001 7100 3017 - BIC : BPOTBEB1, Tel.: +32 2 202 41 11, http://www.proximus.be 2 vergoeding, reproduceren, verspreiden, verhuren, meedelen of ter beschikking stellen aan het publiek, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Proximus en van de rechthebbenden. Proximus herinnert de Klant eraan dat piraterij het artistiek werk schaadt en dat elk niet uitdrukkelijk toegestaan gebruik van content een inbreuk uitmaakt die burgerrechtelijk en strafrechtelijk kan worden vervolgd. 6.2 De Klant verbindt zich ertoe geen eventuele technische maatregelen te omzeilen die de Content beschermen of het gebruik ervan beperken en om alle beperkingen met betrekking tot deze Content die hem zijn meegedeeld te respecteren. De Klant erkent dat bepaalde Content hem ter beschikking wordt gesteld op voorwaarde dat hij hiervan geen opname maakt. Proximus kan de opname van bepaalde Content blokkeren of beperken op verzoek van rechthebbenden

Bron: https://www.proximus.be/dam/jcr:562c1589-1e97-479a-82c8-29adb9b829e7/cdn/sites/iportal/documents/pdfs/common/from20191101/Bijzondere-voorwaarden-TV---NL~2019-08-26-10-29-12~cache.pdf

Bekijk origineel

This topic has been closed for comments

9 reacties

Reputatie 2

Il heb het zelfde maar in het Frans / meer en meer betalen voor minder

dat is inderdaad ook het geval als bv een zender uit het aanbod komt te vervallen dan kun je ook de opnames van die zender niet meer bekijken, heeft dat dan met auteursrechten te maken, dat weet ik niet!

Reputatie 6
Badge +2

Auteursrechten misschien?

Reputatie 6
Badge +3

Proximus heeft enkel een licentie om bepaalde zenders te mogen uitzend, opnames te laten nemen. Zij is nooit eigenaar van de content. Wanneer de oorspronkelijk eigenaar de licentie beëindigd dan is Proximus verplicht om al het opgenomen materiaal onleesbaar te maken, om geen heel hoge boetes te moeten betalen voor iedere inbreuk op de auteursrechten.Dat staat ook in de bijzondere voorwaarden van Proximus voor TV: 

 

6. Intellectuele rechten 6.1 De Klant verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van derden in acht te nemen. Hij mag de Content op geen enkele wijze en op geen enkele drager, noch kosteloos noch tegen Bijzondere Voorwaarden voor de Dienst TV Bijzondere Voorwaarden voor de Dienst TV – Proximus, NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW: BE 0202.239.951 RPR Brussel, IBAN ; BE 61 0001 7100 3017 - BIC : BPOTBEB1, Tel.: +32 2 202 41 11, http://www.proximus.be 2 vergoeding, reproduceren, verspreiden, verhuren, meedelen of ter beschikking stellen aan het publiek, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Proximus en van de rechthebbenden. Proximus herinnert de Klant eraan dat piraterij het artistiek werk schaadt en dat elk niet uitdrukkelijk toegestaan gebruik van content een inbreuk uitmaakt die burgerrechtelijk en strafrechtelijk kan worden vervolgd. 6.2 De Klant verbindt zich ertoe geen eventuele technische maatregelen te omzeilen die de Content beschermen of het gebruik ervan beperken en om alle beperkingen met betrekking tot deze Content die hem zijn meegedeeld te respecteren. De Klant erkent dat bepaalde Content hem ter beschikking wordt gesteld op voorwaarde dat hij hiervan geen opname maakt. Proximus kan de opname van bepaalde Content blokkeren of beperken op verzoek van rechthebbenden

Bron: https://www.proximus.be/dam/jcr:562c1589-1e97-479a-82c8-29adb9b829e7/cdn/sites/iportal/documents/pdfs/common/from20191101/Bijzondere-voorwaarden-TV---NL~2019-08-26-10-29-12~cache.pdf

Proximus had inderdaad beter erbij vermeld dat eens de gratis periode voorbij was dat ook de opnames ook niet meerzouden kunnen bekeken.

Reputatie 6
Badge +3

Ieder bedrijf gaat er vanuit dat je de algemene en bijzondere voorwaarden kent, aangezien je hier je mee akkoord hebt verklaard door een contract aan te gaan. Maar ik geef toe dat ze het nog eens expliciet hadden moeten vermelden of bij de voetnoten.

Natuurlijk is dit zo maar dan ben ik toch van mening dat ze dit ook heel duidelijk moeten verwijzen naar deze voorwaarden, want dit is hier op het forum direct af te lijden dat uit reacties en vragen dat de meerderheid het niet opgevallen waar de voorwaarden stonden als ze bv een pagina openen om een bepaald product aan te schaffen wel een ganse uitleg over het product zelf maar in even grote letter staat er toch niet Pas op lees eerst de voorwaarden en die vind je hier! 
je vind ze soms wel heel onderaan als je volledig naar onderen scrolt en dan ook nog opmerkt dat je nog op een peil naar beneden moet drukken om ze te kunnen lezen of om de link te vinden naar meer uitleg .

Raar dat je toch niet eerst op een pijltje moet drukken om gans het mooi verhaal over hun product te kunnen lezen die ze aan de man willen brengen en pas op ik viseer zeker niet alleen Proximus ze kennen de trucen allemaal even goed. enfin ieder zijn eigen mening maar dit was de mijne hierover. :slight_smile:

Reputatie 7
Badge +3

https://www.proximus.be/nl/id_b_cr_proximus_helps/particulieren/blog/news/uit-eerste-hand/proximus-helpt.html

Dat de opnames van de movies en series zender enkel tot 31/03 beschikbaar bleven werd onderaan bij de voetnoten vermeld.

Groetjes,
Antonella

Voila,  ik ben er zelf ingelopen heb op voetnoten niet geklikt :slight_smile: