Nieuw

Installaties, herstellingen en leveringen in covid-19 tijden

  • 25 March 2020
  • 0 reacties
  • 196 Bekeken

Reputatie 7
Badge +4

Proximus heeft - althans in vergelijking met Telenet en Orange - mijns inziens reeds een belangrijke inspanning gedaan voor zijn postpaid klanten (vast en mobiel)

Uit de diverse berichten op dit en het franstalige forum blijkt er een significant ongenoegen te bestaan m.b.t..niet nagekomen afspraken inzake installaties, herstellingen en leverigen.

Het probleem van technici die verwacht worden maar uiteindelijk niet komen opdagen en/of gemaakte afspraken die op de helpdesk niet meer teruggevonden worden, is evenwel niet nieuw en dienen mijns inziens eens grondig aan de basis te worden aangepakt en verholpen.

De meeste onder ons zijn - al dan niet geholpen door “YouTube”-filmtjes en handleidingen - met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wel in staat modems en decoders aan te sluiten , zodat op korte termijn zou moeten kunnen overwogen worden om “self install kits” ter beschikking te stellen van potentiële klanten; deze zouden dan uiteraard zonder tussenkomst ter plaatse vanop afstand bv. na telefonisch contact met de helpdesk moeten kunnen geactiveerd worden (cfr. bv. doityourself  kit vanTelenet)

Bovenstaande zou vermoedelijk best via “de webshop” (online) en Bpost (of een andere “carrier” ) voor levering aan huis geregeld moeten worden; spijtig genoeg laat het huidige webshop-proces/procedure en de voorhanden info “te wensen over”, ook hiervoor wordt verwezen naar de diverse berichten terug te vinden op dit en het franstalige forum

Een degelijke webshop verstrekt enige info m.b.t.beschikbare voorraad (bv. groen/orange/rood) en stuurt bv. per e-mail over de vermoedelijke leveringsdatum en de status van de bestelling (geregistreerd, in verwerking, onderweg), uiteraard tesamen met een refertenr

Ook aanvragen voor vervanging van defecte SIM-kaarten en/of van een ander formaat (desgevallend e-sim later) zou via een dergelijke degelijke webshop moeten kunnen verwerkt worden

Tot slot in de tijd dat Proximus nog Belgacom noemde, was er de mogelijkheid om indien een installatie of herstelling van een telefoon/internet-lijn “te lang” op zich zou laten wachten de mogelijkheid om zonder meerkost gebruik te kunnen maken van een mobiele oplossing; een dergelijke oplossing in tijden van corona covid-19 kan op basis van de diverse berichten voorhanden op dit en het franstalige forum voor diverse (potentiële) gebruikers een tijdelijk interessant alternatief bieden

Bovenstaande suggestie kan bovendien aangevuld worden met de terbeschikkingstelling van oplossingen vergelijkbaar met Orange 4G Flybox internet en (Telenet) Tadaam 4G internet/TV

Ik vermoed dat diverse potentiële klanten zonder meer bereid zullen zijn zelf een 4G modem (TP-link, AVM, Huawei, ...) aan te kopen samen met schaffen al dan niet via de proximus webshop, samen met het abo xyz en de bijhorende SIM(data)kaart

Misschien bovenstaande allegaartje van ideetjes (snel) te overwegen op Proximus (management) niveau (mocht er interesse zijn)


0 reacties

Geen reactie

Reageer