Vraag

Behoud van e-mail adressen bij stopzetting contract

  • 3 March 2022
  • 3 reacties
  • 395 Bekeken

Reputatie 7
Badge +4

Cfr website BIPT

538 resultaten gevonden | Consumenten | BIPT

Je kunt dat e-mailadres nog gedurende 18 maanden houden. Dat is gratis maar je moet dit wel voor het eind van je abonnement aanvragen. Tijdens die periode deel je zelf je nieuwe mailadres mee aan jouw kennissen. Jouw operator moet je een van de volgende opties bieden:

  • je oude e-mailadres blijven gebruiken gedurende 18 maanden.
  • je oude mailadres onmiddellijk afsluiten en gedurende 18 maanden de mails die naar het oude adres verstuurd zijn, doorsturen naar je nieuwe e-mailadres.

Na die termijn van 18 maanden biedt de operator de mogelijkheid om die faciliteit te behouden, maar dat moet je zelf aanvragen en ervoor betalen.

 

Vragen:

welke van de 2 bovenvermelde mogelijkheden biedt Proximus aan? 

welke kost wordt hiervoor na de termijn van 18 maand in rekening gebracht?


3 reacties

Reputatie 7
Badge +2

@M_016 

dit kan je terugvinden in de algemene voorwaarden:

“Bij beëindiging van de Overeenkomst kan de Klant het e-mailadres blijven gebruiken tot 18 maanden na de datum van beëindiging van de Overeenkomst waarop dit e-mailadres betrekking heeft.”

dus gedurende 18m blijven gebruiken is sowieso aangeboden

https://www.proximus.be/dam/jcr:6fc57d05-74d1-44ee-a160-bd395ed70268/cdn/sites/iportal/documents/pdfs/common/from20191101/Bijzondere-voorwaarden-Internet---NL~2022-01-10-08-30-53~cache.pdf

wat verlenging betreft: geen idee, nog nooit iemand gehad die dat gevraagd heeft 🙂, k weet niet of prx die mogelijkheid effectief aanbiedt? … aangezien dat niet in de voorwaarden wordt vermeld, denk ik dat het niet toegepast wordt?  k ga eens rondvragen

groeten

Tina

Reputatie 7
Badge +4

@tina.b dank u

dus ik begrijp dat optie 1 van toepassing is

&

ter info:

die mogelijkheid tot verlenging moet inderdaad effectief (eerstdaags?) aangeboden worden (cfr “nieuwe telecomwet december 2021”); info m.b.t. deze mogelijkheid recent expliciet vermeld in een bericht op een aanrekening bij Telenet

Reputatie 7
Badge +3

@M_016 

De verlenging van het recht om het e-mailadres na de huidige periode van 18 maanden te behouden ingeval de klant zijn of haar internetcontract beëindigt, indien een dergelijke dienst was inbegrepen. Deze wijziging zal van toepassing zijn vanaf de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de praktische en financiële toepassingsmodaliteiten ervan.

Wettelijke vermeldingen voor privé- en professionele klanten | Proximus

Groetjes,
Antonella

Reageer