Vraag

problemen nieuwe factuur creditnota


Reputatie 3
Badge +1

Beste,

 

Weer ervaar ik problemen met Proximus betreffende facturatie.

 

Ik heb een credit nota gekregen.

 

Tegelijkertijd krijg ik bericht via sms en app dat ik voor hetzelfde bedrag moet betalen.

 

Zie screenshot.

 

Ik ben het stilaan beu en de barslechte communicatie en onkunde ook.

 

Graag asap opgelost en verklaring.

Lijkt mij een fout in het systeem?

 

 

Steve


12 reacties

Reputatie 7
Badge +3

@steve-bitstudio 

beste,

de verwerking van de tegoednota en de aanrekening is nog niet helemaal doorgestroomd in MyProximus, vandaar de dubbele melding

Je hebt ook een dossier ingediend via Testaankoop : dit dossier wordt door onze collega behandeld.

Ik heb deze info ook doorgestuurd en haar gevraagd je te contacteren over alle gevraagde items.

vriendelijke groeten

Tina

Reputatie 7
Badge +3

@steve-bitstudio 

Steve,

Google play store zelf heeft gezorgd voor de creditering van het gevraagde bedrag op je laatste aanrekening.

Wat betreft klachten derde diensten: hiervoor moeten we vooraf uitgetekende procedures volgen.

Op de aanrekeningen staat hier ook een melding over :

RolvanProximus:Vergemakkelijktdebetalingvandienstenaangebodendoorderden,maarisnietverantwoordelijkvoordeuitvoeringvandeaankoopen/ofleveringvandedienst/product.Deklantdientzichrechtstreeksterichtentotdederdepartij,leveranciervandedienst/productvooralleeventuelevragenofklachtenenomdesgevallendeenfactuurtebekomen.Gegevensvanderdenzijnbeschikbaarophunwebsiteofopwww.proximus.be/mcommercevoorm-commerceofwww.proximus.be/interactiviteitvoorinteractievetv.Circulairen°E.T.109.696,12.11.2009

Derde diensten kunnen en mogen niet door proximus zelf verrekend worden.

Er zijn in februari al dossiers geweest en onze collega heeft toen aan jou bevestigd dat de klachtenprocedure opgestart werd en dat terugbetaling volgt via aanrekening/derde betaler, maar daar gaat wat tijd over, dat hebben wij niet in de hand.

De creditering is nu ook uitgevoerd.  Wij kunnen hierin verder niets meer doen, zelfs niet via bijvoorbeeld een Testaankoop dossier.    

vriendelijke groeten

Tina

 

 

Reputatie 3
Badge +1

Tina, uw antwoord is niet relevant. Ook test aankoop wat daar gezegd/beweerd wordt is onzin.

Bovendien worden mijn vragen steeds weer ontweken.

 

De creditnota is al  minstens 1 maand geleden gemaakt door Google Playstore. De enigste waar het misloopt is bij Proximus.

 

Wanneer stroomt het dan door bij Proximus app en sms? Want ondertussen krijg ik weer een betalingsherinnering aan met de boodschap dat er bijkomende kosten van 10 euro aangerekend kunnen worden.

 

Ik heb hier echt geen begrip meer voor.

 

Straks kan ik hier ook nog een achteraan gaan.

 

Ik ben het echt beu en eis een oplossing. En kom niet met dezelfde onzin. Maar kom eens met een deftige oplossing en antwoord. Ipv te verschuilen achter dezelfde nietszeggende ontwijkende onzin antwoordden.

 

Steve.

 

 

 

Louter ter info: pas maandag komen de Prox forummedewerkers hier weer terug langs.

Reputatie 3
Badge +1

Hallo Martin,

Geen probleem, dank voor de info.

Steve.

Reputatie 7
Badge +3

@steve-bitstudio  Dag, ja het steekt wat complex in mekaar daar betalingen , facturen en rechtzettingen mekaar kruisten. Op 9/1 is er  factuur  7101463816  twv 112.98 euro geweest, hiervan heb je op 4/2 , 39 euro ( 7435905485)van voldaan  waardoor er nog  73,98 euro reste.. Op 25/2 heeft u ( waarschijnlijk na een frindly reminder) nog een betaling gedaan van 23,99 euro ( 7189283791)  Door je m-commerce klacht heeft google een bedrag van 49,99  geregulariseerd waardoor  het saldo op factuur 7101463816,  0 euro is geworden. Dit heeft mekaar gekruist in factuur 7102673752  met het gevolg dat de regularisatie van Google hier in mindering is gebracht wat zeker niet in mindering had mogen komen op deze waardoor het uiteindelijk bedrag 29,93 had moeten zijn ( de gewone abonnementsgelden en verbruik van je Bizz mobile M). Ik heb je een rekeningsoverzicht  gemaild. Dus het saldo wat er nu staat is het bedrag van factuur 7102673752 ( 29.93 en je volgende wat klaar staat van  88,92 euro ( factuur 7103276516) Deze heeft u nog niet ontvangen! Onze excusses voor de onduidelijkheid maar hoop er op dat dit iets duidelijker is. Groetjes Luc

Reputatie 3
Badge +1

Hallo Luc,

Dank voor de reactie.

 

Het is mij niet helemaal duidelijk waarom ik als nog nu 29,93 euro moet betalen.

 

De vorige factuur was namelijk lager dan de creditnota waardoor er een overschot bleek te zijn van 20,06 euro. Waarvan ik had verwacht had dat dit ook van de volgende factuur ging afgetrokken worden. Dit document is dan niet geldig? Nochthans door Proximus opgemaakt.

 

Volgens mijn gegevens in de app is alles betaald.

Ik heb namelijk geen factuur van dit bedrag ontvangen, van 29,93 euro. Enkel de creditnota met een ander bedrag, welke ook niet correct in de app getoond wordt.

 

Dus de credit nota vervalt gewoon? Dat kan toch niet? Dat moet boekhoudkundig wel inorde gebracht worden met de juiste documenten, die er nu niet zijn. Deze wens ik wel te ontvangen. Ik kan iets niet betalen als de juiste documenten niet bestaan.

 

En dat de nieuwe factuur zo hoog is?

 

Het is een enorme soep geworden.

En het is me helaas niet duidelijk zo op basis van de documenten / facturen die ik ontvangen heb.

 

Ik hoop dat ik snel de juiste documenten ontvang.

Zodat ik dit kan nakijken.

 

Ook als ik in de proximus app kijk, is er geen factuur te zien achter dit bedrag van 29,93 euro.

Factuur 7102673752 is een document met het bedrag van -20,06 euro. Niet 29,93 euro.

 

Ik zal toch eerst de juiste documenten (rechtzettingrn) moeten ontvangen alvorens over te gaan tot een betaling waar geen officieel document tegenover staat.

 

Ik begrijp helemaal niet waarom dit zo complex gaat, alsook de last dit bezorgt, er geen heldere eenduidige communicatie is, alsook geen compensering of tegemoetkoming voor al deze veelvuldige problemen zijn, welke steeds ontweken worden, het lijkt me nog steeds op zijn plaats voor de ellende die al maanden aansleept. Niet echt een normale situatie op deze manier.

 

Steve.

Reputatie 7
Badge +3

@steve-bitstudio  Ik heb je een overzicht gemaild. Best ook eens de facturen openen.

Reputatie 3
Badge +1

Luc, BEST mijn bericht een begrijpend lezen en antwoordden op het geen ik vraag. Wat blijkbaar erg moeilijk lijkt te zijn.

 

Er staat letterlijk dat ik de facturen open dat bijvoorbeeld de factuur met nummer 7102673752 niet 29,93 euro is maar - 20 …

Voor deze 29,93 euro bestaat geen correcte factuur. Hoe wil je dat ik deze betaal? 

Als de creditnota onterecht is, dan zal dit evengoed gestaafd moet worden en rechtgezet moeten worden met de juiste documenten.

 

Op basis van foutieve documenten kan ik natuurlijk geen juiste betalingen maken.

 

Ik mag toch hopelijk verwachten dat achter elke gevraagde betaling een correct document zit?

 

Welke nu duidelijk niet het geval is.

 

Zal ik het document van de creditnota gewoon laten verdwijnen en zomaar betalen op basis van een niet bestaand document? Of zal ik zelf doorstrepen op een factuur wat foutief is. En zomaar corrigeren? Dat gaat niet.

 

Tegenover elke betaling hoort een correcte factuur. Ik heb de facturen niet gemaakt en foutief opgestuurd. Geen juiste facturen is geen juiste betaling. En die verantwoordelijkheid ligt bij Proximus.

 

Dus ik moet maar zelf uitzoeken?

Het rekeninguitreksel komt niet overeen met wat op de facturen staat, zoals aangetoond met factuur met bovenvermelde referentie.

Een rekenuitreksel dat anders is, maakt geen juiste factuur.

 

Ook is de weergave van de proximus app niet correct.

 

Als dat fout is, dan dien ik even goed een rechtzetting van deze factuur te ontvangen, een creditnota voor deze creditnota? Een nieuw document met deze nummer?

En een rechtvaardige uitleg. Welke allemaal ontbreken.

 

Ik hoop dat de nieuwe factuur correct is en de andere fouten recht zet.

 

Ik hoop ook dat de klantenservice eens de moeite neemt om correct te antwoordden op deze vragen en opmerkingen. Er iets aan te doen Ipv arrogant, niet te communiceren noch bellen, berichten negeren.

Niets te veel gevraagd na al deze tijd en last…

 

Dus opnieuw een compensatie? Tegemoetkoming?

Een factuur voor het juiste bedrag?

 

Ik begrijp wat u zegt. Maar de facturen moeten dan ook kloppen, wat nu niet het geval is.

 

 

Reputatie 7
Badge +3

@steve-bitstudio  Ik heb  een dossier  47951681 aangemaakt , men gaat  u, van de achterliggende dienst,  spoedig contacteren .

 

Reputatie 3
Badge +1

Dank je voor u inzet Luc.

Reputatie 7
Badge +3

@steve-bitstudio  Deze uitleg werd reeds gegeven op 05/03 via het andere topic: Credit nota factuur | Proximus Forum en dat heb ik vandaag aangevuld met extra informatie.

Ik neem dossier 47951681 op mijn naam en zal deze sluiten met deze informatie.

Groetjes,

Antonella

Reageer