Beantwoord

factuur dubbel betaald


Reputatie 3
Badge +1

Mijn vriendin betaalde factuur dubbel , vreemde is dat ze ermee bezig was om factuur betalen via my Proximus maar niet aan digitaal tekenen toekwam , app sloot voortijdig dus nieuw poging en bij factuur opnieuw op. Betalen geklikt en toen kwam ditmaal dan ook melding dat betaling gelukt was en betaling in verwerking is !

ze wou nog iets betalen en kreeg saldo ontoereikend dus nakijken en stond er bij haar bank het  Proximus Factuur tweemaal afgehouden was en mijn.vraag is zal Proximus dit terugstorten ?

 

groetjes Maria 

 

icon

Beste antwoord door HeidiE 27 August 2020, 14:15

Bekijk origineel

This topic has been closed for comments

123 reacties

nu begin ik mij af te vragen of de bank deze privégevens wel mag doorgeven wegens privacy 

Reputatie 6
Badge +2

Bij mijn bank vind ik een pagina waar je toch kunt ingeven dat je een onterechte betaling hebt gedaan en de betaling kunt terug draaien. De banken letten waarschijnlijk ook onvoldoende op : ze zullen ook niet controleren of nummer en naam van de bestemmeling overeen komen. Dat moet allemaal wel gebeuren door de titularis van een rekening. Aan de titularis alleszins wel, misschien via uw kantoor. Aan een vriendin geven ze dat natuurlijk niet. Misschien wel met een wettelijke volmacht.

ja dat is wat anders maar mogen zij bvb ook aan u doorgeven van wie die bankrekening is! ik vermoed van niet. → verkeerde rekening 

Reputatie 7
Badge +4

&

https://www.tijd.be/netto/budget/verkeerde-overschrijving-geld-kwijt/8249164.html

 

en hieronder de werkwijze in Nederland

https://www.betaalvereniging.nl/actueel/nieuws/naam-controleren-overboekingen/

 

Ik dacht destijds op die 2 rekeninguittreksels tooch telkens proximus te hebben zien staan, nee?

ja maar kun je ook te weten komen van wie die rekeningnummer is?

Reputatie 7
Badge +4

Cfr bovenstaande dit is de taak van de bank A om contact te nemen met bank B (desgevallend indien nodig via de ombudsdienst FIN)

 

Maar ik vrees niet meer te kunnen volgen zoals reeds gezegd op die 1e betaling “bancontact-type” stond er tenzij vergissing mijnenwege toch Proximus (maar geen rekeningnr)

Dat Proximus moeilijkheden heeft om iets zonder referenties te kunnen terugvinden kan ik begrijpen (maar dat men via de app op een nr van Mr Dupont of Peeters zou kunnen terechtkomen lijkt mij toch eerder weinig waarschijnlijk)

 

 

Reputatie 6
Badge +2

Op mijn rekeninguittreksel staan en toch nogal wat gegevens : betaald aan welke rekening, de naam van de begunstigde, …..

Reputatie 7
Badge +4

@Cvanloon 

op “overschrijvingen” ja op “bancontact”-betalingen niet altijd (althans niet op mijn uittreksels) maar er is systematisch een refertenummer zodat altijd kan nagegaan worden welk nr de betaling ontvangen heeft, enkel de bank van de ontvanger kent de identiteit van de eigenaar (privé-persoon of rechtspersoon) en neen er wordt dus ook geen controle op de naam uitgevoerd (rekeningnr correct ja/neen)

Ik denk dat dit met de privacy zelfs niet zou mogen dat je gegevens buiten het bankrekeningnummer zou kunnen aflezen

Reputatie 7
Badge +4

@Martin ???

het lijkt mij logisch als ik een bancontactbetaling doe bij de firma Peeters of een overschrijving doe naar de firma Janssens dat ik deze info terugvind op mijn rekeninguittreksels (en mocht de “privacy- commissie” daar eventueel ooit anders over “oordelen” dat ze binnen de kortste keren zal teruggefloten worden door allerhande instanties (gaande van consumentenorganisaties tot nationale/europese instellingen)

wat wel waar is dat de banken geen controle op naam doen (en zullen doen), enkel de bank van de bestemmeling kent in principe de naam van de eigenaar van het rekeningnr van bestemming  (en vermits bancontact-ticket frequent het bewijs van betaling is staat er voor zover mij bekend altijd een naam op, op basis van het huurcontract van de terminal)

 

nu bovenstaande lost het probleem van de vriendin van de auteur niet op 

dus indien de bank A van de vriendin het rekeningnr X als bestemming opgeeft en Proximus zegt dit rekeningnr X is niet van mij kan enkel de bank A van de vriendin met bank B van de bestemmeling contact opnemen om onterecht gedane betalingen terug te krijgen of de idientiteit van de bestemmeling te weten te komen (al dan niet via de ombudsdienst van de betrokken banken of van de ombudsdienst financiële instellingen die pas in 2e instantie kan tussenkomen)

 

ik ben natuurlijk ook niet meer gewoon van de uittreksel te bekijken/ontvangen aangezien ik die via de bank-app controleer op mijn smartphone maar daar zijn geen privégegevens terug te vinden en dacht ik mss dat dit ergens uit privacy redenen was !

dit is inderdaad de logische gang van zaken dat je dan zoals Cvanloon ook al beschreven om je geld terug te krijgen,
maar ik dacht gewoon dat het niet zo simpel was om de identiteit van de bestemmeling te weten te komen op die manier, zeker aangezien je een verkeerd nummer zou ingevoerd hebben dus = je deze persoon in feite normaal gezien van identiteit niet kent ook !

Reputatie 7
Badge +4

https://www.wikifin.be/nl/themas/uw-dagelijks-geld/veilig-betalen/verkeerde-overschrijving-wat-te-doen

https://www.tijd.be/netto/budget/hoe-uw-geld-recupereren-bij-een-foutieve-overschrijving/9603389.html

ja dat is de methode om het terug te vorderen maar mijn specifieke vraag is meer is de bank ook verplicht van je de identiteit te geven (naam / adres/ TF ….) van de persoon die gekoppeld is aan dit verkeerdelijk banknummer die je ingegeven hebt.

Reputatie 7
Badge +4

ja via de ombudsdienst (van de financiële instellingen)

Reputatie 3
Badge +1

Ze ging al Bpost maar hielpen niet en wijzen maar naar Proximus dus ga eens meegaan en toch eisen ze eigenaar ervan opzoeken ! Echt bedankt om zo meezoeken 

 

Reputatie 3
Badge +1

Het vreemde is dat gebeurde als ze op prox app bezig was , ze niet op haar bank app zat overschrijvingen in te geven of zo !vreemd dit !

gebeurde als die app Proximus plots sloot dus maar ga ermee naar haar bank , ik loop mee zodat ze haar niet opnieuw wandelen sturen zonder helpen ! 

Reputatie 3
Badge +1

Toch evengoed niet geholpen ! Ze mogen niet zeggen van wie die rekeningsnr is beweren ze op Bpost 

Reputatie 7
Badge +4

 

Fyi

https://economie.fgov.be/nl/themas/online/belmed-onlinebemiddeling/alternatieve/om-verder-te-gaan/mogelijke-alternatieve/ombudsman/belmedpartners/ombudsdienst-voor-financiele

 

maar richt u eerst tot de klantendienst van de Bank van de Post

https://www.bpostbank.be/bpb/contacteer-ons

 

U hebt een antwoord ontvangen van het postkantoor of van de klantendienst, maar u bent niet tevreden met de voorgestelde oplossing?

Mogelijkheid 1: de dienst Customer Services van bpost bank
Indien u niet tevreden bent met de oplossing die u werd voorgesteld door het postkantoor of de klantendienst, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met de dienst Customer Services. Deze dienst zal uw klacht zo snel mogelijk behandelen op basis van de door u gegeven omschrijving.

U kunt de dienst Customer Services bereiken via onderstaand contactformulier, of door een brief te sturen naar:
           bpost bank
           Customer Services
           Markiesstraat 1 bus 2
           1000 Brussel

Mogelijkheid 2: de ombudsdiensten voor de financiële sector en de verzekeringen
U bent ook niet tevreden met de oplossing die onze dienst Customer Services voorstelt? Dan kunt u alsnog contact opnemen met de ombudsdiensten voor de financiële sector en de verzekeringen. 
Opgelet: u kunt enkel op hen een beroep doen nadat u een antwoord hebt gekregen van de dienst Customer Services van bpost bank of indien u geen antwoord hebt ontvangen na 1 maand.

Klachten over bankproducten: de Ombudsdienst voor financiële diensten (http://www.ombfin.be/)

Klachten over verzekeringsproducten: de Ombudsman van de verzekeringen. (http://www.ombudsman.as/)

Reputatie 3
Badge +1

Dank u wel

Reputatie 6
Badge +2

Ik denk dat je nu best stopt met posten op het forum, alles is al honderd keren gezegd en geschreven, stop met telefoneren naar uw bank, die blijkbaar de uwe niet is, stop met  naar het postkantoor te lopen, het wordt hoogtijd dat er schriftelijk contact wordt opgenomen met de bank van uw vriendin. Het moet wel een brief zijn afkomstig van uw vriendin, wie de brief opstelt heeft geen belang, de brief moet ondertekend zijn door de titularis van een rekening. 
Hierboven vindt u al naar wie die brief moet gaan. De inhoud is misschien wat moeilijker, eerlijk gezegd ik lees niet alles hierover meer hé. Het is te veel. 
Die brief moet niet lang zijn. Maar duidelijk. Ik denk dat het volstaat dat er in de brief staat dat er een overschrijving van bankrekening nr ….behorend tot ….. is geweest die verkeerd was. Naar welke bankrekening, naar welke bestemmeling, welk bedrag, wanneer gebeurde die foutieve overschrijving. Het staat op welk rekeninguittreksel. En met de vraag om die foutieve overschrijving ongedaan te maken, en het gestorte bedrag terug te krijgen. Laat eventueel, de brief schrijven door iemand die dat goed kan en die te vertrouwen is. Bpost gaat daar wat tijd voor nemen, ze moeten contact opnemen met eigenaar van de foutieve rekening, en bij de Post gaat het al niet rap. Maar ze zijn wel van goede wil. En correct. 
 

Reputatie 3
Badge +1

Wat ik laatste nog poste waren geen vragen maar gewoon jullie op hoogte houdend  over wat verder was gebeurd , sorry als dit anders overkwam , heb alles eergisteren al voor zoveelste maal uitgelegd  en verder is aan haar  zelf om te zoeken waar haar geld heen is , als haar bank niet de hulp bied die ze moeten geven moet ze het eisen ! Erg bedankt voor jullie meedenken !

dit was dus de laatste post in deze topic , weet niet of topic gesloten worden maar mag wel  van mij gesloten worden of wat gebruikelijk is 😉

groetjes Maria 

Reputatie 6
Badge +2

Ik denk dat u me niet goed verstaat. Ik heb gewoon willen uitleggen dat uw vriendin best een brief schrijft naar haar bank naar het adres opgegeven door :M_016 . Als ze wil om een kans te maken om haar geld nog terug te krijgen. Als ze wil blijven telefoneren, voor mij geen probleem, maar op een brief wordt meestal gereageerd. Een telefoon of iets dat gezegd wordt dat wordt vaak vergeten hè. Een brief wordt ook al eens vergeten, maar dan stuurt ze maar een rappel. Je mag gerust blijven posten maar er kan eigenlijk via het forum geen oplossing worden gevonden. 

Reputatie 3
Badge +1

Dit is ind een Proximus forum en gezien Proximus hier   niets mee te maken heeft moet ze het hij haar bank gaan navragen en ik begrijp nu dit kan ze beter schriftelijk doen , bedankt voor deze tip !

zal het haar goed uitleggen 

echt bedankt voor al jullie hulp 👍

Groetjes Maria