Vraag

afgesloten

  • 26 January 2020
  • 12 reacties
  • 2338 Bekeken

We kregen herinnering via telefoon dat de factuur niet betaald was. Alles afgesloten. Direct betaling inorde gemaakt door een vergetelheid. We gingen terug kunnen gebruik maken van de diensten tussen de 3 en 24 uur. Nu 24 uur later nog niks geen tv geen internet en geen gsm???? 
de zondag zijn ze zelfs niet bereikbaar

wat een service zeg. We zullen niet lang klant blijven azo. 


12 reacties

kunnen ze dit via de helpdesk niet natrekken op het gratis nummer 0800 22 800

want hier komt niemand langs op het forum die van Proximus zelf is.

Reputatie 6
Badge +2

Ooit ben ik vergeten een proximusfactuur te betalen. Ik kreeg dan wel een herinneringsbrief en een administratieve boete van ik denk 6 euro maar werd  wel niet afgesloten. Op zondag is de helpdesk er toch ook of ben ik weer naast?

helpdesk  wel daarom heb ik het nummer opgegeven maar ik denk dat de dienst die ze hiervoor moeten aanspreken dat daar geen bezetting is op zondag.

Reputatie 6
Badge +3

Wat wel kan zijn is dat de facturatiedienst de betaling eerst moet nakijken en dan aan de andere diensten TV/internet/GSM te laten heractiveren. Het is ook week-end en zeker de facturatiedienst werkt niet in het week-end.

Dit staat er in de algemene voorwaarden: 

11. Betalingsmodaliteiten 11.1. De door Proximus gefactureerde bedragen zijn betaalbaar binnen de op de factuur vermelde termijn. De betaling van het totale bedrag gebeurt door overschrijving op het door Proximus opgegeven rekeningnummer met vermelding van de referentie vermeld op de factuur. In geval van een gedeeltelijke betaling of een betaling zonder referentie, behoudt Proximus zich het recht voor om de betaling toe te wijzen aan elke andere openstaande factuur. 11.2. De aanwijzing door de Klant van een derdebetaler ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichting in geval van verzuim van de derdebetaler. De derdebetaler verwerft geen rechten op de Dienst. 11.3. In geval van niet-betaling van een factuur stuurt Proximus via elk passend middel (post, e-mail, sms, enz.) een herinnering aan de in gebreke blijvende Klant of aan de derdebetaler die door deze laatste is aangewezen. Herinneringen geven aanleiding tot de facturering van forfaitaire administratieve kosten zoals vermeld in de Prijslijst. Indien de Consument een schuldvordering heeft ten aanzien van Proximus, heeft de Klant recht op hetzelfde bedrag in geval Proximus gedurende 15 dagen in gebreke zou blijven om de opdracht tot terugbetaling te geven vanaf het verzoek tot terugbetaling van de Klant. 11.4. Bij niet-betaling op de vervaldag zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, berekend op basis van de wettelijke intrestvoet. Wanneer Proximus de invordering van de schuld aan een derde toevertrouwt, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een Algemene voorwaarden voor consumenten en kleine ondernemingen Algemene voorwaarden voor de consumenten en kleine ondernemingen - Proximus, Publiekrechtelijke NV, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW: BE 0202.239.951 RPM Bruxelles, IBAN ; BE 61 0001 7100 3017 - BIC: BPOTBEB1, Tel : +32 2 202 41 11, http://www.proximus.be 8 forfaitaire vergoeding verschuldigd voor de gemaakte kosten, waarvan het bedrag is opgenomen in de Prijslijst. 11.5. Proximus deelt het te betalen bedrag mee aan de Klant die verklaart dat hij zijn factuur niet heeft ontvangen. Op verzoek van de Klant wordt hem een duplicaat van de factuur verstrekt. Herhaalde verzoeken om duplicaten en verzoeken om duplicaten van facturen voorafgaand aan de laatste drie facturen van de Klant kunnen aanleiding geven tot de facturering van forfaitaire administratieve kosten per verstrekt duplicaat. 11.6. Wanneer Proximus een "cash collecting"-dienst aanbiedt (d.w.z. dat ze de Klant toelaat om via zijn Proximusfactuur te betalen voor diensten die door derden worden verstrekt, in het bijzonder via nummers aan verhoogd tarief, zoals 0900 enz.), wordt de koop- of dienstenovereenkomst rechtstreeks gesloten tussen de Klant en de derde partij. De rol van Proximus is beperkt tot het innen van de betaling in naam en voor rekening van deze derde. Proximus is op geen enkele manier aansprakelijk voor de goede uitvoering van de koop- of dienstenovereenkomst als zodanig. Het bedrag met betrekking tot deze aankoop of dienst, inclusief BTW, zal afzonderlijk op de factuur van Proximus worden vermeld in de vorm van een verklaring die geen factuur in fiscale zin vormt. De Klant die een factuur wenst te ontvangen voor deze aankoop of dienst moet zich eerst richten tot de derde partij.

daarom dat het morgen wel zal in orde gebracht worden als ze nagetrokken hebben of alles nu betaald werd en dan komt dit vlug in orde, is al de eerste keer niet meer dat hier op het forum zoiets gemeld en opgelost wordt.

Reputatie 7
Badge +3

@Bibi8840 

Beste,

ondertussen is alles terug actief.

In het weekend worden betalingen niet altijd onmiddellijk verwerkt. Vanmorgen vroeg werd alles administratief geregistreerd en geactiveerd. 

Excuses dat dit zo is gelopen.

Met vriendelijke groeten,

Tina

Hier ook afgesloten en had ondertussen via de app my proximus betaald, heb dit eerst drie keer moeten proberen want kreeg telkens een foutmelding en nu kan ik niets meer terwijl ik wel betaald heb.

Ik bel naar de diensten en moet maar wachten!!!!!

Ik blijf geen klant!!

Reputatie 7
Badge +3

@Edwina85 In dit geval dient de betaling bij ons binnen te zijn. Pas dan zullen de diensten terug worden geactiveerd. Groetjes, Antonella

En hoe lang duurt dit???? Ik moet wel werken he!!!!

Reputatie 7
Badge +3

@Edwina85 Dit kan 1 tot 3 werkdagen duren. Groetjes, Antonella

er staat nochthans, als ik dit via de app doe, via bancontact dat de diensten binnen de vier uur weer worden aangesloten??

Reputatie 7
Badge +3

@Edwina85  In dit geval is het niet meer mogelijk om via een betaalbelofte de lijn binnen de 4u terug open te zetten. Groetjes, Antonella

Reageer