Proximus steunt ten volle ‘Sign for my Future’, het breedst gedragen klimaatinitiatief in België


Reputatie 7
Badge +6
  • Wim
  • Community Manager
  • 1245 reacties
Met ‘Sign for my future’ willen de initiatiefnemers alle Belgen oproepen zich uit te spreken voor een krachtig klimaatbeleid van onze overheden. Ze willen dit doen door zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Concrete actie is nu nodig om de toekomst van de volgende generaties veilig te stellen.

Ook Proximus steunt ten volle dit initiatief!
Met trots kunnen we ons sinds 2016 een CO2-neutraal bedrijf noemen voor onze eigen activiteiten. Het resultaat van het uitstekende werk van iedereen en van het feit dat onze groene inspanningen een essentieel onderdeel vormen van onze dagelijkse business en duidelijk geformuleerd zijn in onze MVO-strategie.

Enkele voorbeelden van de acties die zorgden voor dit fantastische resultaat:

99% van onze elektriciteit voor onze activiteiten in België komt van hernieuwbare energiebronnen, 87% van ons afval wordt hergebruikt of gerecycleerd, we zamelen oude mobiele telefoons in voor recyclage, maakten onze vaste en mobiele netwerken energie-efficiënter, verbruiken minder elektriciteit in onze groene datacenters en vernieuwden de verwarmingsinstallaties in onze gebouwen. Bovendien kiezen we allen samen steeds meer voor groene mobiliteit door occasioneel thuis te werken of te telewerken, voor milieuvriendelijker wagens te kiezen en door meer met het openbaar vervoer of de fiets naar het werk te komen.

Nog een stapje verder….
Daar laten we het echter niet bij. We willen tegen 2025 nog eens 30% minder eigen CO2 uitstoten en tegen 2040 willen we onze indirecte uitstoot met 50% verminderen door klanten en leveranciers te sensibiliseren. Onze resterende eigen uitstoot compenseren we door internationale klimaatprojecten te ondersteunen, voornamelijk in Afrika.

Teken daarom de online petitie SignForMyFuture en overtuig ook zoveel mogelijk collega’s, vrienden en familie hetzelfde te doen!

1 Reactie

Reputatie 7
Badge +3
Wij hebben hier allemaal getekend.
Nu nog die plastiek zee aanpakken. 🤢