Vraag

VEEDZ

  • 17 July 2020
  • 98 reacties
  • 32255 Bekeken


Toon eerste bericht

98 reacties

Reputatie 7
Badge +4

Ik ben geen Proximus-medewerker maar de GOF-richtlijnen zijn ondertussen (sinds begin 2018) vervangen door wetgeving uitgewerkt door dhr A De Croo (en zijn kabinet) als minister van telecommunicatie (toegegeven er staat wel de naam van dhr. P. De Backer onder omwille van de wijzigingen in de regering eind 2018

LOI - WET (fgov.be)

Concreet kan klacht neergelegd worden bij het betrokken bedrijf of bij de betrokken telecomoperator

Die laatste dient de klacht over te maken aan het betrokken bedrijf

Het betrokken bedrijf dient aan te tonen dat de betrokken dienst onderschreven werd en indien niet een terugbetaling doen

Een niet binnen 5 dagen behandelde klacht wordt automatisch als gefundeerd beschouwd

Indien het bedrijf in gebreke blijft dient de telecomoperator in zijn plaats op te treden (en desgevallend de kosten te verhalen op het betrokken bedrijf)

 

Desgevallend kan beroep gedaan worden op de ombudsdienst telecommunicatie en/of FOD Economie consumentenbescherming

Toegegeven voor sommige bedrijven komen meermaals klachten voor op dit en andere fora; misschien kan de nieuwe minister van telecommunicatie eventueel in samenwerking met deze verantwoordelijk voor consumentenbescherming een betere oplossing/werkwijze (laten) uitwerken

 

proximus maakt toch een klachtendossier op tegen deze derden diensten als je van uw kant geen positieve reactie krijgt van deze dienst, na contact opgenomen te hebben met hen, dat lees ik hier toch regelmatig op het forum en aangezien er dan geen reactie meer komt nadien van de topic starters vermoed ik toch dat proximus dit hiermee rechtgezet heeft! ofwel hebben die topic starters het dan opgegeven om niet meer te reageren maar dat denk in niet :wink:

Enkele weken geleden vernam ik van een zaakvoerder van een bedrijf dat hij ontdekt had dat Proximus al 25 weken lang een bedrag van de rekening debiteerde voor kosten die betrekking hadden op het hem onbekende telefoonnummer “VEEDZ 042779990”.  Betrokkene stelde formeel dat Proximus nooit enige toelating gevraagd had om zijn rekening te debiteren voor iets met betrekking tot de naam of benaming VEEDZ en dat Proximus evenmin ooit formeel enige kennisgeving gedaan had inzake een startende ‘bijkomende’ debitering van de bankrekening van het bedrijf.

Na infoinwinning bleek dat de debiteringen betrekking hadden op het Franse bedrijf DIGITAL GLOBAL PASS (DGP). 

Na contactname met DGP, heeft DGP meegedeeld dat er via het klikken op een advertentie van VEEDZ, zijnde een streamingdienst, er vervolgens doorgewezen was naar een betaalpagina waar de aankoop van de diensten van VEEDZ bevestigd diende te worden en dat op deze laatste pagina kennis gegeven werd van de prijs en van de automatische verlenging van het abonnement. Hierna zou een betalingsverzoek gestuurd zijn naar Proximus.

De gedupeerde zaakvoerder stelde duidelijk dat hij geen kennis van enige VEEDZ-advertentie waarop hij geklikt zou hebben, tenzij dat abuis gebeurd was, en dat hij zeker nooit enige betaalpagina gezien had noch enige kennisgeving van een aankoop van een streamingdienst. Hij had bijgevolg nooit gebruik gemaakt van ‘de dienst VEEDZ’ waarop hij al ettelijke maanden geabonneerd bleek te zijn, gezien deze streamingdienst hem totaal onbekend was… 

Frappant is dat zelfs op de website van PROXIMUS zelf, meldingen staan van slachtoffers van de bedrieglijke praktijken uitgevoerd door DGP.

Zo is er blijkbaar een melding van een meldster die zich op de website van Proximus "jaklien 52" en die al dateert van 6 maanden geleden (zie ook bijlage 2) en die betrekking heeft op kosten mbt het - voor haar eveneens onbekende - nummer 0442779990.

Zo is er tevens een melding van 5 maanden geleden waarbij de modus operandus van DGP/VEEDZ op de website van PROXIMUS verduidelijkt wordt. Een zich noemende "Racario" meldt op deze website namelijk hij contact heeft gehad met VEEDZ-DGP en dat DGP zou toegegeven hebben dat het eenvoudig klikken op een pop-up automatisch, via een "ad placement", zou leiden tot de zogenaamde "subscription" of  "onderschrijving van een contract".

Duidelijk is dat er bij deze gedupeerden nooit enige - en zeker geen uitdrukkelijke - wetens/willens consensus was om zich te abonneren op een streamingdienst genaamd VEEDZ. 

Het is dan ook minstens zeer betreurenswaardig dat Proximus zijn medewerking verleent aan een firma ondanks de kennis van klachten over de (op zijn zachtst gezegd) “zeer betwistbare” praktijken. 

Het is in elk geval onvergeeflijk dat Proximus zomaar de rekening van haar klanten debiteert ZONDER na te gaan of de betrokken klanten echt WETENS/WILLENS akkoord gegaan zijn met een streamingsdienstverlening van een firma die het voorwerp is van meerdere klachten.

In de huidige tijden van frequent voorkomende frauduleuze toestanden via internet lijkt het daarenboven onverantwoord te zijn dat Proximus zijn of haar klanten  nietminstens op de hoogte brengt van het feit dat ze een betalingsonderzoek heeft ontvangen van een externe firma met betrekking tot een welbepaalde dienst.

Minstens zou Proximus pas gevolg mogen geven aan een extern betalingsonderzoek nadat ook zij van haar klant bevestiging ontvangen heeft dat de betaling mag doorgaan.

Het lijkt er namelijk sterk op dat de klagende Proximus-klanten het slachtoffer geweest zijn van een of andere vorm van kunstgreep waarbij voorgewend wordt dat er een uitdrukkelijke consensus is tussen klager en DGP om zich te abonneren op een streamingsdienst, doch zonder dat dat strookt met de werkelijkheid en de waarheid. Nader onderzoek zou overigens moeten uitwijzen of een dergelijke manier van handelen niet strafbaar gesteld is via art 496 van het Belgische strafwetboek. Ook de verantwoordelijkheid is van wie de gelden overmaakt aan een firma die al het voorwerp is van meerdere klachten zou nader bekeken moeten worden.

Zopas zag ik een twitterbericht van Vroom.be met een link naar beelden van een vliegtuig dat op een autoweg landt. Om de bewegende beelden te zien dient men naar de Vroom website te gaan doch… de beelden waren blijkbaar enkel te bekijken door op een VEEDZ beeldvenster te klikken, en dat zonder enige verwijzing naar het feit dat VEEDZ een betalende dienst is!

Ik heb dan ook wijselijk niet doorgeklikt...

 

Reputatie 7
Badge +3

@Marc5100

Excuses dat dit zo loopt.

Als je je profielgegevens invult, kunnen we ook voor jou een dossier laten opmaken.

Ik geef je bemerkingen alleszins door naar de bevoegde diensten.

 

 

Vriendelijke groeten,

Tina

 

Ter info:  Forum Profiel
Rechtsboven klikken op jouw ‘icoontje’/avatar
> Mijn profiel > Bewerk profiel
> vakken aangeduid met (privé) zijn alleen zichtbaar voor proximus medewerkers
> daar je gevraagde gegevens aanvullen,  en 
> Sla wijzigingen op

Hallo,

 

Ik heb ook een ongewenste rekening van VEEDZ op mijn rekening bij Proximus staan.

Mijn abonnement stop gezet via SMS “STOP” op nummer 8220.

Na telefonisch contact, kan ik alleen mar besluiten dat zij 100% achter deze manier van werken staan, namelijk een een abonnement bij een derde partner kunnen afsluiten door een one-klick systeem.

Ook zeggen zij volledig aan de GDPR wetgeving te voldoen en geen informatie doorgeven aan de betrokken firma Digital Global Pass, de firma achter VEEDZ. Mij is het nog altijd een raadsel hoe zij mijn nummer bemachtigen. Dit kan enkel als Proximus hiervoor toestemming geeft!

Je kan all betaling blokkeren, maar je kan dan geen ticket bij de lijn kopen of de parkeerautomaat betalen. Ze hebben het dan ook slim gespeeld, zodat je als klant deze praktijken bijna niet kunt blokkeren, omdat je dan alle betaaldiensten blokkeert. Ik haal aan dat ik al meer dan 25 jaar klant ben en mijn abonnement wilde opzeggen, maar dat was eigenlijk niet zo belangrijk, enkel een spijtige zaak.

Spijtig dat de concurrente, Orange enBase,  ook blijkbaar zijn aangesloten bijDigital Global Pass, anders was de keuze snel gemaakt.

 
Reputatie 7
Badge +3

@idur1961 

Beste,

Wanneer u met uw Smartphone – via 4G/5G – op het internet surft, dan wordt uw GSM-nummer altijd mee uitgestuurd, net zoals het IP-adres van uw toestel. Deze informatie is technisch nodig om te kunnen opvolgen hoeveel u surft en wanneer u de inhoud van uw bundel overschrijdt. Wij zien niet op welke pagina’s u surft, enkel uw verbruik.

Wanneer u met uw Smartphone via 4G/5G surft kan een derde dienstaanbieder uw GSM-nummer dus ook zien. Dit is ook het enige gegeven dat een derde dienstaanbieder kan zien. Er worden geen andere persoonlijke gegevens met betrekking tot uw nummer meegestuurd.

Komt u dan op een advertentie uit zoals Veedz en schrijft u zich hierop in, dan kunnen de dienstaanbieders aan de hand van uw GSM-nummer achterhalen bij welke operator dit nummer aangesloten is en zullen zij hun factuur aan de betrokken operator voor inning overmaken.

De betrokken operator – in dit geval Proximus - zal dan een Statement Diensten geleverd door Derden bij de standaard factuur meesturen.

De aanrekeningen van Veedz betreffen transacties met betrekking tot een abonnementsdienst op streaming van Video’s. Op de vraag hoe deze abonnementsdienst gestart werd, kan Proximus geen uitsluitsel geven. Maar in dit geval vermoeden we dat de inschrijving gebeurde via het bezoeken van een website of applicatie via de gsm waarbij er toestemming werd gegeven tot activatie van deze abonnementsdienst (de regelgeving hierrond werd vastgelegd onder de GOF-richtlijnen waaraan iedere dienstverlener zich dient te houden).

In de GOF-richtlijnen staat gestipuleerd dat een inschrijving enkel mag gebeuren na een dubbele bevestiging. Men heeft u in principe twee keer gevraagd om de abonnementsdienst te bevestigen. U ontvangt na inschrijving ook altijd een SMS om de inschrijving te bevestigen en hoe u de dienst kan stopzetten.

Indien wij betwistingen ontvangen van onze klanten m.b.t. de aanrekening van dit soort diensten, dan vragen wij steeds een onderzoek aan bij de dienstaanbieder. Indien blijkt dat zij de GOF-richtlijnen (die wettelijk bepaald werden onder het Koninklijk Besluit van 12/12/2018) niet respecteren worden er sancties opgelegd en worden hun diensten eventueel van ons netwerk geweerd.

Wij stellen vast dat op het nummer 047xxxxx34 reeds sinds 18/02/2021 een blokkering actief is om inschrijvingen op Entertainment diensten – zoals Veedz – tegen te houden. Wij hebben heden proactief een blokkering voor Adult diensten en 090x-nummers geactiveerd zodoende u ook hier geen extra kosten door kan krijgen.

U kan echter wel nog steeds gebruik maken van diensten zoals sms parkeren of sms ticketing van DeLijn.

Wij kunnen op dit GSM-nummer ook geen enkele toekomstige aanrekening vanwege Veedz terugvinden. Werd er eventueel met een ander GSM-nummer een inschrijving gedaan?

 

Groetjes

Luc

Beste,

 

Bedankt voor de uitgebreide uitleg, maar het gaat over het nummer van mijn echtgenote, ik zou dan ook graag dezelfde blokkering hebben. De aanrekening is voor de maand augustus en het abonnement bij VEEDZ is stopgezet. Ik kan natuurlijk niet via dit forum haar nummer doorgeven om dezelfde blokkering uit te voeren. Kan dit via privé bericht.

 

Hallo,

Ook hier hebben wij een ongevraagd abonnement mogen ontvangen van “Veedz”.

Hoe we dit gekregen hebben is het raden ernaar.

Na telefonisch contact met proximus, was het ook van trek je plan!

na een beetje opzoek werk op het internet, heb ik dan een mail verstuurd en hoop dat dit stop gezet wordt. maar dan zitten we natuurlijk nog met de kosten die er aan verbonden zijn aan dat ONGEVRAAGD abonnement. Iemand daar een idee van?

Nu nog abonnement aan derden via proximus stop zetten en dan hopen dat er andere diensten niet geblokkeerd worden!!

Reputatie 7
Badge +3

@idur1961 Dag, ja dat mag, ofwel zet je het gewoon bij je profiel. Groetjes

TBI: mogelijkheid om privégegevens invullen/aanvullen in je → ForumProfiel, in de met "privé aangeduide tekstvelden, enkel proximusmedewerkers kunnen deze info bekijken.
Klik tenslotte onderaan links op "sla wijzigingen op"
In het vak "Ticket (Privé)" kun je bv. nog bijkomende informatie zetten.

Reputatie 6
Badge +3

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=997130767331490&id=440982082946364&anchor_composer=false

Reputatie 6
Badge +2

Dat kan ik helaas niet lezen. 

En de manier waardoor je erin geluisd wordt moet ook stoppen want vergeet niet dat die service niet alleen door proximus geleverd wordt :thinking:

Dat kan ik helaas niet lezen. 

Eigenlijk gelijkaardige klachten en opmerkingen als er hier al vele gemaakt werden op het forum

ik wou er een screenshot van posten maar ik krijg deze foutmelding !!!!

 

@Marc5100

Excuses dat dit zo loopt.

Als je je profielgegevens invult, kunnen we ook voor jou een dossier laten opmaken.

Ik geef je bemerkingen alleszins door naar de bevoegde diensten.

 

 

Vriendelijke groeten,

Tina

 

Ter info:  Forum Profiel
Rechtsboven klikken op jouw ‘icoontje’/avatar
> Mijn profiel > Bewerk profiel
> vakken aangeduid met (privé) zijn alleen zichtbaar voor proximus medewerkers
> daar je gevraagde gegevens aanvullen,  en 
> Sla wijzigingen op

Beste, ik vulde mijn profiel aan.

Reputatie 6
Badge +2

OK,  het gaat niet enkel over VEEZD, ooit als ik HEEL veel tijd heb zal ik eens een lijst maken van al die foefelaars.

Beste Proximus moderatoren,

Hier opnieuw een geval van zonder officiële instemming gegeven aanrekening van VEEDZ diensten via Proximus. Dit sinds september 2021 wekelijks € 4,99. Na wat opzoekwerk verliep ook hier de communicatie in het Frans blijkbaar. Ondertussen hebben we Proximus via chat, telefoon en e-mail hiervan op de hoogte gebracht en zijn diensten via derden stopgezet. Graag zouden wij indien mogelijk ook via deze weg een officiële klacht neerleggen bij VEEDZ a.u.b. Alle gegevens werden bijgevuld op dit forum profiel.

Alvast erg bedankt.

Groeten

Dat is inderdaad zo er zijn hier al veel anderen de revue gepasseerd maar het principe blijft uiteraard de zelfde.

Reputatie 7
Badge +3

Dag @MyriamD dossier 50961577 werd reeds opgemaakt, de bevoegde dienst zal je verder informeren. Groetjes, Heidi

Reputatie 7
Badge +3

@Marc5100 

ik merk uit je gegevens dat de gsm onder je werkgever staat

we hebben een proximus contactpersoon die gekend is bij jullie en zullen vragen hoe we dit best registreren/oplossen.

groeten, 

tina

Reputatie 7
Badge +3

Dag @Rita17 je dient best klacht in bij VEEDZ zelf, ze zijn verplicht hieraan gevolg te geven: 

veedz DIGITAL VIRGO customer@veedz.be +32 4 277 99 90
Reputatie 7
Badge +3

@Marc C  De zaakvoerder mag altijd een klacht doen via de klantendienst op het gratis nummer 0800 22500.Dan kan men laten nakijken als VEEDZ volgens de wet gehandeld heeft.Men kan ook steeds zulke diensten laten blokkeren via de klantendienst of via MyProximus.Groetjes,Joel

Beste,

 

ik heb vandaag gemerkt dat op onze laatste 3 facturen, nl. van mei, juni en juli 2020 betalingen van 4,99€ per week worden aangerekend voor ‘Veedz Help’ onder de vermelding van ‘betalingen voor niet-Proximus diensten’.

Het is een raadsel hoe dit plotseling geactiveerd werd...het gebeurde in elk geval zonder dat wij het wisten en/of goedkeurden.

Het gaat in totaal over 64,87€.

Ik heb hierover vandaag contact gehad met de klantendienst om dit te melden. 

Zij konden mij enkel aanraden om een bericht met ‘STOP’ te sturen naar de telnr. van Veedz.

Dit heb ik inmiddels gedaan maar het nr. dat vermeld staat, is een vast nr. waar ik dus geen sms naar kan sturen.  Ik heb vervolgens geprobeerd om een mobiel nr. van deze firma te vinden maar tevergeefs...wel vond ik een mailadres ‘customer@veedz.be’ waarnaar ik gemaild heb om dit te stoppen.

Ik hoop dat het hiermee opgelost is…

Ik kwam op internet meerdere gelijkaardige klachten tegen.

Kan er iemand mij bevestigen of dit nu in orde zal komen of ik nog iets anders kan/moet doen a.u.b.

En hoe kan ik deze 64,87€ terugvorderen als trouwe Proximus klant?

Alvast bedankt voor jullie feedback.

Vriendelijke groeten

stuur STOP naar 8820. zojuist ook gedaan. waar die veeds vandaan komt plots weet ik ook niet.gr wimtertooy@skynet. be

Reputatie 7
Badge +3

Dag @R Verelst kun je op je profiel klantgegevens toevoegen voor nazicht? Groetjes, Heidi

Reageer