Prepaid kaarten - BIPT raadpleging

  • 1 February 2022
  • 11 reacties
  • 217 Bekeken

Reputatie 7
Badge +4

Ter info

Raadpleging over een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden die gelden voor de terugbetaling van de eventuele resterende tegoeden in het kader van artikel 111/2, §1, vijfde lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie | BIPT

 

Betreft: terugbetaling resterend beltegoed

Enkel van toepassing in  geval van overdracht van een prepaidnummer naar een andere operator (dus niet bij opzeg)

Terugbetaling aan te vragen binnen de 2 weken na de overdracht

De oude operator kan een nog nader te definiëren administratieve kost aanrekenen 

Van toepassing 3 maand na de publicatie in het staatsblad  

Reacties kunnen geformuleerd worden aan het BIPT tot 04/03/2022

 

Concreet kan bovenstaande waarschijnlijk dus ten vroegste vanaf augustus 2022 in werking treden 

 

Ref: sms van Proximus dienaangaande van eind  vorig jaar


11 reacties

TBI: Terugbetaling van je prepaidkrediet | Proximus  01/02/22

 

De pagina in kwestie geeft een foutmelding na lange tijd wachten…

Indien ik mijn belkrediet terug wil nadat ik mijn Pay and Go-nummer overdraag in abonnement andere provider, heb ik dan recht op de terugbetaling van het volledige krediet (€ 36,17)? Als ik vandaag andere sim activeer en ik moet de aanvraag doen (bij deze) binnen 2 weken, dan zijn we augustus… In orde, toch? 

@Evi Di 

→ Credit Refund Home | Proximus  →  Laat uw resterende tegoed terugbetalen nadat u van provider bent veranderd

Reputatie 7
Badge +3

Dag @Evi Di er is nog geen bevestiging dat dit vanaf augustus mogelijk zal zijn, best gebruik je dit krediet dus eerst verder op. Groetjes, Heidi

Dit is me toch wel weer een typisch voorbeeld van hoe ons land bestuurd wordt door politiekers die overal “een graantje meepikken” (zeker nu, :o)) en het bewust nalaten om een KB te publiceren, waardoor elke seconde dat ze hieraan verzaken, ik financieel nadeel ondervind. 

Voor zover ik het goed begrepen heb, heb je nu 31 dagen de tijd om de aanvraag te starten nádat je bent overgeschakeld naar een andere provider.

Als je beltegoed  groter is dan € 9,61, dan kom je in aanmerking voor terugbetaling…

Ik kon de aanvraag starten, kwam op deze pagina terecht:

 

Daarna kreeg ik een “beveiligingscode” aan via sms…

Na deze te hebben ingegeven, kwam er een melding dat er geen terugbetaling mogelijk was van het belkrediet (zonder verdere uitleg).

...

Als je dan gaat lezen in de bijzondere voorwaarden voor mobiele telefonie, staat er onder 8.14 het volgende:

Proximus zal het verzoek tot terugbetaling weigeren in geval van fraude of misbruik, zoals bepaald in artikel 4.

Maar dán:

Fraude of misbruik wordt ook geacht te hebben plaatsgevonden indien de Klant op het ogenblik van het verzoek niet ten minste 50% van de belwaarde die gedurende de afgelopen 6 maanden daadwerkelijk werd gekocht, heeft gebruikt.

Kan Proximus dit eens uitleggen waarom je fraude zou plegen in dit (lees: mijn) geval?


Toen ik het vandaag opnieuw probeerde, verscheen er al een foutmelding na het klikken op  ”paswoord versturen”. Waarschijnlijk 

 

Dus, ik herhaal mijn vraag aan Proximus:

Kan Proximus dit eens uitleggen waarom je fraude zou plegen in dit (lees: mijn) geval?

Hoe gaan jullie dat resterende bedrag alsnog vergoeden (36,17 - 9,61 = € 26,56)?

 

Mvg,

 

Evi Di.

 

Reputatie 7
Badge +4

Er hieromtrent nog steeds geen KB met modaliteiten hieromtrent gepubliceerd door de verantwoordelijke minister van telecom (Mevr De Sutter) en op de website van het BIPT is sindsdien dienaangaande ook niets meer verschenen (geen resultaten raadpleging  noch een beslissing)

 

 

Reputatie 7
Badge +3

Dag @Evi Di ik vraag het na bij de bevoegde dienst. We houden je op de hoogte. Groetjes, Heidi

Reputatie 7
Badge +3

Dag @Evi Di de pagina’s voor een terugbetaling staan online al klaar, maar wij wachten nog op de publicatie van het KB… er is dus nog geen terugbetaling voorzien. Groetjes, Heidi

Is er ondertussen al een KB verschenen?
Moet ik dan de Belgische regering aangeven bij de Europese Commissie als zijnde in gebreke blijvend?
Mvg, Evi Di

Reputatie 7
Badge +3

Dag @Evi Di De wet over “Terugbetaling van het tegoed op een prepaid kaart in geval van verandering van operator” werd gepubliceerd op 03/10/2022. Deze wet maakt het voor prepaid klanten mogelijk om een terugbetaling te vragen van het resterende krediet op hun prepaid kaart vanaf 03/01/2023. Met vriendelijke groeten, Heidi

Reputatie 7
Badge +4

FYI

Het Belgisch Staatsblad. (fgov.be)

publicatie 3/10/22

van toepassing voor overdrachten vanaf 3 maand na de publicatie van het KB

 

 

Reageer