WISTER

 • 28 maart 2020
 • 13 reacties
 • 1109 Bekeken

Voor de derde maand op rij worden bedragen aangerekend op mijn factuur voor diensten door wister.  Diensten die ik nooit aangevraagd heb en die mijn inziens op fraude gelijken. Proximus stuurt ons door naar wister, maar hoe is het mogelijk dat een “derde” zomaar bedragen kan incasseren via mijn gsm factuur. Als dit blijft aanhouden en ik het onterecht betaalde bedrag niet kan terugvorderen denk ik eraan van operator te veranderen;

 

Martin 6 maanden geleden

er zijn hier al talrijke posts t vinden in dit verband 

https://nl.forum.proximus.be/search?q=wister

NB: iemand van proximus zelf komt hier niet langs tijdens het weekend.

hoe kunt u het bedrag betwisten

https://www.proximus.be/support/nl/id_sfaqr_3rd_bill/particulieren/support/myproximus-en-facturen/factuur-en-betalingen/klacht-over-uw-factuur/betaalnummers-betaalsms-en-diensten-door-derden.html

korte inhoud wat hier omtrent reeds gepost geweest is (klik op toon inhoud):

Betaalnummers Betaalsms en Diensten door derden Ter info:
- https://www.proximus.be/support/nl/id_sscr_3rd_party/particulieren/support/myproximus-en-facturen/factuur-en-betalingen/klacht-over-uw-factuur/bij-wie-kunt-u-terecht-over-diensten-door-derden.html
- https://www.proximus.be/support/nl/id_sfaqr_3rd_bill/particulieren/support/myproximus-en-facturen/factuur-en-betalingen/klacht-over-uw-factuur/betaalnummers-betaalsms-en-diensten-door-derden.html
Bijkomende info: met ingang van 01/04/19 is er bijkomende wetgeving van kracht:
Samenvatting:
KB: u kunt uw klacht bij Px indienen en Px moet deze overmaken aan "de eigenaar van het nr" en deze aan de eventueel achterliggende dienstverlener.
Deze dienstverlener dient u terug te betalen indien hij niet kan aantonen dat u wetens en willens de betrokken dienst hebt aangevraagd.
Indien de dienstverlener zijn verplichtingen niet zou nakomen is de eigenaar van het nr. aansprakelijk,
via de website www.crdc.be / www.1299.be moet u de dienstverlener (per specifieke tijdsperiode) kunnen identificeren.
- https://www.bipt.be/nl/operatoren/telecom/wetgeving/nationaal-kader/koninklijk-besluit-van-12-december-2018-houdende-vaststelling-van-de-verplichtingen-die-van-toepassing-zijn-inzake-verstrekking-van-betalende-diensten-bedoeld-in-artikel-116-1-2-van-de-wet-van-13-juni-2005-betreffende-de-elektronische-communicatie-belgisc
- https://www.bipt.be/nl/operatoren/telecom/wetgeving/nationaal-kader/ministerieel-besluit-van-15-januari-2019-tot-instelling-van-het-register-bedoeld-in-artikel-116-1-1-van-de-wet-van-13-juni-2005-betreffende-de-elektronische-communicatie
 
25/06/19
proximus aanrekeningen diensten door derden
GOF-richtlijnen
zoeken op GOF Be

 • aanrekening door derden, uitleg door:
  Proximus NV/SA
  Sandrine Nelissen Grade
  Director Group Public Affairs
  zie link hieronder:

 •  

https://nl.forum.proximus.be/facturatie-betalingen-48/klacht-fraude-aanrekening-door-derde-game-store-43295#post628126
Ter info: Proximus vergemakelijkt de betaling van diensten aangeboden door derden,
maar is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de aankoop en/of levering van de dienst/product.
De klant dient zich rechtstreeks te richten tot de derde partij, leverancier van de dienst/product,
voor alle eventuele vragen of klachten en om desgevallend een factuur te bekomen.
Gegevens van derden zijn beschikbaar op hun website
of op www.proximus.be/mcommerce voor m-commerce of www.proximus.be/interactiviteit voor interactieve tv.

 • Maar!
  "De klant dient zich rechtstreeks te richten tot de derde partij, leverancier van de dienst/product, voor alle eventuele vragen of klachten" ;
  dit laatste is niet correct, (cfr. link wetgeving hieronder) kan/mag de klant zich ook tot Proximus wenden en
  dient Proximus de klacht door te spelen aan de betrokken dienstenleverancier
  https://www.bipt.be/nl/operatoren/telecom/wetgeving/nationaal-kader/koninklijk-besluit-van-12-december-2018-houdende-vaststelling-van-de-verplichtingen-die-van-toepassing-zijn-inzake-verstrekking-van-betalende-diensten-bedoeld-in-artikel-116-1-2-van-de-wet-van-13-juni-2005-betreffende-de-elektronische-communicatie-belgisc

 •  

 

Diensten door derden:(12/12/19) mobiteacher

Indien je dit wenst, kan je via MyProximus gratis derde diensten blokkeren.
Dit is een algemene blokkering voor alle betalende diensten.
Ik geef je nog even de contactgegevens mee van Mobiteacher
waar je meer informatie kan vragen over deze aanrekeningen
en ook eventueel een klacht kan indienen:

Wap URL: http://www.mobiteacher.com
Phone: 042776819
Email: supportBE@mobiteacher.com

 

Werd je gefactureerd voor diensten door derden (hier als voorbeeld MobiTeacher )
Maar de uitleg geldt uiteraard ook voor andere diensten:
Een mogelijke oorzaak kan in een  app liggen, die toegang heeft tot berichten = SMS’sen versturen
en je zo kan inschrijven op andere diensten zoals MobiTeacher, met als enige bedoeling van de maker van die app
inkomsten te generen voor elke “nieuwe klant “ die ingeschreven wordt op MobiTeacher.
Soms kan het gewoon door in een gratis app te klikken op een reclamebanner en
je zo ongewild ingeschreven werd op andere diensten.
Het is altijd aangewezen om enkel apps te installeren van de officiële app stores:
Google Play Store of de App Store van Apple.
Je kan altijd je apps controleren of er geen kwaadaardige app zit die ongewild inschrijft op betalende diensten
met Malwarebytes: https://www.malwarebytes.com/ios/ of
voor Android: https://www.malwarebytes.com/android/ 

NB: Het is niet noodzakelijk dat MobiTeacher er zelf voor verantwoordelijk is.
Op hun FAQ van MobiTeacher staat er ook dit; 
You visited one of our promotional pages and clicked on the subscription button.
This was followed by a confirmation SMS sent to your phone. 

Proximus dient conform de wetgeving u bijstand te verlenen in uw vraag aan het betrokken bedrijf
om de dienstverlening stop te zetten (zelfs retroactief)

Indien je in de kou zou blijven staan, kun je beroep doen op de ombudsdienst telecom
> http://www.ombudsmantelecom.be/nl/onthaal.html?IDC=36

Desgevallend de facturatie betwisten en deze tijdelijk laten schorsen

https://www.ibpt.be/en/operators/telecommunication/legislation/national-framework/royal-decree-of-12-december-2018-determining-the-applicable-obligations-relating-to-the-provision-of-premium-rate-services-referred-to-in-article-116-1-2-of-the-act-of-13-june-2005-on-electronic-communications-belgian-official-journal-of-16-januari-2019

NL document kun je daar dowloadeden de link geef ik je hier mee
> https://www.ibpt.be/public/files/nl/22724/KB_van%2012%20december_2018_Artikel_116_1_WEC.pdf

Indien u zou ingetekend hebben via een SMS en/of een SMS-nr op uw aanrekening is vermeld
kunt u een SMS naar het betrokken nr sturen met als tekst STOP om te zien of dit een oplossing biedt.

 

Bekijk origineel

13 reacties

er zijn hier al talrijke posts t vinden in dit verband 

https://nl.forum.proximus.be/search?q=wister

NB: iemand van proximus zelf komt hier niet langs tijdens het weekend.

hoe kunt u het bedrag betwisten

https://www.proximus.be/support/nl/id_sfaqr_3rd_bill/particulieren/support/myproximus-en-facturen/factuur-en-betalingen/klacht-over-uw-factuur/betaalnummers-betaalsms-en-diensten-door-derden.html

korte inhoud wat hier omtrent reeds gepost geweest is (klik op toon inhoud):

Betaalnummers Betaalsms en Diensten door derden Ter info:
- https://www.proximus.be/support/nl/id_sscr_3rd_party/particulieren/support/myproximus-en-facturen/factuur-en-betalingen/klacht-over-uw-factuur/bij-wie-kunt-u-terecht-over-diensten-door-derden.html
- https://www.proximus.be/support/nl/id_sfaqr_3rd_bill/particulieren/support/myproximus-en-facturen/factuur-en-betalingen/klacht-over-uw-factuur/betaalnummers-betaalsms-en-diensten-door-derden.html
Bijkomende info: met ingang van 01/04/19 is er bijkomende wetgeving van kracht:
Samenvatting:
KB: u kunt uw klacht bij Px indienen en Px moet deze overmaken aan "de eigenaar van het nr" en deze aan de eventueel achterliggende dienstverlener.
Deze dienstverlener dient u terug te betalen indien hij niet kan aantonen dat u wetens en willens de betrokken dienst hebt aangevraagd.
Indien de dienstverlener zijn verplichtingen niet zou nakomen is de eigenaar van het nr. aansprakelijk,
via de website www.crdc.be / www.1299.be moet u de dienstverlener (per specifieke tijdsperiode) kunnen identificeren.
- https://www.bipt.be/nl/operatoren/telecom/wetgeving/nationaal-kader/koninklijk-besluit-van-12-december-2018-houdende-vaststelling-van-de-verplichtingen-die-van-toepassing-zijn-inzake-verstrekking-van-betalende-diensten-bedoeld-in-artikel-116-1-2-van-de-wet-van-13-juni-2005-betreffende-de-elektronische-communicatie-belgisc
- https://www.bipt.be/nl/operatoren/telecom/wetgeving/nationaal-kader/ministerieel-besluit-van-15-januari-2019-tot-instelling-van-het-register-bedoeld-in-artikel-116-1-1-van-de-wet-van-13-juni-2005-betreffende-de-elektronische-communicatie
 
25/06/19
proximus aanrekeningen diensten door derden
GOF-richtlijnen
zoeken op GOF Be

 • aanrekening door derden, uitleg door:
  Proximus NV/SA
  Sandrine Nelissen Grade
  Director Group Public Affairs
  zie link hieronder:

 •  

https://nl.forum.proximus.be/facturatie-betalingen-48/klacht-fraude-aanrekening-door-derde-game-store-43295#post628126
Ter info: Proximus vergemakelijkt de betaling van diensten aangeboden door derden,
maar is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de aankoop en/of levering van de dienst/product.
De klant dient zich rechtstreeks te richten tot de derde partij, leverancier van de dienst/product,
voor alle eventuele vragen of klachten en om desgevallend een factuur te bekomen.
Gegevens van derden zijn beschikbaar op hun website
of op www.proximus.be/mcommerce voor m-commerce of www.proximus.be/interactiviteit voor interactieve tv.

 • Maar!
  "De klant dient zich rechtstreeks te richten tot de derde partij, leverancier van de dienst/product, voor alle eventuele vragen of klachten" ;
  dit laatste is niet correct, (cfr. link wetgeving hieronder) kan/mag de klant zich ook tot Proximus wenden en
  dient Proximus de klacht door te spelen aan de betrokken dienstenleverancier
  https://www.bipt.be/nl/operatoren/telecom/wetgeving/nationaal-kader/koninklijk-besluit-van-12-december-2018-houdende-vaststelling-van-de-verplichtingen-die-van-toepassing-zijn-inzake-verstrekking-van-betalende-diensten-bedoeld-in-artikel-116-1-2-van-de-wet-van-13-juni-2005-betreffende-de-elektronische-communicatie-belgisc

 •  

 

Diensten door derden:(12/12/19) mobiteacher

Indien je dit wenst, kan je via MyProximus gratis derde diensten blokkeren.
Dit is een algemene blokkering voor alle betalende diensten.
Ik geef je nog even de contactgegevens mee van Mobiteacher
waar je meer informatie kan vragen over deze aanrekeningen
en ook eventueel een klacht kan indienen:

Wap URL: http://www.mobiteacher.com
Phone: 042776819
Email: supportBE@mobiteacher.com

 

Werd je gefactureerd voor diensten door derden (hier als voorbeeld MobiTeacher )
Maar de uitleg geldt uiteraard ook voor andere diensten:
Een mogelijke oorzaak kan in een  app liggen, die toegang heeft tot berichten = SMS’sen versturen
en je zo kan inschrijven op andere diensten zoals MobiTeacher, met als enige bedoeling van de maker van die app
inkomsten te generen voor elke “nieuwe klant “ die ingeschreven wordt op MobiTeacher.
Soms kan het gewoon door in een gratis app te klikken op een reclamebanner en
je zo ongewild ingeschreven werd op andere diensten.
Het is altijd aangewezen om enkel apps te installeren van de officiële app stores:
Google Play Store of de App Store van Apple.
Je kan altijd je apps controleren of er geen kwaadaardige app zit die ongewild inschrijft op betalende diensten
met Malwarebytes: https://www.malwarebytes.com/ios/ of
voor Android: https://www.malwarebytes.com/android/ 

NB: Het is niet noodzakelijk dat MobiTeacher er zelf voor verantwoordelijk is.
Op hun FAQ van MobiTeacher staat er ook dit; 
You visited one of our promotional pages and clicked on the subscription button.
This was followed by a confirmation SMS sent to your phone. 

Proximus dient conform de wetgeving u bijstand te verlenen in uw vraag aan het betrokken bedrijf
om de dienstverlening stop te zetten (zelfs retroactief)

Indien je in de kou zou blijven staan, kun je beroep doen op de ombudsdienst telecom
> http://www.ombudsmantelecom.be/nl/onthaal.html?IDC=36

Desgevallend de facturatie betwisten en deze tijdelijk laten schorsen

https://www.ibpt.be/en/operators/telecommunication/legislation/national-framework/royal-decree-of-12-december-2018-determining-the-applicable-obligations-relating-to-the-provision-of-premium-rate-services-referred-to-in-article-116-1-2-of-the-act-of-13-june-2005-on-electronic-communications-belgian-official-journal-of-16-januari-2019

NL document kun je daar dowloadeden de link geef ik je hier mee
> https://www.ibpt.be/public/files/nl/22724/KB_van%2012%20december_2018_Artikel_116_1_WEC.pdf

Indien u zou ingetekend hebben via een SMS en/of een SMS-nr op uw aanrekening is vermeld
kunt u een SMS naar het betrokken nr sturen met als tekst STOP om te zien of dit een oplossing biedt.

 

Reputatie 6
Badge +3

Het probleem ligt eigenlijk bij een bepaalde app die over in-app aankopen beschikt of die maar voor een beperkte tijd gratis zijn en nadien betalend. Wister is eigenlijk een bedrijf dat een betalingsplatform ontwikkeld heeft Wispay om automatisch te factureren op jouw GSM abonnement. Je leest best altijd de gebruikersovereenkomst alvorens een app/game te installeren.  Scan ook eens je smartphone op kwaadaardige apps: https://www.malwarebytes.com/android/ . Om te vermijden dat het nogmaals aangerekend wordt.

In veel gevallen wordt het ook opgelost/stopgezet door contact op te nemen met deze dienst door derden.

Reputatie 6
Badge +3

Klopt voor de betaling, maar wanneer er nog een kwaadaardige applicatie geïnstalleerd is kan dit nog voorvallen. Tenzij natuurlijk dat Wister het GSM nummer op een blokkeerlijst zet dan is er geen probleem meer.

Van dat gsm nummer blokkeren heb ik al ergens gelezen dat ze dit gedaan hebben.

Normaal betaal ik€30 voor mijn abonnement maar het is al een tijdje dat ik veel meer betaal rond de €60 hoe kan ik dat stop zetten??

Reputatie 6
Badge +3

Dat is wel een heel groot verschil. Wat altijd mogelijk is dat er gewild of ongewild betaal abonnementen geactiveerd zijn die extra aangerekend worden op uw factuur, betaal SMS’en. Zie hier voor wat meer informatie: https://www.proximus.be/support/nl/id_sfaqr_bill_high/particulieren/support/facturen/kosten-controleren/verbruik-opvolgen/uw-factuur-hoger-dan-verwacht.html en ook hier: https://www.proximus.be/support/nl/id_sfaqr_3rd_max_price/particulieren/support/facturen/kosten-controleren/betaalnummers-sms-en-en-apps/betaalnummers-en-betaalsms-en-hoeveel-kost-het.html en hier : https://www.proximus.be/support/nl/id_sfaqr_bill_explain/particulieren/support/facturen/facturen-beheren/uitleg-over-uw-factuur/toelichting-bij-uw-aanrekening.html

Morgen komen de Proximus medewerkers terug online om te helpen.

@Ahmadshah Inderdaad altijd best dat je eerst een wat dieper nazicht afwacht van iemand die van Proximus zelf is,  zodat je eerst weet wat de reden is.

Reputatie 7
Badge +4

@Ahmadshah Kan je via uw profiel klantgegevens aanvullen? (klantnr, telefoonnr)
Dan kijken we dit voor je na.
Mvg, KoenN

Reputatie 7
Badge +3

@Ahmadshah De prijs van jouw abonnement is onveranderd gebleven. Je hebt wel meer verbruik dat wordt aangerekend ten opzichte van vroeger, met name van diensten geleverd door derden. Deze derde dienst is Wister. Je kan contact met hun opnemen via het telefoonnummer +32 2 425 82 52 of via e-mail op serviceclients@wister.fr of support.be@wister.eu. Groetjes, Antonella

Zelfde bij mij, kwam door een QR code app. Donderdag 22/8 scande ik een QR code met een app en làp, ik zat er met opgescheept. Tracht nu ook het terug te verwijderen…

 

best van wister direct te contacteren  want ze zijn verplicht hierop te reageren en als er geen gevolg aan gegeven wordt  kan er door iemand van proximus een dossier opgesteld worden om dit verder te onderzoeken 

PS : pas maandag komt hier iemand die van prox zelf is terug langs op het forum.

ter bijkomende info: → https://www.test-aankoop.be/hightech/telecom/dossier/sms-diensten

Zoals reeds eerder aangehaald en geldig voor alle telecom operatoren
https://www.proximus.be/support/nl/id_sfaqr_3rd_bill/particulieren/support/facturen/facturen-beheren/klacht-over-je-factuur/betaalnummers-betaalsms-en-diensten-door-derden.html
En
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2018121227
art 9
Samengevat:
de dienstaanbieder Wister dient het bewijs te leveren dat de klant de dienst onderschreven heeft
een binnen de 5 werkdagen behandelde klacht wordt als gegrond beschouwd en dient te worden vergoed
indien de dienstaanbieder tekort schiet, treedt de houder van het nr (de telecomoperator) op
in zijn plaats (en recupereert zijn kosten bij de dienstaanbieder)

Deze firma’s zijn verplicht in te gaan op je vraag om te stoppen en bij klacht moeten ze ook terugbetaling doen.
Niet aarzelen : dadelijk contacteren.
Zie ook bij wie kan je terecht
→ https://www.proximus.be/support/nl/id_sscr_3rd_party/particulieren/support/facturen/
facturen-beheren/klacht-over-je-factuur/bij-wie-kun-je-terecht-over-diensten-door-derden.html
.

Reputatie 7
Badge +2

@DaniellaM 

Martin heeft hierboven alle nuttige info vermeld.

Excuses voor het ongemak.

Indien later hulp nodig, mag je ons contacteren.

groeten

Tina

Reageer