Beantwoord

Fortumo one shot

  • 11 augustus 2020
  • 106 reacties
  • 3197 Bekeken

Beste 

ik krijg op mijn factuur kosten van externe diensten dat ik niet gebruikt heb , gaat om fortumo one shot rentabiliweb, ik heb al een mail verstuurd ze reageren niet en de telefoonnummer bestaat niet. Ook Proximus klantendienst staat neutraal en kan zogezegd niet helpen. Hoe kunnen onschuldige mensen zich beschermen en geholpen word met dit enorm probleem!!

graag hier reactie op en een oplossing graag!

 

groeten

icon

Beste antwoord door HeidiE 11 augustus 2020, 15:32

Dag @nathalie_ ik maak dossier 45859423 voor nazicht door de bevoegde dienst, die je verder zal informeren. Groetjes, Heidi

Bekijk origineel

106 reacties

er word elke keer 2.99 gerekent op mijn facrtuur en weet niet hoe dat komt
afkomstig van fortume en rentabiliweb,,,gevraagd om te blokeren maar gaat er nog steeds af
moet ik een klacht indienen bij de politie
of is dit iets voor een advokaat
je kan hen beter aanspreken https://fortumo.com/
zie voor diensten geleverd door derden :
https://www.proximus.be/support/nl/id_sfaqr_3rd_bill/particulieren/support/klantenzone/factuur-en-betalingen/klacht-over-uw-factuur/betaalnummers-betaalsms-en-diensten-door-derden.html

Weet iemand hoe ik van die betalingen van fortumo kan afgeraken? De klantendienst kan ook niet helpen blijkbaar.
Alvast bedankt voor event. informatie.
je kunt hen mss beter aanspreken https://fortumo.com/
zie ook voor diensten geleverd door derden :
https://www.proximus.be/support/nl/id_sfaqr_3rd_bill/particulieren/support/klantenzone/factuur-en-betalingen/klacht-over-uw-factuur/betaalnummers-betaalsms-en-diensten-door-derden.html

Ik heb nu hetzelfde probleem met Fortumo , ineens bam +24 euro op men mobiele betalingen erdoor !! Hoe kan ik dit stoppen ?!! 

 

best ook contact opnemen met hen om dit stop te zetten

https://www.proximus.be/support/nl/id_sfaqr_3rd_bill/particulieren/support/facturen/facturen-beheren/klacht-over-je-factuur/betaalnummers-betaalsms-en-diensten-door-derden.html

fortumo Fortumo info@digitalgp.com +32 2 588 26 70
Reputatie 7
Badge +4

 

Indien het betrokken bedrijf niet reageert is Proximus wettelijk verplicht tussenbeide te komen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2018121227

 

fortumo Fortumo info@digitalgp.com +32 2 588 26 70

Ok maar wat moet ik nu doen?

Als er via deze contact punten telefoon en mailadres geen gevolg gegeven wordt is het afwachten tot iemand van Prox hier langskomt om je hierbij verder te helpen.

zie ook bij wie kan je terecht → https://www.proximus.be/support/nl/id_sscr_3rd_party/particulieren/support/facturen/facturen-beheren/klacht-over-je-factuur/bij-wie-kun-je-terecht-over-diensten-door-derden.html

zoals reeds aangegeven 
Indien het betrokken bedrijf niet reageert is Proximus wettelijk verplicht tussenbeide te komen → http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2018121227

Reputatie 7
Badge +4

En mocht ook Proximus u eventueel ook in de steek laten, is het aangewezen met de nodige bewijsstukken beroep te doen op de ombudsdienst telecommunicatie (klacht voor bemiddeling)

http://www.ombudsmantelecom.be/nl/hoe-klacht-indienen.html?IDC=41

 

Het betrokken nr 02 5882670 is een nummer toebehorende aan de alternatieve operator 3starsnet volgens de centrale databank www.crdc.be

Indien Fortumo u factureert voor een dienst X op basis van een sms-nr type xxxx of een 090x nr kunt u ook via www.crdc.be de contactinfo van het bedrijf terugvinden 

 

 

Proximus heeft toch al bij andere gevallen geholpen dus zal dat nu ook wel het geval zijn, dus we wachten gewoon hun reactie af, om te weten hoe het verder afloopt.

Reputatie 7
Badge +3

Dag @nathalie_ ik maak dossier 45859423 voor nazicht door de bevoegde dienst, die je verder zal informeren. Groetjes, Heidi

Hallo Heidi en Nathalie,

Ik werd ook zonet voor €45 al in het zak gezet!

Wat kan ik hiervoor ondernemen!

 

Grts, Patrick

heb je al contact opgenomen ,

fortumo Fortumo info@digitalgp.com +32 2 588 26 70

zie de bovenstaande uitleg die er reeds gegeven werd in dit verband.

neen bij wie kom ik dan tercht

Martin, als ik naar dat nummer bel word mij gemeld dat het niet bestaat!

via deze weg eventueel kun je ook contact opnemen

→ https://be.digitalgp.com/contact-nl

maar als de proximus medewerkers hier morgen terug de draad opnemen kunnen ze ook mss best een dossier opstellen voor u.

 

Reputatie 7
Badge +4

@patrickgyes cfr info @Martin 

u dient eerst klacht neer te leggen bij de betrokken dienstaanbieder (fortumo) via de opgegeven contacten

deze dient uw klacht in uw taal te behandelen en uiterlijk binnen de 5 dagen uw klacht (gemotiveerd) verwerpen of aanvaarden (op voorwaarde dat u alle nodig info voor de behandeling ervan gaf, indien niet dient de dienstaanbieder dit binnen de 2 werkdagen te melden)

een klacht niet behandeld binnen de 5 werkdagen door de dienstaanbieder wordt geacht gegrond te zijn (= u dient te worden terugbetaald)

mocht bovenstaande niet het geval zijn treedt de houder van het betaalnummer (= de telecomoperator die het betrokken sms of 070/90x in bezit heeft) op in de plaats van de dienstaanbieder en dient deze u te vergoeden (de betrokken operator dient zijn kosten zelf te recuperen bij de dienstaanbieder)

 

P.S.

Over welk type dienstverlening spreken we hier via sms xxxx of 070/90x? Kan het eventueel gaan over bel nr abc om “goedkoop” naar internationale bestemmingen te bellen?

 

Uittreksel uit bovenstaande wetgeving

 Art. 9. § 1. Onverminderd een bezwaar bij andere bevoegde instanties kan de eindgebruiker of elke andere partij die zich benadeeld acht, een klacht, via email of telefonisch, indienen over de inhoud, de werking, de gefactureerde kosten of de communicatie van een aangeboden betalende dienst bij:
  1° de klantendienst van de aanbieder van de betalende dienst of;
  2° de klantendienst van de facturerende operator.
  Wordt de klacht ingediend bij de klantendienst van een facturerende operator, dan zendt deze laatste de klacht onmiddellijk door naar de aanbieder van de betalende dienst en brengt hij de houder van het betaalnummer daarvan op de hoogte. De aanbieder van een betalende dienst is verantwoordelijk voor de verstrekking van zijn dienst en de concrete behandeling van de klacht.
  § 2. De klager dient zijn klacht in via de telefoon, per e-mail of via een elektronisch formulier dat beschikbaar wordt gesteld door de dienstenaanbieder.
  De klacht vermeldt ten minste de identiteit van de benadeelde partij, het betaalnummer verbonden aan de dienst, de tijdsregistratie van de al dan niet betwiste contactmomenten met de betalende dienst, het oproepnummer waarop of waaruit de contactmomenten plaatsvonden en de reden van de klacht.
  § 3. Wanneer hij een klacht ontvangt maakt de dienstenaanbieder onmiddellijk een eerste analyse.
  Wanneer een of meer gegevens ontbreken terwijl ze nodig zijn voor de behandeling van de klacht, brengt de betrokken dienstenaanbieder de klager uiterlijk 2 werkdagen na de ontvangst van de klacht op de hoogte van alle gegevens die aanvullend moeten worden verstrekt.
  De aanbieder van de betalende dienst behandelt de klacht in de taal van de klager indien deze taal één van de drie landstalen is. Zo niet, dan behandelt hij de klacht in één van deze drie talen.
  § 4. De dienstenaanbieder verstrekt aan de klager uiterlijk 5 werkdagen na de indiening van de klacht een antwoord dat ofwel de klacht gegrond verklaart, ofwel op gemotiveerde wijze uitlegt waarom de klacht deels gegrond of ongegrond is, en brengt de houder van het betaalnummer van zijn antwoord op de hoogte.
  Bij uitblijven van een antwoord binnen de in het eerste lid bedoelde termijn, wordt de klacht geacht gegrond te zijn.
  Wanneer de klacht gegrond is, wordt de klager volledig vergoed binnen 5 werkdagen te rekenen vanaf het besluit of uiterlijk middels de eerste factuur volgend op het besluit, inclusief de kosten die voor de betalende dienst zijn gefactureerd.
  § 5. De houder van een betaalnummer ziet erop toe dat de vergoeding integraal wordt betaald aan de abonnee of bij ontstentenis aan de eindgebruiker binnen de termijnen die vastgesteld zijn in paragraaf 4.
  Bij uitblijven van de terugbetaling binnen deze termijnen neemt de houder van een betaalnummer voorlopig de financiële last op zich.

Alvast bedankt voor jullie snelle opvolging, ik zal wachten tot morgen zoals Martin aangeeft, zodat een medewerker van Proximus dit mee kan opvolgen. Word zeker nog vervolgd!

Reputatie 7
Badge +2

@Davkemanoke 

@Evyy_O. 

 

Beste,

Martin heeft de juiste info gegeven : deze firma’s zijn verplicht in te gaan op je vraag om te stoppen en bij klacht moeten ze ook terugbetaling doen.

Niet aarzelen : dadelijk contacteren.

Excuses voor het ongemak

Vriendelijke groeten

Tina

 

Reputatie 7
Badge +2

@patrickgyes 

 

kan je je klantgegevens invullen via je profiel ?

het gsm nummer dat betrokken is bij deze aanrekening ?

Aarzel niet om al zeker bericht naar betrokken partij te contacteren : gaat het ook over Fortumo ?

groeten

Tina

 

Forum profiel : (inloggen - avatar aanklikken  scherm rechts boven - profiel bewerken)

Ter info:  Forum Profiel
Rechtsboven klikken op jouw ‘icoontje’/avatar
> Mijn profiel > Bewerk profiel
> vakken aangeduid met (privé) zijn alleen zichtbaar voor proximus medewerkers
> daar je gevraagde gegevens aanvullen,  en 
> Sla wijzigingen op

Dank je wel Tina, dit ga ik zeker straks allemaal in orde maken. Het gaat inderdaad om Fortumo!

Ik heb Proximus gebeld en klantendienst gaf aan dat ze hier niet in mogen tussenkomen en niet kunnen helpen, heb Cm gebeld en Samen www.payinfo.be geraadpleegd En niets te vinden. Daar konden ze niet helpen.

nadien digitalgp opgebeld daar hebben ze kunnen zien dat ik zogezegd transactie had uitgevoerd met Fortumo blijkt een betaalmiddel te zijn zoals Paypal, hij zag ook dat ik nooit in het verleden de site fortumo heb geraadpleegd, wat heer raar bleek,.

Wat logisch is, ik Heb nooit een transactie uitgevoerd. 
 

ik heb nu een mail verstuurd nr fortumo en hopelijk krijg ik antwoord.

 

heel erg dat klanten van Proximus dit moet ondergaan, ik heb wat opzoekingen gedaan en alles liggen uitpluizen maar het is nog niet opgelost en ik vrees dat ik voor die 40€ moet opdraaien ( wat heel oneerlijk is)

als dit gebeurd met mensen die geen stem hebben of niets kunnen uitzoeken Is dit echt schrijnend. 
 

Reputatie 7
Badge +2

@nathalie_ 

 

hallo,

we hebben bij ons een dossier opgestart door Heidi om jullie te ondersteunen. 

de dossierbeheerder neemt dit verder op en zal het nodige doen.

met vriendelijke groeten,

Tina 

 

Reageer