Beantwoord

We zijn 2016 en wij zitten nog steeds op ADSL: Wanneer o wanneer geraakt dit opgelost?Toon eerste bericht
This topic has been closed for comments

221 reacties

Hey Antoon, Ik bedoelde maar beter dan niks 😉
Reputatie 4
Badge +1
https://www.proximuswholesale.be/dam/jcr:17762199-5a11-47de-ba81-69f3306288af/cdn/sites/wholesale/document/access/network-transformation-outlook-2018-2022-2018-01-10-without-TC~2018-01-17-08-50-42~cache.pdf

Uit de publikatie van 09/01/2018 blijkt dat:
• de VDSL2 Coverage in oct 2017 gestegen was naar 94 % waarvan ik positief denkend aanneem t.g. extra ROP’s en/of Boost Box’s etc. en niet tg ADSL klanten die overstappen?
• er thans “64 local nets (met einddatum 2023)” opgenomen zijn in hun Mantra-project.
nb: via het aloude Mantra-pilot persbericht Ninove & -Ronse weten dat er dientengevolge extra ROP’s geplaatst werden, o.a. om de resterende ADSL’s up te graden naar VDSL2.

Vooruitzichten en vraag.
• Het net 69ARC0 is NIET opgenomen in de publikatie. Idem voor +/-500 gelijkaardige netten/regio’s met 6% vooreeuwse ADSL’s .
“Komt er ooit een punt (uiterste datum) waarop PX …… onze infrastructuur zal moeten vervangen omdat ze echt niet meer compatibel zal zijn”

Van Europa en sommige Belgische overheden mag u geen heil verwachten als u weet dat Brussel de opstart van 4G meer dan 2 jaar vertraagde en zichzelf buitenspel zet voor 5G door er de Internationale & Europese erkende stralingsnormen te boycotten.
De oplossing voor bewuste ADSL regio’s zal, zoals vervat in uw vraag, inderdaad komen van een door de constructeurs gedwongen ADSL uitfasering. Volgens hun sites +/-2025, dus na de veralgemening van FTTH en/of 5G.
🤔 er moet geen tekening gemaakt worden zeker aangezien ook daar (in veel gevallen) TN niet aanwezig is ....
Reputatie 7
Badge +4
Ter info:
Kamercommissie Infrastructuur... misschien kan de oppositie Mr Decroo eens aanpakken (verkiezingen in zicht)
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/comm&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/comm/com.cfm?com=9300
&
in elk geval dient er (begin/eind?) 2020 conform aan een EU richtlijn (minstens) 1 operator in België een snelheid van min. 30 Mbps (100% dekking) aan te bieden (50% dekking van min 100 Mbps)
Reputatie 4
Badge +1

De extra sokkel, rechts naast de KVD, is wellicht voor straalverbindingskastje.
Wordt slechts héél uitzonderlijk gebruikt om ROP te voeden als alternatief voor Fiber.
Zou primeur zijn  

Reputatie 4
Badge +1

@Martin 

in hun jaarverslagen korte vermelding doch nog géén technische specificaties.
Met 1Gbps Straal idd 10 klanten terzelfdertijd 100Mbps
Ik veronderstel ROP-kaart vr 48 klanten  doch zelden of nooit allen terzelfdertijd aan’t downloaden

Reputatie 4
Badge +1

Sleuf naar overkant straat en zwarte kabel is wellicht elektriciteitskabel voor 240Vnetspanning  ROP

Reputatie 5
Badge +1

Blijft bij mij de vraag: zal die straalverbinding er nog van komen voor die andere - langere -straalverbinding er van zal komen? (Vergunningsgewijs wordt dat wellicht ook plezant)

De Amerikaanse provider zal ons allicht sneller en stabieler internet kunnen bieden dan elkander Belgische ons hier kan bieden. Had je me dat in 2016 verteld, had ik je zeker gek verklaard. Het toont nog maar eens aan hoe lethargisch en zelfgenoegzaam velen hier geworden zijn..

Europa wil 30 (100!) Mbps voor iedereen, en uiteindelijk zullen wij - notabene op een steenworp van het zogenoemde centrum van en in een van de meest dichtbevolkte regio’s van datzelfde Europa - langs de Amerikanen moeten passeren om er aan te kunnen geraken.. #fail

 

Reputatie 7
Badge +4
Het lijkt mij inderdaad een sarcastische knipoog naar zij die het al JARENlang met snelheden onder de MB/sec moeten doen terwijl zowat 95% van Vlaanderen gemakkelijk boven de 6MB/sec uitkomt.
Een reactie van een Proximus-medewerker hoef ik blijkbaar niet te vlug verwachten, dat zegt alweer veel...


Ik heb de vraag nog eens aan de betrokken dienst gesteld, van zodra ik antwoord krijg laat ik je hier nog iets weten.
Reputatie 4
Badge +1
We kijken écht uit naar de feedback van Proximus omdat er maar een beperkt aantal dragers potentieel hebben om HD aan te bieden:
1) Ofwel werd er (of graafwerken bezig) ondertussen een ROP geplaatst naast uw KVD?
2) Ofwel zit uw net 69ARC0 in de rollout voor VDSL2 tot +/-2500m vanuit de moedercentrale?
3) Ofwel zal er ook HD aangeboden worden via uw extra 4G-modem?
4) Ofwel FTTH (quasi onmogelijk)?
5) ???

Indien de ROP er thans nog niet staat acht ik optie 2 (VDSL2 Long Reach) het meest waarschijnlijke gelet op mijn persoonlijke ervaring die ik gepost heb op 29 jan. 2019 mbt plotse beschikbaarheid van VDSL2 op 2200m. Het was weliswaar in een MANTRA+ net, 91LAN0.
Reputatie 7
Badge +4
@TimWitt, jullie betalen nooit voor snelheid, jullie betalen altijd voor het volume aan internet in jullie pack. Snelheid gaan wij nooit garanderen, omdat alles gaat afhangen van de afstand van de woning tot de centrale of bekabeling in de straten. Wij doen onze uiterste best om te zorgen dat iedereen de hoogst mogelijke snelheid kan halen, maar helaas liggen niet alle factoren in onze handen.
Reputatie 5
Badge +1
Beste Charlotte,

uw antwoord is verwerpelijk, pertinent onjuist en bovendien nog eens naast de kwestie. Ik ga hier niet te veel woorden aan vuilmaken maar wat u hierboven beweert is pure larie en apekool:

1. Men betaalt niet voor de snelheid?? Verklaar mij dan maar eens het volgende, wat ik net bij jullie kon terugvinden:Dus geen snelheidsverschil tussen verschillende abonnementen, enkel volume?!? NIET dus..

2. Met het standaard gezever "Wij doen onze uiterste best om te zorgen dat iedereen de hoogst mogelijke snelheid kan halen, maar helaas liggen niet alle factoren in onze handen" ben ik al talloze keren wandelen gestuurd maar verklaar mij dan toch maar eens waarom wij qua infrastructuur 20 jaar achtergesteld worden tov anderen met een snelheid die tot 160x hoger ligt?!? En waarom jullie daar niets aan kunnen veranderen, welke "factor niet in jullie handen" zorgt daar dan wel voor???
Het probleem bij mij is niet de afstand tot de ROP. Het is de ROP die door jullie simpelweg niet geplaatst wordt. Wie moet dat dan wel komen doen, sinterklaas?!?

3. Gelieve mij liever een antwoord te geven op mijn huidige vraag in plaats van jouw fake empathisch gedrag. De vraag is heel simpel maar een antwoord daarop toch blijkbaar niet. Dus, nog maar eens:
ik had graag geweten hoe men er nu bij komt om op de 'beschikbaarheid VDSL2'-pagina te vermelden dat het 'gelukkig niet lang meer zal duren' vooraleer ik over 'HDTV en supersnel internet' zal beschikken? Dat is toch een normale vraag waarop men een even normaal antwoord zou moeten kunnen geven?

Reputatie 7
Badge +4

@Antoon1 

Cfr

Raadpleging BIPT dataopvraging vaste breedbandnetwerken - type aansluiting - snelheid - vooruitzichten | Proximus Forum

S2.2022 kunt u naar alle verwachting de planning m.b.t. de infrastructuur van de vaste netwerkoperatoren voor de eerstvolgende 3 jaar kunnen raadplegen 

 

De nieuwe telecomwet (die naar alle verwachting eerstdaags in voege zal treden) 

De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers (dekamer.be)

omvat o.a. bovenstaande verplichting en onderstaande info

“artikel 70, § 1, moet de eindgebruikers in staat stellen te beschikken over adequate breedbandinternettoegangsdienst”

deze adequate breedbandinternettoegangsdienst, naar behoren rekening houdende met de specifieke marktomstandigheden, met name de door de meerderheid van de abonnees gebruikte bandbreedte”

Een expliciete verwijzing naar de EU richtlijn 100% 30 Mbps & 50% 100 Mbps te implementeren in de nationale wetgeving uiterlijk 21/12/2020 is op het  eerste zicht niet voorhanden in deze tekst van +/- 1500 pagina’s wel staat er o.a.

Het vaste geografische element van de universele dienst bestaat uit de levering tegen een betaalbare prijs op het gehele grondgebied aan elke consument die daartoe een redelijk verzoek indient, ongeacht diens geografische locatie, van toegang, op een vaste locatie, tot een beschikbare adequate breedbandinternettoegangsdienst en tot spraakcommunicatiediensten, van een in de bijlage gespecifieerde kwaliteit, met inbegrip van de aansluiting op het net.”;

Indien het Instituut onder meer op basis van het in artikel 49/1 bepaalde geografisch onderzoek van oordeel is dat in één of meerdere welbepaalde geografische zones het vaste geografische element van de universele dienst niet wordt verstrekt aan éénieder die hiertoe een redelijk verzoek indient, publiceert het op zijn website een mededeling waarin het deze vaststelling motiveert en waarin de aanbieder van adequate breedbandinternettoegangsdiensten en/of spraakcommunicatiediensten uitgenodigd wordt om op vrijwillige basis de dienst te verstrekken in de betrokken geografische zones, zonder compensatie zoals bepaald in de artikelen 100 tot 102. Indien binnen één maand na de publicatie van de mededeling zich geen aanbieder heeft aangeboden om op vrijwillige basis en zonder vergoeding de dienst te verstrekken in de in de voormelde mededeling aangeduide zone, kan het Instituut overgaan tot een aanduiding conform paragraaf 3

Dus kan het BIPT indien nodig een netwerkoperator aanduiden die in de witte zones een adequate breedbandaansluiting moet leveren (en hiervoor indien nodig enige compensatie/subsidie zal bekomen)

De witte zones zijn volgens het BIPT op dit ogenblik beperkt tot de onderstaande

Ontwerp lijst witte zones BIPT -waar geen enkele telecomoperator 30 Mbps down aanbiedt | Proximus Forum

 

Reputatie 5
Badge +1
Hallo?? Iemand die eindelijk eens uitleg kan geven? Moet dat echt een week duren?
Reputatie 7
Badge +4
Tim, zoals gisteren gemeld, voor snelheid ga je nooit betalen. Je betaalt voor een volume aan internet in je abonnement.

https://www.proximus.be/dam/jcr:93ead084-7550-4739-89ce-e368bd5fcc94/cdn/sites/iportal/documents/pdfs/common/Conditions_internetpolicy_nl~2017-05-31-16-56-49~cache.pdf
Reputatie 5
Badge +1
1. betaalT is met een T..
2. Jullie pricing op de website spreekt dat dus tegen, zoals hiervoor al aangetoond..
3. En VOORAL: Waarom zeggen jullie dan dat het "gelukkig niet lang meer zal duren" vooraleer ik over HDTV en supersnel internet zal beschikken?!?

Reputatie 7
Badge +4
Tim, je kan hier contact voor opnemen met onze collega's van de administratieve dienst via het gratis nummer 080022800, wij kunnen enkel maar de technische uitleg verschaffen over de snelheid. De collega's van de administratieve dienst kunnen nakijken of er al een datum is gekend. Fijne dag nog.
Reputatie 7
Badge +4
@facteurtje
u hebt 200% gelijk, dus indien Proximus u geen oplossing en/of info over een oplossing op korte termijn kan geven en Telenet/Orange op kabel (coax) op uw locatie een beter aanbod kan leveren lijkt het mij aangewezen - maar aan u de keuze uiteraard - over te schakelen (tenzij u bv. een behoorlijke korting via uw werkgever zou verliezen = kosten/baten inschatten en beslissen)
succes
@Charlotte.D & Comm Mgr
voorgesteld wordt dat door de forummedewerkers toch contact opgenomen wordt met de achterliggende diensten om na te lijken wat wanneer eventueel ingepland is zodat bv. TimWitt naar 0800 moet bellen en eventueel nog geen stap verder geraakt qua info
@TimWitt
op basis van uw hogervermeld nummer kan ik noch bij Px noch bij EDP een resultaat met "het zal gelukkig niet lang meer duren" simuleren
telkens kom ik uit op adsl, toegegeven in het Px jaarverslag staat dat het aantal ROP in 2019 verder zal uitgebreid worden en in 2020 (begin/eind?)dient cfr EU directive elkeen over een min. 30 Mbps breedband aanbod te kunnen besc hikken
vermits elk (groot) bedrijf een planning heeft en PX de alternatieve operatoren minstens 6 maand vooraf over wijzigingen/aanpassingen dient te informeren is mijns inziens binnen Px (maar niet noodzakelijk de klantendienst) info beschikbaar over wat waar wanneer tot eind dit jaar/begin volgend jaar beschikbaar komt)
vermits er op uw locatie geen Voo/Telenet coax oplossing beschikbaar is kunt u eventueel indien nodig een klacht indienen bij de ombudsman telecommunicatie teneinde mogelijkerwijze van Px een voorstel van oplossing te bekomen
zelf heb ik én Telenet én Px adsl&4G é Orange 4G Flybox, mijn Px 4G modem moet ik evenwel "zelden herstarten" (de vraag is of de synchro tussen Sagem 4G en BBox verloren gaat of de 4G modem zijn contact met de GSM-antenne verliest -> technieker laten komen voor controle?)
de info op de website van het BIPT m.b.t. breedband op uw locatie is ietwat tegenstrijdig (foutief?), t.t.z. uw gemeente is zeker slechts gedeeltelijk gedekt voor vast internet, maar op uw locatie (buurt joncquoy/longue) zou meer dan +/- 33% (raming) een snelheid van 30 Mbps kunnen halen bij een niet geïdentificeerde vaste operator … ???
succes
Reputatie 5
Badge +1

@HadewychT heb je al meer nieuws? ADSL-aansluiting ten tijde van Corona waar alles nu ‘van thuis uit’ dient te gebeuren is dus duidelijk een ware marteling.. Ik nodig iedereen uit om dat hier eens te komen proberen. 2015 2016 2017 2018 2019 2020, ongelofelijk toch als ik er nog eens over nadenk..

En het nu nog waar maken ook!

En als er al bestande optische kasten staan, dan vraag ik mij af of ze die daarmee dan ook direct of toch tamelijk vlug zullen kunnen uitbreiden, het is in ieder geval rapper gezegd dan gedaan.

@Snor Ik vraag mij toch af hoeveel klanten ze kunnen verbinden met zo’n  radio verbinding zijn die wel 1Gbps?

Reputatie 5
Badge +1
Dan is het volgens mij de taak van een medewerker om ervoor te zorgen dat hij wel een exact antwoord krijgt op een duidelijke vraag. Ik denk eerder dat ze geen gemakkelijk antwoord krijgen of vinden en dat een beetje moeite dan gewoon te veel gevraagd is. Het is hun organisatie en niet de mijne, jij doet nu eveneens alsof "Proximus forum" en "Proximus infrastructuur" 2 verschillende bedrijven zijn en die 'schaapjes' die bij "Proximus forum" werken er nu eenmaal ook niet aan kunnen doen..
Erger is dan nog dat 'anderen' (Snor, M_016 en misschien jij ook) mij hierbij nog verder kunnen en willen helpen en gerichter kunnen antwoorden dan dat een Proximus medewerker dat wil en/of kan, begrijpen wie het kan..
Dat ik niet de enige ben die op zijn honger blijft zitten met zijn vraag dat kan best zijn, maar doen alsof iedereen hier belangrijke, fundamentele vragen of problemen heeft dat is er ook wel over. Problemen of vragen voor dummy's zal je mij inderdaad niet horen stellen want ik los zoveel als mogelijk zelf op en probeer mij eerst altijd zelf te informeren. Dit betreft echter een fundamenteel, ernstig en reeds lang aanslepend probleem dat ik nu eenmaal zelf spijtig genoeg niet kan oplossen. Ze zouden moeten staan springen, maar net op dit soort fundamentele vragen mag je blijkbaar geen antwoord verwachten dan?
Reputatie 5
Badge +1
Hadewych, amai... dat maakt mijn weekend (en zelfs langer) goed! 🙂 Even bekomen..
Alvast SUPER bedankt voor het antwoord, dat inderdaad duidelijk is en zelfs onverhoopt veruit mijn verwachtingen overtreft!
Bij deze toch alvast mijn excuses aan jou, maar ik denk dat je de opgebouwde frustratie wel kan begrijpen.
Zeer tevreden nu, al moet ik nog altijd hopen dat de uitleg die je geeft zal kloppen maar daar ga ik toch van uit. Ik beloof je hierbij plechtig dat, vanaf als die ROP geplaatst is, ik eindelijk een Proximus-supporter word, wie had dat ooit durven dromen.. !?!

Ik weet van het vorige bezoek van de technieker dat de 4G ontvangst bij mij zeker niet optimaal is. Zoals ergens eerder vermeldt ligt mijn huis in een 'kom' en staan zowel BBox 3 als 4G modem op de benedenverdieping. Ik denk dat het daaraan zal liggen. Bij de eerste versie van de modem, waarop je externe antennes kon aansluiten, had ik die antennes naar buiten gebracht en was de ontvangst en stabiliteit uiteindelijk veel beter. Sinds die laatste versie (met inwendige antennes) is dat niet meer mogelijk of toch niet zo eenvoudig meer. Wat er ook van zij, met wat ik nu weet, kan ik er nog wel een jaar mee verder.

M E R C I! Je weet niet hoe blij je mij hebt gemaakt..
Reputatie 7
Badge +4

Tja het is uiteraard voor enige tijd een moeilijke periode maar op 8 dagen tijd moet het voor Proximus (backend) toch mogelijk zijn een stand van zaken (& de eventuele vooruitzichten) mee te delen

Concreet is het wat betreft de verantwoordelijkheid van de wetgever en de regelgever om de gepaste acties te nemen

De EU directive is duidelijk 30 Mbps 100% dekking en 100 Mbps 50% dekking maar het BIPT stelt in zijn verslaggeving reeds enige jaren dat enerzijds de hogere overheid sinds 2013 geen universele dienstleverancier meer aangeduid heeft en anderzijds er ook niet direct een probleem stelt (p.13), weliswaar wordt hierbij nog steeds enkel rekening gehouden met een totaal voorbijgestreefde “functionele” internettoegang van 1 Mbps

https://www.bipt.be/nl/operatoren/telecom/universele-dienst/mededeling-van-de-raad-van-het-bipt-van-27-december-2019-met-betrekking-tot-de-monitoring-van-de-universele-dienst-op-telecommunicatiegebied-2019

Conclusie: én de wetgever én de regelgever blijven in gebreke, een ingrijpen van de Europese Commissie/Parlement kan soelaas brengen (maar er zal zeker tijd over heengaan)

P.S.

Ik zie dat op de locatie van de auteur VOO voor niet interactieve TV voorhanden zou zijn, misschien biedt de verkoop en modernisatie van het VOO-netwerk een betere alternatieve oplossing in de nabije toekomst 

 

Wat blijft de theorie toch altijd mooi hé

Reputatie 7
Badge +4

@Martin 

dura lex, sed lex

https://www.nu.nl/internet/5962702/eu-legt-belgie-boete-van-5000-euro-per-dag-op-voor-te-langzaam-internet.html

toegegeven de auteur is met bovenstaande niet direct verder

& ik stuur een mailtje naar dhr P. De Backer om de EU richtlijn in herinnering te brengen (niet noodzakelijkerwijze voor Proximus maar voor een universele dienstleverancier)

https://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federale_regering/samenstelling_regering/index_philippe_de_backer