Beantwoord

Verboden voor FiberToon eerste bericht

69 reacties

Reputatie 7
Badge +4

@Martin hier speelt een ander principe nl. individuele redelijke keuzemogelijkheid/vrijheid (op eigen kosten)

Ik heb immers nooit gesteld dat dat de vrederechter zou kunnen verplichten dat de VME het voorstel van Proximus zou moeten aanvaarden of dat de kosten voor de eventuele noodzakelijke interne bekabeling door de VME zou moeten gedragen worden 

 

Maar de vrederechter kan die tot een vonnis komen dat afdwingend is als dit niet in de wet staat die kan toch geen beslissingen nemen buiten de wet als de eigenaars/VME tegen de aanleg zijn en er in de wet niet letterlijk staat dat dit wel moet toegelaten worden!

Reputatie 7
Badge +4

Eigenlijk lijd mijn vraag hier naar toe:

 

Kan een Cyndicus en de raad van mede-eigenaren bepalen bij welke provider ik ben?

Zo ja (zou ik persoonlijk apsurd vinden maar toch): Moet ik dan elke bewoner voor de vrederechter laten dagen om die nieuwe kabel te krijgen? Of kan dit anders?

 

 

Neen u moet niet iedereen voor de rechter dagen: steek uw licht op op de hoger vermelde website

U dient enkel de VME - normaal vertegenwoordigd door de syndicus - te dagvaarden , de vraag is en blijft evenwel ook voor de vrederechter die in eerste instantie een bemiddelende rol speelt en pas indien werkelijk nodig een vonnis velt  (basisprincipe: is uw vraag redelijk? )

Stel dat u uw gelijk haalt, vergeet dan niet dat:

de volledige kost van de installatie van uw aansluiting door u moet gedragen worden

er in principe geen verplichting is voor Proximus uw specifieke aanvraag te valideren: er is geen universele dienstverplichting  meer sinds eind 2013; ik vermoed dat Proximus een voorstel  tot aansluiting aan de VME/bewoners geformuleerd heeft in de zin van nu is aansluiting mogelijk zonder de installatiekost

 

Reputatie 6
Badge +2

Een huurder heeft het recht om een vergadering van de medeeigenaars bij te wonen zeker als er er een punt op de agenda staat waarin de huurder belangen heeft. De huurder heeft wel geen stemrecht, want hij heeft geen aandelen. 

Waarom de eigenaars glasvezel weigeren weet ik niet. In mijn gebouw zal er zeker over gepraat worden, bvb er is al iemand van ik vermoed Px komen kijken en die zou de kabel binnen op de muur van de traphal bevestigen, terwijl ons gebouw daar een spciale schacht voor heeft.

Een huurder neemt in principe een abonnement bij de provider die in het gebouw een kabel heeft. Bij ons zijn dat proximus en telenet. Als er geen telenet is en de huurder wil dat, dan moet hij de toelating krijgen van een meerderheid van de eigenaars. Omdat er werken moeten gebeuren in gemeeschappelijke ruimtes.

 

 

Reputatie 2
Badge +1

Eigenlijk lijd mijn vraag hier naar toe:

 

Kan een Cyndicus en de raad van mede-eigenaren bepalen bij welke provider ik ben?

Zo ja (zou ik persoonlijk apsurd vinden maar toch): Moet ik dan elke bewoner voor de vrederechter laten dagen om die nieuwe kabel te krijgen? Of kan dit anders?

 

 

Een vrederechter zal bemiddelen maar kan niks verplichten als het niet volgens de wet verplicht is.

= de vrederechter kan  desgevallend de auteur toelating geven om de aansluiting “op eigen kosten” te laten uitvoeren  (is de vraag redelijk?)

zelfs als de als de eigenaar/(s) er tegenop gaan ook, staat dat dan ergens in de wet?

Reputatie 2
Badge +1

Ik wil hier gewoon fiber hebben.

Bij mijn weet is de blok waar wij in wonenen de enige blok in deurne die geen Fiber aansluiting binnen heeft. De kabel ligt wel al klaar vlak voor de deur.

Reputatie 7
Badge +4

Een vrederechter zal bemiddelen maar kan niks verplichten als het niet volgens de wet verplicht is.

= de vrederechter kan  desgevallend de auteur toelating geven om de aansluiting “op eigen kosten” te laten uitvoeren  (is de vraag redelijk?)

Een vrederechter zal bemiddelen maar kan niks verplichten als het niet volgens de wet verplicht is.

hier (https://www.woninghuur.vlaanderen/vaak-gestelde-vragen) lees ik bvb het volgende:

De aansluiting van telefoon, televisie en internet behoren niet tot de minimale kwaliteitsvereisten. De verhuurder is dus niet verplicht om een aansluiting te voorzien. De huurder mag wel op eigen kosten een telefoonlijn aanleggen of een aansluiting op kabeldistributie nemen.

PS: Er was me er eentje voor :relaxed:

 

Reputatie 7
Badge +4

https://www.woninghuur.vlaanderen/vaak-gestelde-vragen

De aansluiting van telefoon, televisie en internet behoren niet tot de minimale kwaliteitsvereisten. De verhuurder is dus niet verplicht om een aansluiting te voorzien. De huurder mag wel op eigen kosten een telefoonlijn aanleggen of een aansluiting op kabeldistributie nemen.

→ eventueel en bij voorkeur de vraag schriftelijk/electronisch stellen aan 

https://www.vlaanderen.be/

Finaal beslist in elk geval de vrederechter (is het verzoek redelijk of niet)

De mogelijkheid tot aansluiting op breedbandinternet is verplicht voor stedebouwkundige vergunningen vanaf 31.12/2016 (dit betekent dus evenwel niet dat die er moet zijn)

 

Reputatie 2
Badge +1

PS: Nu iets anders, ik vraag mij zelf af of het niet verplicht is van beide koper (en mss nu ook fiber) en coax aansluiting te voorzien bij het nieuwbouw van appartementsgebouwen 

 

Geen idee, wij wonen hier 3 jaar maar de blok staat hier al 4 jaar.

In totaal zijn het ongeveer 24 appartementen en ongeveer 20 eigenaars.

Is er maar één eigenaar voor gans het gebouw anders zouden de andere huurders ook hun eigenaar kunnen warm maken!

 

PS: Nu iets anders, ik vraag mij zelf af of het niet verplicht is van beide koper (en mss nu ook fiber) en coax aansluiting te voorzien bij het nieuwbouw van appartementsgebouwen 

Reputatie 2
Badge +1

Het zal er inderdaad op neerkomen om ze ervan te overtuigen op één van de vergaderingen, natuurlijk stel nu dat er toch overeengekomen wordt, dan is de vraag als de anderen op koper wille blijven, hoelang (jaren)Proximus de koperlijn zal blijven ondersteunen. 

Gaat moeilijk gaan als we niet op die vergadering aanwezig mogen zijn.

Reden: wij zijn maar huurders.

 

Dus we kunnen dit niet motiveren. 

Het zal er inderdaad op neerkomen om ze ervan te overtuigen op één van de vergaderingen, natuurlijk stel nu dat er toch overeengekomen wordt, dan is de vraag als de anderen op koper wille blijven, hoelang (jaren)Proximus de koperlijn zal blijven ondersteunen. 

 

Reputatie 2
Badge +1

Het is de syndicus en huisbaas die de eindbeslissing hebben want de de infrastructuur bevind zich in de gemeenschappelijke delen, tot dat ze in jouw appartement komen. Dit zou je moeten terugvinden in de algemene statuten en het reglement van de syndicus. Natuurlijk wordt ook gestemd op de algemene vergadering.

 

 

Ik vind dit in princiepe niet correct. Dit is geen vrijheid meer om zelf te kiezen bij welke provider je bent. Beide partijen hoeven mijn rekening toch niet te betalen? Bij Telenet moet ik al een Business abonnement hebben. Orange valt al af vanwege de zelfde particulieren FUP (750GB). Dan ben je uitgepraat want de rest zit op Koper (Tv-Vlaanderen internet, Scarlet, EDP)

Reputatie 6
Badge +3

Het is de syndicus en huisbaas die de eindbeslissing hebben want de de infrastructuur bevind zich in de gemeenschappelijke delen, tot dat ze in jouw appartement komen. Dit zou je moeten terugvinden in de algemene statuten en het reglement van de syndicus. Natuurlijk wordt ook gestemd op de algemene vergadering.

 

Reputatie 2
Badge +1

Wij hebben het aanbod gekregen maar mogen er niet op in gaan.

Dit omdat dit een appartement zijn en geen eigenaar zijn. We hebben dit doorgegeven aan de huisbaas en aan de eigenaren. Maar zij gaan hier niet in mee op dit moment :-(.

Waarschijnlijk houdt men dit tegen om de kosten voor aanleg mss, maar als ik het goed begrepen heb zou dit gratis zijn als je inschrijft van zodra de glasvezel  in de straat aangelegd wordt, tenzij mij iemand van proximus mij tegenspreekt, of dat de voorwaarden mss al veranderd zijn tov vroeger.

Reageer