Vraag

Mijn xdsl&4G aansluiting - snelheid down/up controleren/aanpassen a.u.b.


Reputatie 7
Badge +4

Gevraagd wordt bovenstaande na te kijken

Concreet:

voor upload biedt de combinatie xdsl&4G  blijkbaar geen enkele verbetering t.o.v. het deel xdsl alleen, graag aanpassing

voor download wordt gevraagd  dat de ondersteuning van het deel 4G sneller tot zijn normaal peil toeneemt,  zodat  quasi onmiddellijk de nominale snelheid van de combinatie xdsl&4G bereikt wordt

Een nominale/normale snelheid van 30/3 Mbps (down/up) is mijns inziens weselijk zodat bv. bewakingscamera’s deels naar de xdsl&4G aansluiting kunnen worden overgeheveld

 

P.S.

De indruk bestaat dat voor de interventie/aanpassing eind 2018 de nominale snelheid download sneller bereikt werd en de upload snelheid beduidend hoger was


14 reacties

Reputatie 7
Badge +4

@ Proximus

een vraag van 8 dagen geleden nog steeds zonder enige reactie zelfs in een korte week van 1 mei en in covid-19 tijden is dit mijns inziens toch te lang, nee?

is een oplossing mogelijk,: indien ja doe het dan & indien nee zeg het dan (na consultatie backend technici)

 

Reputatie 7
Badge +4

@M_016  Welke download- en uploadsnelheid haal je dan?

Reputatie 7
Badge +4

Ter info:

voor upload biedt de combinatie xdsl&4G  blijkbaar geen enkele verbetering t.o.v. het deel xdsl alleen, graag aanpassing

voor download wordt gevraagd  dat de ondersteuning van het deel 4G sneller tot zijn normaal peil toeneemt,  zodat  quasi onmiddellijk de nominale snelheid van de combinatie xdsl&4G bereikt wordt

 

Ter info 4G Proximus via Fritz!box op dezelfde antenne/locatie op hetzelfde ogenblik

 

Dus de vraag is en blijft graag

een oplossing voor de upload die enkel van het type adsl is zonder ondersteuning van 4G

een oplossing om voor de download een sneller geactiveerde/opgaande 4G ondersteuning voor het deel adsl te bekomen

een snelheid van +/- 30 /3 Mbps down/up voor de combinatie xdsl&4G (Tessares)

 

Dank bij voorbaat

Ter info 4G Proximus via Fritz!box op dezelfde antenne/locatie op hetzelfde ogenblik

@M_016 Met welke fritz!box werk je dan over 4G ?

Reputatie 7
Badge +4

@Ter info: ik heb de versie 6890 LTE op dit ogenblik in gebruik (zonder gebruik te maken van xdsl)

https://be.avm.de/producten/fritzbox/

 

Reputatie 7
Badge +4

@M_016 Branden alle lichtjes  zoals op deze foto ? Was het vroeger sneller, of is dit altijd al zo ? Blijft het hetzelfde als je de B-bos en 4G-modem herstart ? 

 

Reputatie 7
Badge +4

@HadewychT 

alle LEDs zijn ok 

was het vroeger sneller:

ja sneller wat upload betreft (bij de installatie eind 2017 +/- 4 Mbps)

ja sneller in “regime” (naar/op streefwaarde) wat download betreft (meer variabele snelheden, maar wel hogere waarden)

Onderstaande is een duidelijk/frapant voorbeeld van na de gevraagde herstart van de Bbox3 en de 4G modem

 

 

 

Reputatie 7
Badge +4

 @M_016  Je basis xdsl profiel staat momenteel op 1.1 Mbps in download en 0.1 Mbps in upload , er is dus wel duidelijk een grote verbetering in download wat wil zeggen dat de lte modem wel degelijk werkt en dat het correct staat aan onze kant. De  combinatie xdsl&4G wordt als een technologie gezien en geen product. We geven ook hier geen garanantie op minimum snelheden aangezien het afhankelijk is van de 4G ontvangst en van de antenne.  

Het is inderdaad wel vreemd dat je upload niet naar boven gaat,  is dat altijd zo of enkel op bepaalde tijdstippen ? 

Verder heb ik je profiel nu eens verhoogt naar 3.3 Mbps download en 0,5 Mbps in upload , kan je eens nagaan of dit stabiel blijft en dat nu de snelheid verbeterd? 

Reputatie 7
Badge +4

De  combinatie xdsl&4G wordt als een technologie gezien en geen product. We geven ook hier geen garanantie op minimum snelheden aangezien het afhankelijk is van de 4G ontvangst en van de antenne.  

Vandaar dat ter illustratie ook info m.b.t. 4G via Fritz!box doorgestuurd werd = er is duidelijk geen probleem op niveau 4G-antenne/netwerk

Het is inderdaad wel vreemd dat je upload niet naar boven gaat,  is dat altijd zo of enkel op bepaalde tijdstippen ? 

Dat is systematisch /altijd zo = er is geen 4G ondersteuning

Verder heb ik je profiel nu eens verhoogt naar 3.3 Mbps download en 0,5 Mbps in upload , kan je eens nagaan of dit stabiel blijft en dat nu de snelheid verbeterd?

Modem & 4G herstart = LEDs ok & signaal 4G perfect & aangesloten in utp; resultaten hieronder

= geen aanpassing xdsl-profiel/snelheid te zien

= geen ondersteuning 4G voor upload en qua download komt de snelheid traag soms beter of met een tussentijdse dip tot stand 

 

 

 

 

Edit: resultaat 09h47 4G & Xdsl upload  0.2 → 0.4 Mbps maar nog steeds geen ondersteuning 4G

Gevraagd wordt het probleem/fenomeen nader te laten bekijken en (indien mogelijk) te laten verhelpen door backend technici

 

 

Resultaat via 4G Fritz!Box op dezelfde locatie en dezelfde Proximus antenne om 9h56

 

dus als ik het goed begrijp zet prox op zijn 4G modem/gateway een cap ook op de de download aangezien je met de Fritz 73Mbps haalt wat je vroeger nooit met deze van Prox gehaald hebt? 

Reputatie 7
Badge +4

Uiteraard is er cap en daar is mee te leven en ook enigzins te begrijpen (alhoewel op Orange Flybox 4G Huawei (op een Orange antenne in de buurt) heb ik reeds zonder probleem +/- 90 Mbps download en +/- 20 Mbps upload waarden gehaald)

Reputatie 7
Badge +4

@M_016  Ik vraag even na bij de betrokken diensten voor de upload eens na te kijken. Van zodra ik een antwoord krijg laat ik je hier iets weten.

Reputatie 7
Badge +4

@SamuelD thanks

Reputatie 7
Badge +4

Vermits we ondertussen sinds het laatste bericht 13 dagen verder zijn en in het totaal reeds 22 dagen verlopen zijn wordt het mijns inziens tijd om klare wijn te schenken:

= wat kan en/of gaat er gedaan worden om onderstaande te verbeteren

de interwerking van xdsl& 4G is althans op mijn locatie is zoals reeds hierboven aangestipt duidelijk voor verbetering vatbaar

  • geen ondersteuning 4G voor upload
  • frequent te trage opkomst van de ondersteuning 4G voor download 

 

 

 

Reageer