Vraag

Lijnprofiel blijft dalen

  • 13 September 2020
  • 36 reacties
  • 477 Bekeken

Reputatie 2

Ondertussen 6 jaar op dit adres en zie stelselmatig onze lijnsnelheid terug geschroefd worden, heeft iemand een idee waarom we blijven zakken ik vind het niet normaal?

Het is zeker al 3x gezakt je zou verwachten dat het netwerk verbeterd word en niet minder word.

Maximumsnelheid beschikbaar voor 64% van de lijnen met jouw configuratie

23,3 Mbps download - 3,8 Mbps upload

Gegarandeerde maximale snelheid. Dit is ook de minimale snelheid

15,4 Mbps download - 1,9 Mbps upload


36 reacties

Reputatie 7
Badge +4

@schaap69

onderstaande is de snelheid die u minstens sinds uw aansluiting x jaar geleden zou moeten hebben gehad = startsnelheid 

15,4 Mbps download - 1,9 Mbps upload

Ik vermoed dat dit overeenkomt met het lijnprofiel (LP281) 16.5/2 voor een “non vectorised lijn op een afstand van 700 à 1000 m van een LEX (uitrusting in een gebouw telefooncentrale) 

Het Dynamisch Line Management systeem (DLM) kan deze snelheid verhogen in functie van de testresultaten bekomen via automatisch lopende testen 

De te behalen snelheden zijn functie van de afstand tot de straatkast (KVD/ROP) of LEX/LDC, van de kwaliteit van de distributiekabel waarin uw koperpaar zich bevindt (diameter koperpaar, herstellingen aan deze distributiekabel, ...) en van de bezetting/gebruik van deze distributiekabel (aantal klanten)

Indien er werken aan en/of storingen op de distributiekabel gedetecteerd worden, kan de DLM uw snelheid tijdelijk terug verlagen tot een niveau (>=startsnelheid) waarop geen problemen meer gedetecteerd worden

Indien u een Sagem BBox3 van het type Sagem hebt kunt u met de Saagemtool als user met het user password op uw Bbox de situatie meer in detail bekijken

https://www.proximuscloud.be/web/app/share/view/84LSiVO432?shareUid=773d6e421e234c8d802fa0289a808066

De belangrijkste parameters zijn

current/max bit rate down/up in Mbps

noide margin down/up in dB (indien » 10 dB is het verhoging in principe nog mogelijk)

ROP/modem compatible/vectorised yes/no 

profile name

DLM/repair profile yes/no

bv.

https://nl.forum.proximus.be/internet-10/geen-dlm-51322

 

Bovenstaande snelheden zijn deze te bekomen bij een rechtstreekse aansluiting in ethernet/utp-kabel op Bbox en waarbij allle andere apparaten uitgeschakeld zijn)

Het gebruik van WiFi kan u resultaten negatief beïnvloeden indien er meerdere/vele WiFi-netwerken in uw omgeving actief zijn (= bij voorkeur WiFi 5.0/ac gebruiken)

Er komt in het weekend niemand van Proximus langs op dit publieke forum

Proximus-medewerkers op dit forum kunnen u inlichten over eventueel geplande werken op koorte/midellange termijn (+/-6 maand) teneinde uw snelheid te verhogen (=  omschakeling naar een vectorised lijn)

 

@Cvanloon

de minimale in België wettelijk opgelegde snelheid is nog steeds 1 Mbps down (cfr. website BIPT)

er is evenwel een EU directive 2020 die minstens 30 Mbps eist 

de vraag is wanneer deze door de wetgever/regelgever gaat opleggen 

Reputatie 7
Badge +4

@schaap69 Wij kunnen je snelheid maar bekijken tot een paar maanden geleden. Op die tijd is er geen verandering in snelheid geweest. Ik heb een collega gevraagd na te kijken wat er verder in het verleden gebeurd is. De snelheden die je nu test zijn normaal voor uw lijn. 

De snelheid van een lijn hangt niet af van hoeveel klanten er aangesloten zijn. De basissnelheid hangt af van de afstand tussen je woning en het aansluitpunt op de KVD (grijze kast op straat). Daarbovenop wordt je lijn constant gemonitord en wordt er bekeken of ze een hogere (of lagere) snelheid kan (moet) krijgen omwille van de kwaliteit van het signaal. 

@schaap69 Kan je even in je profielgegevens het nummer toevoegen onder “Telefoonnummer” van de lijn waar je dit op hebt?

Reputatie 2

@WenzelR gegevens zijn aangevuld.

@Martin ik ben bijna zeker dat ik vroeger een Vectorised lijn had, en een hoger profiel jammer genoeg geen screenshot van. Wat de afstand naar de centrale betreft dit klopt ik dacht op een goeie 800m te zitten.

heb je mss ooit snelheden boven de 30Mbps gehaald !

Reputatie 7
Badge +4

Ik heb nu net de historiek nagekeken en de lijn heeft altijd op een voorzien profiel van 16,5 gestaan.

Doordat de kwaliteit van de lijn goed is staat de lijn dankzij onze automatische badge op 25Mbps, maar hoger heeft deze snelheid nooit gestaan. 

Reputatie 2

Jammer genoeg zoals gezegd geen screenshots van vroeger, de eerlijkheid gebied me wel te zeggen dat ik dan 2 decoders had die niet op hd stonden.

Volgens de site kon ik dan 3 decoders plaatsen 1 hd en 2 sd , ondertussen zegt de site 2 hd decoders.

In bijlage nog een screen die ik uit de app op mijn gsm gehaald heb, dit is dus niet met een netwerkkabel...

 

Als je hierop afgaat zou dit dus willen zeggen dat je lijnsnelheid inderdaad zou hoger geweest zijn dan 30Mbps.

zeker als je via wifi gemeten hebt met welke app heb je dit gemeten en was dit op wifi-2.4 of op wifi-5.0 

Reputatie 2

Dit is gemeten met de proximus home optimizer app(android) op wifi 5.0

weet je nog ongeveer hoe ver je van de bbox afstond op dat moment met je smartphone en waren er obstakels (muren)  tussen bbox en smartphone 

Reputatie 2

Ik heb nu net de historiek nagekeken en de lijn heeft altijd op een voorzien profiel van 16,5 gestaan.

Doordat de kwaliteit van de lijn goed is staat de lijn dankzij onze automatische badge op 25Mbps, maar hoger heeft deze snelheid nooit gestaan. 


Omdat ik gisteren terug snelheden haalde die om te wenen waren.( tussen de 8-10 en ja ik weet dat er klanten zijn die het nog met minder moeten doen)


Toch nog eens in mijn oude screenschots en backups van mijn vorige pc en gsm gegaan  en enkele screenschots tegen gekomen van in 2019 toen mijn buur van 2 huizen dichter bij de centrale nog geen klant was bij jullie.

Ik stond dan duidelijk op een ander profiel dus geef het aub toe ipv te zeggen het niet kan!

Dit is nog op wifi en ik heb verschillende van rond die periode, jammer genoeg geen meer van in 2018 want dan was het nog hoger…

screen 12/11/19

Ik stel voor dat ik jullie nu ook stelselmatig minder betaal ?

 

Reputatie 7
Badge +4

Deze cijfers lijken mij inderdaad resultaten van een (DLM) profiel 30/6 

De Sagemtool kan meer info geven over de mogelijkheden van/op uw lijn 

Vermoedelijk is een startprofiel/snelheid 20/6 (LP266) i.p;v. 16.5/2 (LP281)  mogelijk maar is een lijnprofiel 30/10 (LP248) niet haalbaar 

Mogelijke DLM profielen zijn misschien/waarschijnlijk 25/4 tot 30/6

 

 

Reputatie 7
Badge +4

@schaap69

cfr. info @martin in onderstaande

help, internetsnelheid te laag | Proximus Forum

ga de minimum gegarandeerde snelheid uw adrs na

kijk indien een Bbox3(v+) type Sagem voorhanden is na wat de Sagemtool u als info oplevert

 

Ik vrees evenwel dat vermits Proximus stelt dat u een startprofiel (basissnelheid) hebt van 16.5 Mbps down hebt, uw aansluiting van het type vdsl2 non vectorised is en u zich op een afstand van 700 à 1000 m van een telefooncentrale (LEX of LDC) bevindt

DLM (Dynamic Line Mangement system) kan deze snelheid verhogen tot een niveau X (normaal evenwel kleiner zeker dan 30 Mbps) indien de automatisch lopende testen uitwijzen dat het verkeer van andere klanten met koperparen in de lokale distributiekabel niet verstoord wordt

Een upgrade naar vdsl2 vectorised of fiber kan de situatie verbeteren,  maar enkel Proximus kan u toelichting verschaffen over de plannen op korte/middellange termijn ( < 6 maand)

De EU codex elektronische communicatie - met o.a. breedband 100% dekking 30 Mbps - moet uiterlijk tegen 21/12/20 in de nationale wetgeving worden omgezet, België is zoals gewoonlijk bij de laatste van de klas

Mogelijkerwijze zal de regulator (BIPT) evenwel opnieuw stellen dat er geen probleem is en er voldoende alternatieven ter beschikking zijn (telefoonkabel, teledistributie, mobiel en satelliet) en er derhalve geen universele dienstleverancier moet worden aangeduid (deze verplichting werd eind 2013 geschrapt)

 

Het komt altijd op het zelfde neer Proximus moet dit grondig onderzoeken of er iets direct aan te doen valt of je eerlijk melden of er in de nabij toekomst iets in de planning zit die je situatie kan verbeteren op één of andere manier.

DLM dat wel maar het was niet omtrent DLM alleen dat er twijfel over bestaat .
Dan kan de historiek van zijn profiel niet 16,5 geweest zijn ook!

@schaap69 kun je nog eens een speedtest doen http://pxs.speedtestcustom.com/

Reputatie 7
Badge +4

@Martin wat u hierboven schrijft is mij niet direct duidelijk

 

Misschien kunnen Proximus medewerkers bovenstaande info van de auteur eens nader bekijken

Ik vermoed dat voor de betrokken lijn geen startprofiel 20/6 gekozen werd (en 16.5/2 geactiveerd werd) omdat er een te beperkte marge is voor de uploadsnelheid (4 up zonder probleem mogelijk)

Vandaar dat via DLM waarschijnlijk 25/4 gehaald wordt en soms/uitzonderlijk 30/4 of 30/6 (marge down/up te beperkt voor 30 down en 6 up)

De Sagemtool kan de auteur evenwel zelf uitsluitsel geven

het is uit hetgeen prox nagetrokken heeft dat het zou om een reeds van vroeger profiel gaan van 16,5 Mbps. wat ook zou kloppen aangezien TS het over 800m heeft.

Reputatie 6
Badge +2

De vraagsteller beweerde dat zijn lijnsnelheid stelselmatig werd terug geschroefd, maar kan dat niet aantonen. Charlotte kijkt in de proximusdatabase en heeft cijfers om dat tegen te spreken. Volgens mijn principe. : meten is weten, ben ik geneigd om toch de cijfers van Proximus te aanvaarden.

Als je naar de homeoptimiser resultaten kijkt zou dit ook wel kunnen kloppen mits de bijkomende tussenkomst van de DLM, want als ik mij herinner aan de testen van de home optimiser waren de max snelheden wel een beetje aan de optimitische kant (ik gebruik die app trouwens niet meer), maar zoals je weet kunnen wij alleen maar blijven gissen allen Proximus kan zekerheid bieden of via het sagemtool eventueel

Reputatie 6
Badge +2

Wij kunnen gissen : wat brengt dat op? Niets. De homeoptimiser is van Proximus, in het beste geval is dat juist, zal zeker geen slechtere resultaten tonen dan de realiteit. Het sagemtoolkan niet meer meten hoe het was drie jaar geleden. 

Dat vraag ik mij al jaren af, het is inderdaad alleen maar info die je kan meegeven aan een een forumlid met problemen, hoe de vork in de steel steekt en hoe het theoretisch zou kunnen, maar de werkelijke oplossing / reëel info kan alleen maar van proximus komen en de rest is inderdaad louter theorie en info meer niet en is inderdaad ook voor mij frustrerend dat je gans deze theorie duizend keren moet herhalen maar dat is nu eenmaal typisch aan een forum :slight_smile:

Reputatie 6
Badge +2

Je kunt ook gewoon zeggen : Proximus heeft correct geantwoord. Wat kan hier nog meer gebeuren? Duizend keren herhalen? 

Reputatie 7
Badge +4

@Cvanloon

de info van de auteur is duidelijk hij heeft ooit 30/6 gehad (er is geen datum)

in eerste instantie van belang voor de auteur is in hoeverre zijn lijn al dan niet op korte//middellange termijn (<= 6 maand) van non vectorised op vectorised overgeschakeld kan worden 

of eventueel zijn licht gewoon bij de competitie (teledistributie) dient op te steken

 

Reputatie 6
Badge +2

Dan was Proximus fout. Een middeleeuws duel op de grote markt van Brussel dan maar!  😂😍
Als klant niet content? Wisseloplossingen bestuderen. 

 

Dus de conclusie blijft eeuwig en altijd de zelfde, alleen Proximus kan dit verder oplossen of een oplossing op korte termijn aangeven

Maar wil daarom nog niet zeggen dat er geen theoretische achtergronden mogen meegegeven worden,  op ieder forum trouwens (zeker niet alleen dit van prox) ga je ontelbaar altijd de zelfde info terugvinden, kan trouwens niet anders aangezien regelmatig de zelfde problemen/vragen blijven opduiken.

Reageer