Moderatie op het forum

  • 28 januari 2016
  • 37 reacties
  • 3209 Bekeken

Ik gaf al aan voorstander te zijn, onder voorwaarden, van een (1) moderator.

Deze Bram sloot een paar topics af die door mij werden aangebracht in het algemeen belang. Te abrupt, gaf ik hem reeds aan.Zo lanceerde ik de topic : "FORUM-EUREKA meldingen".
Bram "dacht "(sic) dat "vele" forumgebruikers het zouden waarderen mocht ik minder cryptische en iets concretere posts de wereld in sturen.

De titel was wel ironisch. Wat wel evident moest zijn voor de goede verstaander. Er worden inderdaad weinig of geen geen oplossingen naar voor gebracht door werknemers van Proximus zelf. . . .


Modereren is moeilijk maar vereist het ontwarren van misverstanden, vooreerst.

PS : ik kan niet meer reageren via vermelde topic zelf.


Louis Lagae
28.01.2016 26:46

This topic has been closed for comments

37 reacties

Reputatie 7
Badge +6
Ik stel vast dat dhr. Louis Lagae hardleers is wat betreft het verzoek tot beleefdheid en hoffelijkheid.
Hoe het forum wordt gerund vanuit Proximus, dat is een zaak tussen Proximus en haar werknemers.
Opbouwende kritiek mag altijd, maar ik stel vast dat dhr. Lagae de bedoeling van het forum, met name andere klanten/forumleden helpen met het gebruik van onze producten en diensten, bewust of onbewust, niet helemaal begrijpt of toepast.
Bij deze een laatste (vriendelijke) oproep.

Bedankt.
Sommigenn schijnen het concept van een "forum" niet te snappen. Ergo de post van TS ...

Dat is namelijk een "ruimte" die geschapen wordt waarbij DE DEELNEMERS mekaar hints, tips, oplossingen aanreiken om bepaalde problemen op te lossen.
Deze info is gerelateerd aan het doel van het forum, in casu PROXIMUS, wat dus ook op elke blz wordt weergegeven !
Antwoorden verstrekken is dus NIET de taak van de moderatoren of managers. In het beste geval kan de moderatie besluiten om de vraag/vragen door te spelen naar het "interne echelon"waarbij de zaak eventueel haar beloop/oplossing kan krijgen via andere wegen. Men knope het in zijn oren, in het latijn of otherwise and once and for all !

.. en het anoniem schelden heeft één groot voordeel, men kan al moeilijker iemand zijn doopceel lichten op google om te weten welke vlees men in de kuip heeft ... 😃
Daar moet ik Bram wel gelijk in geven,
Ik heb dit trouwens hier op het forum, zeker op het oud forum al zo dikwijls aangehaald dat inderdaad olie gieten op het vuur alleen maar het vuur kan aanwakkeren.
Wat nog niet wil zeggen dat ik het vuur aansteken goedkeur, maar het aanwakker zeker ook niet.
Reputatie 2
Badge
Door wie worden de moderatoren gekozen en op welke basis worden die geselecteerd.
Door wie worden de moderatoren gekozen en op welke basis worden die geselecteerd.

Moderatoren van een forum worden niet gekozen, bij mijn weten nooit trouwens. Die worden aangesteld door de eigenaar/management van een forum. Dat is de algemene gang van zaken.
Zij zorgen ervoor dat de algemene forumregels zoals geldend op het internet en aangevuld met de eigen doelstellingen van het forum, nageleefd worden. Dat wil oa en bvb zeggen dat gebruikers zich in hun antwoorden bij het aangehaalde onderwerp dienen te houden en niet over om het even wat moeten afdwalen wat niets te zien heeft met de gestelde vraag in een bepaalde topic.
Het vroegere forum was wat dat betreft komplete en onhandelbare anarchie geworden wat waarschijnlijk geleid heeft tot de huidige vorm.
Aangesteld door eigenaar/management, daar wringt volgens mij juist het schoentje, die kunnen toch maar neutraal optreden als er ergens op één of andere manier werd nagegaan of ze met zekerheid totaal geen enkele relatie hebben met proximus IMHO, (daarmee bedoel ik uiteraard niet dat ze geen Proximus klant mogen zijn) en er zijn er hier die duidelijk een relatie hebben met Proximus en misschien nog anderen ook, die het hier op het forum nog niet zelf duidelijk aangehaald hebben.
Met andere woorden de doelstelling van het Forum ( Proximus) is dit uit standpunt Proximus of uit het standpunt van de forumgeruiker (wat het 100% zou moeten zijn) die in de meeste gevallen wel een proximus klant zal zijn!


De meesten schijnen een kompleet verkeerd idee te hebben over de functie van een "forum" en zeker van een forum zoals dit. Mogelijk is dat nog een "overblijfsel" van het oude forum waar eindeloos over vanalles en nog wat gezeverd werd en wat uiteindelijk, in grote lijnen, totaal niets te zien had met het doel van een Belgacom/proximus forum. Erger dan eindeloze koffieklets, sommigen kwamen er duidelijk enkel om eindeloos "het zotteke " uit te hangen.
Eindelijk is er orde op zaken gesteld.
Men zou zich goed bewust moeten zijn dat dit forum bestaat bij de gratie van Proximus en niemand anders. Sommigen schijnen dat hier kompleet te vergeten. Dat wil zeggen dat proximus hier de spelregels bepaalt en niemand anders. Als zij morgen beslissen om er hier de stop uit te trekken dan is het meteen : einde verhaal !
Een forum met een specifieke functie, zoals "proximus zaken" is een plaats waar deelnemers problemen en vragen over Proximus aankaarten die, eventueel, door mede-forumleden besproken en opgelost worden. Let wel : de forumsleden, niemand anders in eerste lijn ! Méér is dat niet. Dat is aanvankelijk GEEN HELPDESK alsdusdanig. mensen schijnen dat nogal eens te vergeten. dat is ook geen praatbarak waar eindeloos en overal vragen opgegooid worden over om het even wat ook als het telecom problemen betreft. Die zijn kompleet irrelevant op een Proximus forum. Kort gezegd, als men over Telenet/Base/Mobistar of whatever, wil zeuren dan moet men dat op een Telenet/etc forum gaan doen. Hier zou men daarop in principe niet moeten ingaan, 't Is hier de vismarkt niet, dacht ik.
Moderatoren, in de breedste zin, zorgen er dus inderdaad, op de meest neutrale manier, voor dat de orde gehandhaafd blijft op het forum; maar normaal nemen ze niet deel aan de discussies als "moderator". Ze kunnen dat wel als "gewone" deelnemer. Op andere forums wordt een ingrijpen als moderator dan ook dikwijls vooraf gegaan met de notatie [Mod] dwz dat de boodschap van dat ogenblik van de persoon in zijn functie als moderator komt en niets anders.
Het feit dat er een "minimaal" doorgeefluik bestaat voor het doorschuiven van problemen naar de eigenlijke diensten van Proximus is een kadootje maar geen onverbrekelijk recht.
Velen schijnen te geloven dat zodra ze hier wat gepost hebben dat er binnen het uur een camionette van Proximus voor hun deur gaat staan ... sja, 't is zoals op de F1 toets drukken op uw toetsenbord he .. 't is de "help" functie maar daardoor hangt er nog niet direct iemand aan uw deurbel om te komen helpen he 😃 .. als dat ooit al zou gebeuren na F1 🙂
Inderdaad ik begrijp totaal niet waar ge het over hebt behalve dat ge de verbondenheid van de moderators met Proximus, hun werkgever, in vraag stelt ?
Ik snap dus compleet uw standpunt niet dat moderators geen "personeel" zouden mogen zijn van het bedrijf dat het forum in het leven roept en het in stand houdt en runt .. wat zouden ze andeers moeten zijn misschien ? personeel van "securitas" ?
Denkt ge nu werkelijk dat moderatoren op andere forums met een commerciele binding geen personeelsleden zijn van het bedrijf ? Zelfs bij het "leger des heils" zijn daarvoor personeelsleden ingeschaled of wat dacht u ? daar moet men idd niet erg lang voor naar school voor geweest zijn om dat te begrijpen ! Zoals ik tot in den treure schreef, sommigen begrijpen de opzet van een forum, dit forum, totaal niet.
Reputatie 7
Badge +6
Door wie worden de moderatoren gekozen en op welke basis worden die geselecteerd.
Aangesteld door eigenaar/management, daar wringt volgens mij juist het schoentje, die kunnen toch maar neutraal optreden als er ergens op één of andere manier werd nagegaan of ze met zekerheid totaal geen enkele relatie hebben met proximus IMHO, (daarmee bedoel ik uiteraard niet dat ze geen Proximus klant mogen zijn) en er zijn er hier die duidelijk een relatie hebben met Proximus en misschien nog anderen ook, die het hier op het forum nog niet zelf duidelijk aangehaald hebben. Met andere woorden de doelstelling van het Forum (Proximus) is dit uit standpunt Proximus of uit het standpunt van de forumgebruiker (wat het 100% zou moeten zijn) die in de meeste gevallen wel een Proximus klant zal zijn!
Dit is een forum van Proximus voor, in de eerste plaats, Proximus klanten en hoe het geleid en gestructureerd wordt is een zaak tussen Proximus en haar werknemers. Zoals reeds eerder geschreven zijn er verschillende moderators aanwezig.

De meesten schijnen een kompleet verkeerd idee te hebben over de functie van een "forum" en zeker van een forum zoals dit. Mogelijk is dat nog een "overblijfsel" van het oude forum waar eindeloos over vanalles en nog wat gezeverd werd en wat uiteindelijk, in grote lijnen, totaal niets te zien had met het doel van een Belgacom/Proximus forum.
Men zou zich goed bewust moeten zijn dat dit forum bestaat bij de gratie van Proximus en niemand anders. Sommigen schijnen dat hier kompleet te vergeten. Dat wil zeggen dat Proximus hier de spelregels bepaalt en niemand anders. Als zij morgen beslissen om er hier de stop uit te trekken dan is het meteen : einde verhaal!
Een forum met een specifieke functie, zoals "Proximus zaken" is een plaats waar deelnemers problemen en vragen over Proximus aankaarten die, eventueel, door mede-forumleden besproken en opgelost worden. Let wel : de forumleden, niemand anders in eerste lijn ! Méér is dat niet. Dat is aanvankelijk GEEN HELPDESK als dusdanig. mensen schijnen dat nogal eens te vergeten.
Moderatoren, in de breedste zin, zorgen er dus inderdaad, op de meest neutrale manier, voor dat de orde gehandhaafd blijft op het forum; maar normaal nemen ze niet deel aan de discussies als "moderator". Ze kunnen dat wel als "gewone" deelnemer. Op andere forums wordt een ingrijpen als moderator dan ook dikwijls vooraf gegaan met de notatie [Mod] dwz dat de boodschap van dat ogenblik van de persoon in zijn functie als moderator komt en niets anders.
Het feit dat er een "minimaal" doorgeefluik bestaat voor het doorschuiven van problemen naar de eigenlijke diensten van Proximus is een kadootje maar geen onverbrekelijk recht.
Velen schijnen te geloven dat zodra ze hier wat gepost hebben dat er binnen het uur een camionette van Proximus voor hun deur gaat staan ... sja, 't is zoals op de F1 toets drukken op uw toetsenbord he .. 't is de "help" functie maar daardoor hangt er nog niet direct iemand aan uw deurbel om te komen helpen he 😃 .. als dat ooit al zou gebeuren na F1 :-)

Ik sluit mij volledig aan bij de visie van Regulus. Dit is in de eerste plaats een plek waar Proximus klanten elkaar vragen kunnen stellen en hulp kunnen zoeken bij een probleem. Het forum is geen helpdesk in de enge betekenis van het woord. Ben je op zoek naar een dringende oplossing voor je probleem, dan is er in de eerste plaats de telefonische helpdesk 0800, het website contactformulier, en desgevallend ons Twitter en Facebook account.
neen louis dat ben ik niet 🙂.

Ik ben ook soms boos op PX maar dan val ik PX aan en geen medewerker die zijn werk doet.

Ik ben oud en ben van mening dat jet met vriendelijkheid veel meer bereid dan met onbeleefd gedrag. Vriendelijkheid kost geen geld en je bereik er veel meer mee sorry Louis
Reputatie 6
Badge +4
Patrick,

iemand verwijten dat hij "hulp via een dokter" nodig heeft, is evengoed beledigend.
Dus: doe dat gewoon niet.

  • Regel 1: beledig geen anderen
  • Regel 2: ga niet in op beledigingen van anderen

Wim, ik & de andere moderatoren trachten er inderdaad op toe te zien dat de conversaties hier respectvol verlopen.
En je heb gelijk Bram vooroordelen zijn gemakkelijk. Dus Regulus mijn excuus ervoor.met mijn oordeel over u , sorry
Reputatie 7
Badge +6
Ik denk dat het beste wat wij kunnen doen is: gewoon niet meer reageren op provocerende, nonsensicale of irrelevante posts, want de enige bedoeling is toch maar vijandige reacties uit te lokken of aandacht te krijgen. Geen reacties: doel gemist.
Ik heb er mij zelf aan 'bezondigd', maar het is nog januari, dus het kan wel nog net op mijn lijstje van goede voornemens voor 2016. (Ik hoop wel dat het iets gemakkelijker te doen is dan mijn voornemen om meer te sporten tot nu toe. :-))).
MVG
Reputatie 6
Badge +2
Inderdaad Marleen, dat zou op den duur een straatje zonder einde zijn.
Reputatie 2
Badge
Patrick,

iemand verwijten dat hij "hulp via een dokter" nodig heeft, is evengoed beledigend.
Dus: doe dat gewoon niet.

  • Regel 1: beledig geen anderen
  • Regel 2: ga niet in op beledigingen van anderen

Wim, ik & de andere moderatoren trachten er inderdaad op toe te zien dat de conversaties hier respectvol verlopen.

Maar ten derde Bram is het toch weeral het zelfde omdat jullie te laat ingrijpen of niet durven of willen ingrijpen.Want het is steeds door Regulus en iemand ander word dr dupe.Nu Patrick.Gisteren ik want zo gezegd heb ik iemand beledigd.Mijn bericht word dan snel verwijdert dus ik kan nog niet eens gaan controleren of het waar is.Wij moeten gewoon alles slikken wat jullie zeggen.Ik geloof je best.Maar die Regulus word hier langs alle kanten beschermt alsof er familie bij PX rondloopt.Want ik vind dit niet meer normaal.wat die allemaal mag zeggen tegen anderen dat dit dan getolereerd word.
Reputatie 2
Badge
Aangesteld door eigenaar/management, daar wringt volgens mij juist het schoentje, die kunnen toch maar neutraal optreden als er ergens op één of andere manier werd nagegaan of ze met zekerheid totaal geen enkele relatie hebben met proximus IMHO, (daarmee bedoel ik uiteraard niet dat ze geen Proximus klant mogen zijn) en er zijn er hier die duidelijk een relatie hebben met Proximus en misschien nog anderen ook, die het hier op het forum nog niet zelf duidelijk aangehaald hebben.
Met andere woorden de doelstelling van het Forum ( Proximus) is dit uit standpunt Proximus of uit het standpunt van de forumgeruiker (wat het 100% zou moeten zijn) die in de meeste gevallen wel een proximus klant zal zijn!


Mijn broer zij het ook nog dat het forum hier vroeger naar het schijn veel beter was;toen kon men over alles praten.Was het nu Telenet Voo of Mobistar.Iedereen die hier op het forum zat zei hij kon met elkaar praten en het zotteke uithangen.zonder te schelden of mensen zwart te maken.En wat mij nu in die dagen is op gevallen is dat dit geen democratie hier is.Maar dat mensen eerder gediscrimineerd worden.Ik heb thuis satelliet en voor de basiszenders heb ik scarlet.Maar ik denk dat ik gewoon hier mijn boeltje ga pakken.want op den duur zijn de vluchtelingen nog in beter handen dan wij hier denk ik.
Ik denk dat ik toch wel een beetje begrijp wat RFG bedoelt, ik heb daar ook al in andere posten op gezinspeeld, het gaat niet enkel over wat je in 2de post hier boven allemaal opgenoemd hebt, maar ik ga er ook geen discussie van maken zonder einde en het gaat ook tot geen oplossing leiden, alleen gaan we vaststellen dat er meningsverschillen zijn en mss kan je de vraag anders stellen waarom zijn er meningsverschillen :-)))
Iedereen probeert zijn eigen winkel te verdedigen en in stand te houden zeker
Dan heb ik liever dat ze bij Proximus beter hun tijd benutten om al de bugs op te lossen die nog bestaan, met hier te antwoorden gaan ze ook niet vlugger opgelost geraken.
Reputatie 6
Badge +4
Hey Daniel,

Wat je zegt heeft niks, maar dan ook absoluut niks, met privacy te maken. Privacy houdt in dat we bv. jouw persoonsgegevens niet zomaar openbaar maken.

Wat jouw opmerkingen mbt. de moderatie betreft: we hebben al herhaaldelijk gezegd dat het een vrije wereld is. Denk je dat het elders leuker is & vind je hier je gading niet? Absoluut geen probleem. Maar hier grijpen mijn collega's en ik in wanneer we menen dat discussies off-topic gaan of wanneer andere gebruikers of moderatoren persoonlijk geviseerd worden.
Zoals Regulus terecht aanhaalt, trachten we steeds met het nodige geduld & begrip te werk te gaan.
Mocht alle tijd die hier op het forum besteed wordt aan nogal zurige gesprekken ivm. de moderatie gebruikt worden om anderen te helpen, dan waren er vast héél veel gelukkige forumgebruikers :8


Vrolijke groeten,
Bram
Reputatie 7
Badge +6
Hey Daniel,

Wat je zegt heeft niks, maar dan ook absoluut niks, met privacy te maken. Privacy houdt in dat we bv. jouw persoonsgegevens niet zomaar openbaar maken.

Wat jouw opmerkingen mbt. de moderatie betreft: we hebben al herhaaldelijk gezegd dat het een vrije wereld is. Denk je dat het elders leuker is & vind je hier je gading niet? Absoluut geen probleem. Maar hier grijpen mijn collega's en ik in wanneer we menen dat discussies off-topic gaan of wanneer andere gebruikers of moderatoren persoonlijk geviseerd worden.
Zoals Regulus terecht aanhaalt, trachten we steeds met het nodige geduld & begrip te werk te gaan.
Mocht alle tijd die hier op het forum besteed wordt aan nogal zurige gesprekken ivm. de moderatie gebruikt worden om anderen te helpen, dan waren er vast héél veel gelukkige forumgebruikers :8


Vrolijke groeten,
Bram


AMEN !
:S
Reputatie 2
Badge
Amen, maar daarom nog bijlange niet uit 🆒

@ Eric_039: Bijlange nog niet, zoals je ziet, maar voor mij is dit topic wel afgesloten. :D


IK zou dan gewoon ook niet meer antwoorden en de krant het laatste nieuws lezen.Voorpagia onderaan.
Leer eens normaal zijn man
Topic's openen die zinloos en onverstaanbaar en beledigend zijn is het normaal dat die verdwijnen.

`één gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden`

Nog een prettige dag verder en word normaal beste man
Heer Patrick,
Practitioner,


ik wens je ook nog een prettige dag verder.

Tussen haakjes : doet dat een keer goed om zo anoniem wat te schelden? Enne : ben jij het die de attesten aflevert voor "normaal" en "niet gek"?
Snap wat je bedoeld Regulus betreffende het forum.

Maar er is nog altijd een elementaire beleefdheid in mijn ogen, je kan je gal uitspuwen maar op een correcte manier zonder onbeschoft te zijn, sorry hoor.

Nu kom je in mijn ogen over als een paard die oogkleppen draagt ,blik gericht op 1 punt en aanvallen

Ga geen dissectie aan met u omdat dit een straatje is zonder eindje. maar je heb hulp nodig via dokter. SORRY
Reputatie 7
Badge +3
Ik denk dat ik maar eens weer ga sporten. 🆒