Vraag

Kan ik als anonieme beller getraceerd worden door derden?

 • 27 April 2022
 • 4 reacties
 • 546 Bekeken

Ik heb de laatste weken een paar keer anoniem gebeld naar iemand die mijn partner lastig valt…

Nu werd me verteld dat ze bezig zijn om die anonieme telefoontjes op te sporen?

Via provider? Mag mijn provider mijn gegevens doorgeven?


4 reacties

Reputatie 7
Badge +3

@Heppie            Als er bij de Ombudsdienst voor Telecom een klacht word ingediend (KLACHT MET BETREKKING TOT KWAADWILLIGE OPROEPEN)  moet de provider de gegevens doorgeven. Ombudsdienst voor telecommunicatie : Onze opdrachten - Kwaadwillige oproepen (ombudsmantelecom.be)

 

 • In overeenstemming met artikel 43bis §3 7° van de wet van 21 maart 1991, is de ombudsman ermee belast van elke persoon die beweert het slachtoffer te zijn van kwaadwillig gebruik van een elektronische-communicatienetwerk of –dienst, het verzoek te onderzoeken om inlichtingen te krijgen over de identiteit en het adres van de gebruikers van elektronische-communicatienetwerken of –diensten die deze persoon hebben lastiggevallen, voorzover die gegevens beschikbaar zijn. De ombudsdienst willigt het verzoek in indien de volgende voorwaarden verenigd zijn: de feiten lijken vast te staan en het verzoek heeft betrekking op precieze data en uren.
 • Indien u kwaadwillige oproepen/sms-berichten krijgt op uw GSM of op uw vast telefoontoestel en u de identiteit van de vermoedelijke dader van deze oproepen/sms-berichten wilt kennen, kunt u klacht indienen bij de ombudsdienst.
 • Er wordt u dan gevraagd om een formulier (DOC .doc - 343Ko) in te vullen waarop u de precieze data en uren van de oproepen dient te noteren EN DIT FORMULIER TE ONDERTEKENEN.
 • Indien de ombudsman van mening is dat de feiten aangetoond zijn, heeft hij op basis van uw binnenkomende telefoonverkeer dat door de betrokken telecomoperator wordt doorgestuurd, als enige opdracht om u de gegevens van de houder van de aansluiting mee te delen (die dus niet noodzakelijk de dader van de oproepen is, aangezien de lijn door derden kan zijn gebruikt) van waaruit de ongewenste oproepen uitgegaan zijn.
 • De ombudsdienst kan de vermoedelijke dader niet identificeren indien de oproepen gebeurd zijn vanuit een ander land.
 • In het kader van de bepalingen met betrekking tot de bescherming van de privésfeer, is de ombudsman niet gemachtigd om op te treden. Hij zal dus nooit contact nemen met de vermoedelijke dader van de kwaadwillige oproepen /sms-berichten.
 • Er wordt u ten zeerste aanbevolen om u bij dit soort geschillen eveneens tot de bevoegde gerechtelijke instanties of tot de politiediensten te wenden.

Dus ik kan hier niets tegen beginnen?

Mijn gegevens worden dus bekend gemaakt aan diegene die ik belde?

Of gaan ze mij contacteren om hiermee te stoppen?

 

Groetjes,

Katja

Reputatie 7
Badge +3

Dus ik kan hier niets tegen beginnen?

Mijn gegevens worden dus bekend gemaakt aan diegene die ik belde?

Of gaan ze mij contacteren om hiermee te stoppen?

 

Groetjes,

Katja

Gezien je zegt dat je partner werd lastiggevallen,  kan je partner ook een klacht indienen bij de Ombudsdienst voor Telecom tegen de persoon die je partner telefonisch lastig viel.

 • Indien u kwaadwillige oproepen/sms-berichten krijgt op uw GSM of op uw vast telefoontoestel en u de identiteit van de vermoedelijke dader van deze oproepen/sms-berichten wilt kennen, kunt u klacht indienen bij de ombudsdienst.

Je krijgt na onderzoek de details van de oproepen en identiteit van de persoon. Dit kan je gebruiken voor een eventuele klacht ingediend bij de politie te staven ( bewijs van kwaadwillige oproepen)

Reputatie 7
Badge +3

Dag @Heppie de gegevens worden overgemaakt aan degene die het formulier heeft ingevuld. De Ombudsman of provider gaat jou niet contacteren. Groetjes, Heidi

Reageer